Prečo v uplynulých dňoch nejazdila vždy nízkopodlažná "15-tka"?

Pred týždňom som písal, že do našej štvrte bolo pridelené nízkopodlažné vozidlo na linku číslo 15. Vzápätí som dostal niekoľko výčitiek a sťažností, že aj tak jazdí obyčajný autobus.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zistil som, čo je vo veci a požiadal som dopravný podnik o vyjadrenie.

Vyberám z vyjadrenia riaditeľa dopravného podniku:

"V mesiaci október nebolo zabezpečené nízkopodlažné vozidlo v dňoch:

  • 11. 10. 2011 celý deň,
  • 17. 10. 2011 do 15.14 hod.,
  • 18. 10. 2011 do 10.50 hod.

Garantované nízkopodlažné spoje na linke č. 15 sú od 1.7.2011.

V mesačnom rozdeľovníku na nový mesiac sa na každý deň predpokladá vypravenie nízkopodlažných autobusov na všetky turnusy, ktoré jazdia celodenne, teda aj na turnus vykonávajúci spoje linky č. 15.

Pri bezporuchovom stave vozidiel by jazdili na všetkých celodených autobusových turnusoch a ešte aj na časti špičkových autobusových turnusov výlučne nízkopodlažné vozidlá.

Ak nie je technický problém, na linke č. 15 premáva nízkopodlažné vozidlo.

Ak pri vypravovaní vozidla, alebo počas jazdy na linke nastane technická porucha, musí dopravný dispečer zabezpečiť náhradné vozidlo pre príslušný turnus. Keďže všetky nízkopodlažné vozidlá sú pridelené konkrétnym vodičom a majú jazdiť každý pracovný deň, nemá dispečer vždy k dispozícii voľné pojazdné nízkopodlažné vozidlo.

Aby ho zabezpečil na garantovaný turnus, musí stiahnuť vozidlo premávajúce na inej linke. Aby boli zabezpečené spoje aj na turnuse, z ktorého sa vozidlo sťahuje a nedošlo k vynechaniu spojov iných liniek, s ohľadom na vykonávané spoje treba počkať na vhodný čas a miesto výmeny.

Pri zabezpečovaní náhradného vozidla za iné nepojazdné vozidlo a pri riešení problému v danej chvíli je prioritou nevynechať spoje. Radšej vysokopodlažné vozidlo, ako žiadne vozidlo.

Z celkového počtu 60 autobusov, ktoré sú k dispozícii  pre zabezpečovanie MHD je 28 nízkopodlažných.

V mesiaci september 2011 autobusy najazdili v MHD celkovo 207 035 km. Z toho nízkopodlažnými vozidlami 137 598 km, čo predstavovalo 66,5 % z celkového výkonu. Tieto vozidla sú nasadzované hlavne na celodenné linky čiže jazdia 7 dni v týždni, počas pracovných dní ráno od 5,00 hod. do 23,30 hod.

Autobusy sú pravidelne kontrolované a je na nich vykonávaná pravidelná údržba podľa plánu údržby. S prestojom autobusu musíme počítať aj kvôli vykonaniu  pravidelnej emisnej kontroly a kontroly na stanici STK.

Aj pri maximálnej snahe zabezpečiť 100% prevádzkyschopnosť vozidiel vznikajú situácie, že sa vyskytnú závady na viacerých vozidlách naraz a ak pribudne k tomu nejaká dopravná nehoda alebo iná mimoriadna udalosť v takom prípade nie je na výpravu dostatok nízkopodlažných vozidiel.

Nakoľko nákup náhradných dielov, sa vykonáva v našej firme, z titulu zníženia nákladov, elektronickými aukciami, ktoré majú istú časovú náročnosť, a dodacia lehota dodávateľa je 3 dni, nie sme v niektorých prípadoch schopní okamžite odstrániť závady a tak uviesť vozidlo do prevádzkyschopného stavu.

V prípade nedostatku nízkopodlažných vozidiel nahrádzame tieto vozidla štandardnými typmi vozidiel aby sme zabezpečili dopravu podľa cestovného poriadku.

Výpravu na linke č. 15 budeme dôraznejšie sledovať a pokúsime sa zabezpečiť plnenie záväzku z cestovného poriadku."

K tomuto vyjadreniu nemám viac čo dodať, ak má byť zabezpečovanie verejnej dopravy v meste ekonomické a bez nadmerných rezerv, musíme počítať s ojedinelými výpadkami v prípade mimoriadnych situácií.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.