Výbor mestskej časti číslo 2 zverejňuje požiadavky obyvateľov a odpovede na webe

Ďalší krok k transparentnosti a k vytvoreniu podmienok na lepšiu službu obyvateľom, urobil náš výbor mestskej časti.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na webovej stránke výboru mestskej časti číslo 2 (Sídlisko 2, okolie Októbrovej ulice, Kolmanka, Kalvária, Kyslá voda, Vydumanec, Cemjata, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkút) nájdete už nielen zápisnicu z každého zasadnutia výboru mestskej časti, ale po novom aj:

  • sumár vznesených požiadaviek zo zasadnutia výboru mestskej časti s priradenými jednacími číslami,
  • oficiálne kópie listov s informáciou o postupe vybavenia vznesených požiadaviek.

(Spomenuté dokumenty sú v čase písania tohto článku zverejnené na stránke http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=75, tam kliknite na "Zápisnice" a potom na "Výbor mestskej časti číslo 2").

Publikované sú dokumenty spätne od prvého zasadnutia výboru v tomto volebnom období.

Zverejňovanie veľmi vítam.

Vytvorí priestor aj pre aktívnych občanov, aby aj oni kontrolovali ako radnica pracuje v našej mestskej časti a upozorňovali na nedostatky (a ak si to niekto zaslúži, tak aj pochváliť, lebo to neraz motivuje viac, ako kritika).

Zároveň umožní komukoľvek vopred sa oboznámiť s problémami v našej mestskej časti a spôsobom ich riešenia v minulosti.

Navyše, nie je kvôli tomu potrebné prichádzať na zasadnutie výboru mestskej časti.

Čas a miesto zasadnutia výboru mestskej časti totiž nie vždy vyhovuje každému. Pri doterajšom šírení informácií, keď sa písomné odpovede posielali len obyvateľovi, ktorý podnet vzniesol, sa nikto ďalší o výsledku nedozvedel.

Niektoré odpovede boli prečítané na zasadnutí výboru mestskej časti, takže sa o nich dozvedela len zanedbateľná skupina ľudí.

Ako píšem v úvode, od zverejňovania si sľubujem aj to, že viacej obyvateľov našej mestskej časti bude mať príležitosť dozvedieť sa, kontrolovať a najmä vznášať ešte vecnejšie pripomienky, ako tomu bolo doposiaľ.

Takýto komfort si zatiaľ môžu užívať len obyvatelia a záujemcovia o dianie v mestskej časti číslo 2.

Nám poslancom zvyšená transparentnosť pomáha šetríť čas s opakovaným vysvetľovaním a neraz opakovanému riešeniu toho istého problému a tak získať viac času na komunikáciu s kompetentnými o Vašich ďalších podnetoch.

Moja skúsenosť

Vybaveniu podnetu môže veľmi pomôcť a urýchliť, ak je dobre a presne zdokumentovaný, vyargumentovaný a jeho súčasťou je aj sformulovaná požiadavka, či najlepšie návrh riešenia alebo opis požadovaného cieľového stavu, ak vám je známy.

Pre niektore typy podnetov ja používam z praktických dôvodov systém "Odkaz pre starostu".

Jeho stránka pre Prešov je:

http://www.odkazprestarostu.sk/presov

Každý podnet potom, ako ho tam vložíte, doplníte textom, fotografiami a označíte na mape, počká na schválenie administrátorom portálu.

Po schválení administrátorom portálu dostane podnet číslo, na ktoré je možné sa odvolávať jednak v mailoch, tiež v písomných podaniach alebo aj pri ústnom diktovaní:

http://www.odkazprestarostu.sk/1159/

resp.

odkazprestarostu.sk/1159

Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že o takto zdokumentovanom podnete sa oveľa pružnejšie a ústretovejšie rokuje. Keďže podnety vybavujú rôzni ľudia, odkaz na portál si môže ktokoľvej z nich v počítači otvoriť, lepšie pochopiť a vybaviť, až sa podnet cez viacerých ľudí dostane k tomu správnemu človeku.

Štandardný ústny podnet z výboru mestskej časti sa totiž musí dostať byrokratickou cestou najprv cez zápisnicu na organizačný odbor, potom musí byť pridelený príslušnému zamestnancovi, ktorý si musí naplánovať výjazd na miesto, vec posúdiť, sfotografovať a po takej obhliadke navrhnúť ďalší postup alebo vec odstúpiť inde. Ak vec má rieši subdodávateľ, celá procedúra sa môže zopakovať.

Ja osobne budem veľmi rád a budem vítať, ak budú vaše podnety v takejto forme. Ak si na to netrúfate sami, môžete požiadať o pomoc napríklad počítačovo zručnejších členov rodiny alebo priateľov. Pochopiteľne, ak vám tento opisovaný spôsob nevyhovuje, môžete postupovať tak, ako doposiaľ.

Dôležité upozornenie: Portál odkazprestarostu.sk neprevádzkuje Mesto Prešov, ani poslanci a ani výbor mestskej časti! Je to súkromná aktivita jeho prevádzkovateľa. Je to podobný princíp, ako Google alebo Gmail, na ktoré sme sa mnohí už naučili spoliehať. Vloženie podnetu na portál neznamená, že sa ním bude samospráva zaoberať! Na to je potrebné podnet doručiť jednou z oficiálnych ciest.

V čase písania tohto článku sa za oficiálne kontakty považujú napríklad:

Transparentnosť v praxi

Mňa osobne toto zverejňovanie veľmi teší, lebo sa týmto naplňuje jeden z ďalších bodov môjho volebného programu.

Postupne sa už zverejňujú:

  • vopred materiály na zasadnutia komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie (podobne je to aj v komisii pre nakladanie s majetkom mesta),
  • vopred materiály na zasadnutie mestskej rady,
  • vopred materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
  • väčšina materiálov zo zasadnutí výboru mestskej časti číslo 2.

Od kedy sa to tak deje, potvrdilo sa, že zverejňovanie má svoj zmysel. Od aktívnych občanov som za ten čas dostal množstvo podnetov a upozornení na nezmysly, ktoré objavili pri štúdiu materiálov.

Tým, že sú materiály zverejňované vopred, ešte pred diskusiou a rozhodovaním, je priestor tieto pripomienky zohľadniť.

Ďakujem a teším sa na ďalšie Vaše postrehy (mailom, facebookom resp. ďalšími cestami - viď sekcia Ako ma môžete kontaktovať a prečo je pre mňa kontakt s vami dôležitý?)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.