Chronologický prehľad udalostí okolo vyvlastňovania v Prešove (2003 - 2005)

Problém manželov D. a ďalších obyvateľov Prešova so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami pokračoval aj v roku 2003. Začiatkom predchádzajúceho roka 2002 postúpil Krajský súd v Prešove návrh na konanie o súlade právnych predpisov na Ústavný súd. Slovenská správa ciest požiadala o vydanie stavebného povolenia na časť Nábrežnej komunikácie, presnejšie na 390-metrový úsek od jej začiatku až takmer po dom v ktorom bývajú manželia D. Nábrežná komunikácia sa tak mala začať blížiť k ich domu z oboch strán.

Na tejto stránke sú chronologicky popísané udalosti, tak ako sa stali. Kvôli prehľadnosti sú aktivity jednotlivých účastníkov rozlíšené farebne podľa tejto legendy:

Rodina D., občania

Mestský úrad v Prešove, primátor mesta, mestské zastupiteľstvo

Slovenská správa ciest

Okresný úrad v Prešove, Krajský úrad v Prešove

Iné udalosti

 

 

1. január 2003

Právomoci všeobecného stavebného úradu prešli z okresných úradov na obce. Stavebným úradom v Prešove sa tak stalo Mesto Prešov, ktoré si na tento účel založilo so susednými obcami spoločnú úradovňu.

7. január 2003

Krajský úrad, odbor dopravy, postúpil odvolania občanov proti stavebnému povoleniu 379-metrového úseku Nábrežnej komunikácie na ministerstvo dopravy. Žiada, aby odvolania občanov boli zamietnuté ako neopodstatnené.

16. jún 2003

Slovenská správa ciest napísala manželom D. list, že im za ich rodinný dom ponúka dvojizbový byt na Októbrovej ulici č. 56 v Prešove. Poučila ich, že ak ho chcú, majú 15 dní na podanie žiadosti na bytový odbor mesta Prešov.

1. júl 2003

Prenesená právomoc vyvlastňovať nehnuteľnosti prešla z okresných úradov na obce a mestá. O vyvlastnení rozhoduje a vyvlastňovacie rozhodnutia podpisuje starosta resp. primátor obce.

29. október 2003

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušuje stavebné povolenie pre výstavbu Nábrežnej komunikácie v úseku 0,000 - 0,379 km. Ide už o v poradí druhé zrušenie.

13. máj 2004

Ústavný súd vydáva rozsudok, z ktorého vyplýva, že vyhlášku 465/1991 Zb. nebolo možné už od roku 1995 používať na určovanie náhrad za vyvlastnenie. Ústavný súd sa v rozsudku vyjadruje aj ku konkrétnej kauze vyvlastnenia rodinného domu, kde konštatuje, že pri tomto vyvlastnení bol porušený zákon. Znenie rozsudku.

22. jún 2004

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje územný plán VÚC Prešovského uznesením č. 228/2004. Územný plán lokalizuje cestu I/68 do úplne opačnej časti mesta Prešov. Účinnosť a všeobecnú záväznosť nadobudol územný plán 23. júla 2004.

25. august 2004

Krajský súd v Prešove zrušuje obidve vyvlastňovacie rozhodnutia, ktorými bol vyvlastnený rodinný dom a pozemok manželov D. Keďže sa žalovaná strana neodvolala, rozsudky sa neskôr stali právoplatnými. Súd vrátil spisy Krajskému stavebnému úradu v Prešove na ďalšie konania a vydanie nových rozhodnutí.

november 2004

Slovenská správa ciest necháva vypracovať tzv. zámer pre zisťovacie konanie pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredia podľa zákona o tzv. EIA.

8. február 2005

Krajský stavebný úrad v Prešovu postupuje spis o vyvlastnení pozemku spolu s rozsudkom Krajského súdu v Prešove na ďalšie konanie a vydanie nového rozhodnutia prvostupňovému stavebnému úrad, ktorým je Mesto Prešov.

8. február 2005

Mesto Prešov oznamuje, že SSC predložila na verejné pripomienkovanie zámer pre tzv. zisťovacie konanie pre Nábrežnú komunikáciu.

15. marec 2005

Mesto Prešov (ako miestne príslušný stavebný úrad) vyzýva Slovenskú správu ciest, aby doplnila návrh na vyvlastnenie pozemku manželov D. podľa "v súčasnej dobe platných právnych predpisov". Na doplnenie dáva lehotu 30 dní, počas ktorej konanie o vyvlastnení prerušuje. Ak SSC nedoplní v tejto lehote svoj návrh na vyvlastnenie, stavebný úrad konanie o vyvlastnení zastaví.

23. marec 2005

Ministerstvo životného prostredia zvoláva poradu zainteresovaných k tzv. zámeru pre zisťovacie konanie pre Nábrežnú komunikáciu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...