Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dôležitý zabudnutý dokument

Dnes som sa ako poslanec zúčastnil rokovania k zmenám dokumentu, ktorý má honosný názov "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov".

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Je to dokument, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ten súčasný je z roku 2008 a mal by obsahovať splniteľné vízie mesta do roku 2013.

Najprv trochu uvedenia do problematiky. "Program" je súčasťou viacerých stupňov dokumentácie, ktorá by mala vyjadrovať, čo je potrebné robiť preto, aby sa región rozvíjal.

Teraz si pomôžem citáciou zo zákona, v súčasnosti už neúčinného, podľa ktorého však "Program" v tom roku 2008 vznikol.

Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva formou:

a) národného plánu,
b) Rámca podpory Spoločenstva,
c) operačného programu,
d) regionálneho operačného programu,
e) sektorového operačného programu,
f) jednotného programového dokumentu,
g) strategického programového dokumentu pre Kohézny fond,
h) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
i) programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
j) programu Iniciatívy Európskych spoločenstiev.

Tieto vzletné dokumenty sa v našich končinách neraz zredukovali na to, že sú iba potrebnou formalitou pre čerpanie dotácií, eurofondov a podobne.

"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov" (v skratke sa často zvykne hovoriť "PHSR") je dokument, ktorý v meste máme, ale prakticky sa o ňom nehovorí, akoby zmizol.

Iba raz do roka sa plnenie tohto plánovacieho dokumentu vyhodnotí, informatívnu správu zoberie zastupiteľstvo na vedomie.

PHSR vzniká v pracovných skupinách, nie je to však dokument, ktorý by akokoľvek vnímala verejnosť, väčšina ľudí o ňom ani nevie. Tú česť oficiálne sa s ním zoznámiť, nemali ešte ani noví poslanci.

Preto ho málokto berie vážne.

Navrhol som na jednom z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva, aby v dokumentoch, ktoré sa schvaľujú v orgánoch mesta, bola spomínaná zmienka o konkrétnych cieľoch z tohto programu a ich väzba na aktuálne rozhodovanie.

To preto, aby sme vedeli, či sa k tým cieľom blížime, alebo či náhodou nerobíme a neplatíme rozhodnutia, ktoré sú mimo dohodnutých cieľov.

Dodnes sa tak nedeje, v materiáloch sa nijako nespomína väzba na PHSR.

Teda mu prakticky nikto neprikladá význam.

Svedčí o tom aj dnešné stretnutie, na ktorom sa zúčastnil z pozvaných vyše 80-tich ľudí len zlomok. V takejto forme je PHSR drahým dokumentom s malým prínosom, ktorý však stojí mestský rozpočet nemálo peňazí, v súčasnosti prinajmenšom na nákladoch na zamestnancov mesta, ktorí sa mu venujú.

Kým sa nebude z dokumentu PHSR čerpať, kým nebude pri každom dlhodobejšom rozhodnutí poslancov zrejmá súvislosť s cieľmi v tomto dokumente, dovtedy bude vážnosť tohto dokumentu minimálna a sotva bude dôveryhodne odrážať potreby obyvateľov tohto mesta.

Zdá sa vám táto téma nepodstatná a nezaujímavá?

Možno áno, ale je dobré vedieť, že to všetci platíme a pritom náležito nevyužívame.

Najhoršie, čo sa môže stať, je situácia, ak ľudia na radnici začnú robiť kroky, ktoré sa páčiť nebudú, ale s odôvodnením, že ich k tomu vedie PHSR.

Zvyknem sa však na veci dívať pozitívne.

Ak by PHSR viac odrážal predstavy Prešovčanov o našom meste, bolo by sa možné viac sústrediť na to, čo Prešovčania od svojej samosprávy požadujú, na čo sú ochotní vynakladať svoje dane a toto všetko by sa dalo ľahšie kontrolovať.

V konečnom dôsledku by sme sa v našom meste mohli cítiť lepšie.

Aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja má koniec platnosti v roku 2013, potom by sa mal pripraviť ďalší. Je to výzva, aby sme ten ďalší urobili lepšie.

Dokument si môžete stiahnúť a pozrieť na stránke, ktorej odkaz je uvedený nižšie a nachádzal sa tam v čase písania tohto článku.

Na rokovaní odbor strategického rozvoja predstavil niekoľko zmien, k nim prebehla pomerne nezáživná diskusia a po dvoch hodinách sa zúčastnení rozišli.

Zmeny, väčšina z nich formálna, budú prerokované v komisiách mestského zastupiteľstva a potom predložené na schválenie do mestského zastupiteľstva.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Ďalšie odkazy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.