Úrad by mal začať zverejňovanie odpovedí občanom z výboru mestskej časti

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Výbor mestskej časti číslo 2 prijal uznesenie, ktorým požiadal prednostu o zverejňovanie odpovedí na požiadavky a podnety obyvateľov na internetovej stránke mesta.

Na zasadnutí výboru našej mestskej časti je totiž z minulosti zaužívaný dosť neefektívny spôsob, že podnety občanov sa zapisujú do zápisnice.

Na základe zápisnice úradníci mestského úradu vykonajú (alebo aj nie) nejaké opatrenie, výsledok napíšu a písomnú odpoveď odovzdajú predsedovi výboru mestskej časti.

Ten odpovede odovzdáva adresátom na ďalšom zasadnutí výboru mestskej časti, ak adresáti prídu, inak si písomná odpoveď spravidla svojho adresáta už nenájde.

Niektorým adresátom úrad posiela odpovede poštou.

Zápisnice zo zasadnutí výborov metskej časti sa už dlhšie zverejňujú, avšak nikto si doposiaľ nedokázal urobiť celistvý obraz o odpovediach úradu, na ktoré niekedy prichádzajú sťažností.

Nezverejňovanie odpovedí má za následok, že podnety sa z neznalosti opakujú a úrady na nich opakovane odpovedajú.

Podnety sa opakujú preto, lebo okrem podávateľa podnetu nikto vlastne nevie, ako bol podnet vybavený. Keďže to nikto nevidí, málokomu to príde neefektívne.

Výbor mestskej časti podľa môjho názoru žiaľ už dávno neplní funkciu akéhosi poradného orgánu poslancov a ani prostriedku na informovanie občanov o dianí v samospráve.

Na základe podnetu občanov preto výbor metskej časti prijal uznesenie, aby sa odpovede úradu na podnety zo zasadnutia výboru mestskej časti zverejňovali na internete. Požiadavka je smerovaná prednostovi mestského úradu.

Každý by tak mal mať možnosť lepšie vidieť, ako sa v meste riešia problémy, kto je za čo zodpovedný a ako veci v meste fungujú.

Dúfam, že to čoskoro povedie k tomu, že zasadnutia výboru mestskej časti sa premenia na konštruktívne stretnutia a povedú naozaj k tomu, že mestská samospráva dokáže lepšie a vhodnejšie reagovať na podnety obyvateľov.

Spomenuté prelomové uznesenie si môžete pozrieť aj sami v zápisnici. Odkaz na zápisnicu by mal byť na konci tohto textu, na poslednej strane zápisnice.

Musíme však počkať, ako rýchlo a ako sa zverejňovania chopí prednosta mestského úradu.

Bol by som rád, keby obyvatelia našej mestskej časti aj takto získali schopnosť efektívne a vecne komunikovať s mestským úradom, aby sa spoločné veci darilo rýchlejšie riešiť k spokojnosti čo najväčšieho počtu obyvateľov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.