Pri Centrále sa už neparkuje kade-tade, autá ustúpili chodcom

Teší ma a podporujem, ak občania nemávnu len rezignovane rukou nad riešiteľnymi problémami, ale vyvinú snahu na ich vyriešenie.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Pravidelne sledujem vaše podnety a podľa potreby aj prispievam na portál odkazprestarostu.sk, kde môže ktokoľvek zdokumentovať problém na území nášho mesta.

Po určitom úsilí sa podarilo dosiahnuť, že podnety z tohto portálu sledujú aj zamestnanci našej radnice a snažia sa na nich reagovať.

Spätne by som rád zdokumentoval jeden taký podnet, ktorý sa týka Sídliska II, konkrétne okolia obchodného strediska Centrál. Napadlo mi na neho upozorniť práve dnes, keď končí európsky týždeň mobility.

Žiaľ, často sa stretávame s prístupom motoristov, že so svojimi vozidlami sa chcú dostať čo najbližšie k cieľu svojej cesty.

Návštevníci fitness centra v Centrále si v minulosti zvykli parkovať vozdilá na oddychovej ploche pri fontáne, hoci na opačnej strane Centrálu je veľké parkovisko, podľa mojich skúseností väčšinou s voľnými miestami.

Anonymný používateľ parkovanie pri fontáne zdokumentoval na portáli odkazprestarostu.sk/1557, kde si môžete pozrieť aj fotografie spolu s odpoveďou radnice.

Argumentoval, že vozidlá sa pohybujú tam, kde by sa nemali, naviac pri detskom ihrisku.

Na základe podnetu mestská polícia vec preskúmala a následne úrad osadil kvetináče ako zábrany pre nedisciplinovaných vodičov.

Takýmto spôsobom sa podarilo upraviť pomery v lokalite tak, aby územie okolo fontány slúžilo na oddych a nie na parkovanie vozidiel. Návštevníci fitness centra parkujú na parkovisku a množstvo konfliktov sa znížilo. 

Aj takýmto spôsobom si môžeme pomôcť pri vytváraní lepšieho, bezpečnejšieho a pokojnejšieho prostredia v našom bezprostrednom okolí. Či už pod svojím menom alebo aj anonymne.

Ak máte chuť prispieť k tomu aj vy, môžete tiež využiť portál www.odkazprestarostu.sk/presov. Stačí fotoaparát v mobile, internet, trochu času a najmä dobrá vôľa niečo urobiť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.