Podnety a námety môžeme prešovskej radnici nahlasovať už aj cez portál "Odkaz pre starostu"

Portál odkazprestarostu.sk považujem za výbornú vec, pretože podľa skúseností sa predstavitelia radnice o mnohých nedostatkoch dozvedia až na základe podnetu od obyvateľov.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Keďže nezvyknem odporúčať niečo, s čím nemám skúsenosti, skúšal som dokumentovať a nahlasovať množstvo podnetov cez tento portál.

Dlhé mesiace sa radnica bránila uznať podnety cez tento portál za legitímne. Lebo vraj radnica má zverejnené oficiálne kontakty, cez ktoré takéto podnety príjma.

Tak som podnety s fotodokumentáciou paralelne posielal s odkazom na portál odkazprestarostu.sk aj na oficiálne kontaktné adresy prešovskej radnice.

Nemyslím si, že je správne posudzovať podnety podľa toho, či prídu "oficiálne" alebo neoficiálne. Nemalo by totiž vôbec záležať na tom, či podnet od obyvateľov na konkrétny nedostatok príde "oficiálnou" formou. Dôležité je, že nedostatok niekto vníma, nie je mu ľahostajný a dá si námahu nahlásiť ho.

Našťastie, väčšina nahlásených podnetov potom našla na radnici odozvu a chopili sa ich kompetentní.

Veď napokon si to môžete pozrieť sami kliknutím, aby ste rovno videli, o čom je reč:

http://www.odkazprestarostu.sk/profil/332/richard-drutarovsky

Najnovšie podnety z Prešova sú na stránke:

http://www.odkazprestarostu.sk/presov/vsetky-podnety

Portál sa ukázal ako životaschopný a som rád, že sa napokon primátor mesta rozhodol brať vážne aj tento ďalší spôsob komunikácie, ktorým môžu občania ovplyvniť a zlepšiť život v uliciach nášho mesta.

Budem v prípade potreby využívať tento portál aj naďalej a samozrejme pozorne sledovať podnety, ktoré pridáte a aj to, čo sa s nimi bude diať ďalej.

Veľmi mi to pomôže pri zlepšovaní systému, akým naša radnica reaguje na nedostatky, ktoré nám niekedy znepríjemňujú život. Naviac, je to ďalší zdroj informácií o dianí v meste a cenný prameň pri koncepčnom rozhodovaní.

V ďalšom už len pripojím prevzatý text z internetovej stránky mesta.

Ste s niečím v Prešove nespokojní? Nepáči sa vám niečo v uliciach, na čo by ste chceli upozorniť? Prekážajú vám rozbité chodníky či poškodené lavičky? Chýbajú vám smetné koše alebo priechody pre chodcov? Od mája o tom môžete dať vedieť Mestskému úradu v Prešove okrem doterajších zaužívaných spôsobov aj prostredníctvom portálu, s ktorým mesto Prešov spolupracuje. Vďaka spolupráci MsÚ Prešov s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť je komunikácia občanov a samosprávy možná už aj cez portál Odkazprestarostu.sk.

Jedným z doterajších možností podávania podnetov je podanie prostredníctvom internetovej stránky mesta Prešov, ktorá umožňuje vkladať podnety alebo príspevky občanov prostredníctvom kontaktného formulára v záložke Občan alebo prostredníctvom elektronických adries: podatelna@presov.sk alebo mesto.radnica@presov.sk. Rovnako je možné podnet podať osobne aj prostredníctvom Kancelárie 1. kontaktu na Jarkovej ul. č. 26, 080 01 Prešov alebo jeho vhodením do troch schránok „Pripomienky a podnety občanov“ umiestnených na Hlavnej 73, Jarkovej 24 a Jarkovej 26. V prípade, že občan podať sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, je potrebné ju podať písomne s náležitosťami, ktoré vyžaduje tento zákon a to na adresu: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov alebo osobne v Kancelárii 1. Kontaktu na Jarkovej ul. č. 26, 080 01 Prešov.

Od tohto mesiaca však majú občania mesta Prešov podávať svoje podnety aj prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk.

Portál bol po prvýkrát spustený v Bratislave v januári 2010. Odvtedy sa stal dobre fungujúcou súčasťou komunikácie samosprávy s obyvateľmi aj v ďalších mestách a obciach, zlepšil ich činnosť a do dnešného dňa prispel k vyriešeniu už 322 problémov, ktoré trápili ich obyvateľov.

Spustenie portálu v Prešove ocenilo aj vedenie mesta. "Vážime si túto možnosť, lebo prispieva k transparentnosti a priamej komunikácii medzi občanmi a samosprávou. Podnety môžu prispieť k väčšej dôvere a k odstráneniu možno na prvý pohľad malých problémov, ktoré ale na druhej strane môžu spôsobiť aj veľké bolesti hlavy. Mesto Prešov chce komunikovať so svojimi občanmi, nemá čo skrývať. Tešíme sa na spoluprácu, ktorá prispeje nám všetkým," uviedol Pavel Hagyari, primátor Prešova.

Používanie portálu je veľmi jednoduché, intuitívne, a podľa želania, aj anonymné. Stačí, keď sa na portáli vyplní stručný formulár - pár vetami sa opíše problém, na mape označí, kde sa nachádza a priloží fotka, urobená napríklad aj mobilom, ktorá ho zachytáva. Podnet je následne preposlaný pracovníkom samosprávy. Ich odpovede sú rovnako, ako podnety obyvateľov, zverejnené na portáli. Občania môžu sledovať, ako sa vyvíja riešenie rôznych problémov v meste, nielen tých, na ktoré upozornili oni sami. „Práve táto otvorenosť komunikácie medzi obyvateľmi a samosprávou je v porovnaní s klasickou e-mailovou komunikáciou najväčšou výhodou portálu. Prispieva k väčšej prehľadnosti pri riešení problémov a k posilneniu vzťahu obyvateľov mesta s jeho predstaviteľmi na radnici, “ zdôraznil Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Portál má ambíciu poskytnúť obyvateľom jednoduchý a účinný nástroj na oboznámenie samosprávy s problémami, ktoré považujú za akútne a na vyjadrenie spokojnosti s následným postupom vedenia mesta pri ich riešení.

Samosprávam, ktoré pohotovo reagujú na potreby obyvateľov, zároveň ponúka možnosť prezentovať výsledky svojej práce a posilniť svoj imidž. Zozbierané podnety a odpovede samospráv portál vyhodnocuje a priebežne zverejňuje štatistiky úspešnosti riešenia podnetov. Počas krátkeho neoficiálneho fungovania v Prešove, keď boli podnety z portálu zasielané vedeniu mesta klasickou poštou, bol pomer vyriešených a nevyriešených podnetov veľmi priaznivý, čo nasvedčuje tomu, že problémy v Prešove sa dajú vyriešiť, len o nich treba dať kompetentným vedieť. Napríklad aj cez portál Odkazprestarostu.sk.

Odkazprestarostu.sk je realizovaný Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, o. z. Viac informácií o portáli nájdete na www.odkazprestarostu.sk, viac informácií o Inštitúte na www.governance.sk.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.