Radnica je pripravená zverejniť "tabuľu hanby" s menami neplatičov za odpad

Prešovská radnica pripravila smernicu o vymáhaní nedoplatkov Mesta Prešov. Zoznamy dlžníkov sú pripravené na zverejnenie na elektronickej tabuli mesta už v septembri.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Začiatkom roka pripravil hlavný kontrolór mesta správu o nedostatkoch pri vymáhaní daňových nedoplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Zaujalo ma, že mesto evidovalo 3 551 neplatičov a tí dlhovali 596 271 eur. Kontrolór tvrdil, že mesto pristúpilo k exekúcii iba v 97 prípadoch a nevymohlo nič.

Interpeloval som preto primátor mesta, aby bolo prijaté riešenie na zlepšenie vymáhania nedoplatkov. Dovtedy totiž neexistovala žiadna smernica o vymáhaní.

Prednosta mestského úradu ma začiatkom septembra písomne informoval, že nová smernica nadobudla účinnosť 1. júla.

Mesto má pripravené zoznamy dlžníkov k 31. decembru 2010, ich zverejnenie záleží na primátorovi.

Zverejňovať sa budú tí dlžníci, ktorých nedoplatky presiahli 165,97 € u fyzických osôb a desaťnásobne viac u právnických osôb.

Vzhľadom na to, že za neplatičov musia "zaplatiť" za spracovanie odpadu ostatní, po zlepšení disciplíny vo výbere daní by malo ostať viac peňazí v rozpočte na iné veci.

Mimochodom, napríklad v Rožňave taký zoznam daňových dlžníkov vyzerá takto:

http://www.roznava.sk/sk/-danovi-dlznici-mesta

Mestská polícia sa v uplynulých týždňoch zamerala aj na kontrolu "povinnosti likvidácie odpadu v prevádzkach na území mesta. Je zarážajúce, že z kontrolovaných 65 prevádzok produkujúcich odpad až 11 prevádzok nemalo nádobu na komunálny odpad a neplatili mestu za likvidáciu odpadu. No môžeme sa len domnievať, kde asi končil odpad z týchto prevádzok. O zistených porušeniach boli príslušníkmi mestskej polície spísané úradne záznamy, ktoré boli k ďalšiemu riešeniu postúpené na oddelenie objasňovania mestskej polície." Toľko z týždennej správy o činnosti mestskej polície v 36. týždni.

Mesto však trápia aj unikátne divoké skládky, ako napríklad hromada pneumatík na mestskom pozemku pri mestskej hale:

http://www.odkazprestarostu.sk/presov/podnety/1157/zabudnuta-hromada-opotrebovanych-pneumatik

Konkretne touto sa už na môj podnet zaoberá mestská polícia v súčinnosti s odborom mestského majetku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.