Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov

Aj na základe podnetov, ktoré som dostal a tlmočil ďalej, schválilo pred týždňom mestské zastupiteľstvo v rozpočte presun peňazí z inej položky tak, aby aj v tomto jesennom čase boli v meste pristavené veľkoobjemové kontajnery na odpad. Už totiž hrozilo, že jesenné upratovanie nebude.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Udialo sa tak po dohode na základe poslaneckého návrhu. Predtým som o tom komunikoval s riaditeľom technických služieb aj vedúcim odboru verejnoprospešných činností na radnici.

Peniaze v celkovej sume 20 000 eur boli na veľkoobjemové kontajnery presunuté na úkor položky, z ktorej sa platí upratovanie ulíc mesta.

Kontajnery budú privážané v turnusoch, na našu mestskú časť pripadol hneď prvý turnus.

Čo sa týka lokalít, do ktorých budú kontajnery pristavené:

  • sú to tradičné lokality, na ktoré sme zvyknutí,
  • ak to chcete zmeniť, žiadajte, dajte vedieť, napríklad tak, že prídete na zasadnutie výboru v mestskej časti - tento mesiac bude už vo štvrtok o piatej večer v zadnej miestnosti reštaurácie na tenisových kurtoch na Nábrežnej ulici. Alebo komunikujte so mnou na facebooku, či inou možnosťou, ktorú ponúkam na mojej poslaneckej internetovej stránke.

Tu sú podrobnejšie informácie:

Zber objemného odadu z domácností sa začne budúci týždeň 6. 11. 2012 a potrvá do 30. 11. 2012 podľa harmonogramu.

Pre jesenný zber odpadu z domácností prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov od občanov bude pristavených celkom 77 ks VOK v štyroch týždenných cykloch, pre jednotlivé lokality mesta Prešov.

Činnosť zberu tohto odpadu od občanov sa vykonáva každoročne, v zmysle zákona č. 223/2001 z. z. o odpadoch. Rozsah použitia finančných  prostriedkov je 20 000 eur, ktoré boli vyčlenené uznesením MsZ v Prešove na uvedenú činnosť.

I. cyklus od 06.11.2012

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

Lesná – koniec ulice 1 ks
Šidlovská 19 1 ks
Jahodová 37 1 ks
Jánošíkova 37 1 ks
Dúbravská 34 pri Kaplnke 1 ks
Dúbravská - konečná MHD 1 ks

Spolu pristavených VOK 6 ks

Lokalita Rúrky

Na Rúrkach – otočka MHD 1 ks
Na Rúrkach 16 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Vydumanec - Cemjata

Vydumanec - prvá zast. MHD 1 ks
Cemjata – Jelenia 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Sídlisko II.

M. Trenčianskeho 20 1 ks
M. Čulena 48 1 ks
Odborárska – pred ZŠ 1 ks
Nábrežná – tenis. kurty 1 ks
Gorkého 1 1 ks
Križ . Fučíkova – Októbrová 1 ks
Kollárova – konečná MHD 1 ks
Horárska 1 1 ks
Botanická – koniec ulice 1 ks
Čsl. armády 9 - 15 do dvora 1 ks
Októbrová – Čsl. Armády, ZŠ tráva 1 ks

Spolu pristavených VOK 11 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus 21 ks

II. cyklus od 12.11.2012

Lokalita Mesto

Budovateľská 3 1 ks
Pavlovič. nám 29 do dvora 1 ks
Pavlovič. nám 5 – 13 1 ks
Križ . T. Ševčenka – Štefánikova 1 ks
Zápotockého 3 – 13 1 ks
Hollého-Šafariková - vnútro blok 1 ks
Križ. Dilongova – Moyzesova (pri veži ) 1 ks
Križ. Burianova – Moyzesova 1 ks
SDH garáže, pri SOU 1 ks
Požiarnická 18 - do dvora 1 ks
Križ. Janouškova – Mudroňova 1 ks
Sabinovská – Kotrádova, roh ulice 1 ks
Sabinovská – parkovisko Zlatý bažant 1 ks
Lesík delostrelcov – k amfit. - roh parku 1 ks
Križ. Čapajevova – Milk Agro 1 ks
17. novembra 94 – 100 vnútro blok 1 ks
Sedliackeho povstania – parkovisko 1 ks
Križ . Železničiarska – Záborského 1 ks
Spolu pristavených VOK 18 ks
Lokalita Šalgovík
Sekčovská – športový areál 1 ks
Hruny – začiatok ulice 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 20 ks

III. cyklus od 19.11.2012

Lokalita Nižná Šebastová

Slánska 105 – 113 1 ks
Rybárska - pri potoku 1 ks
Nová 28 1 ks
Družstevná – koniec ulice 1 ks
Pažica – č.7 1 ks
Fintická 43 – poľná cesta 1 ks

Spolu pristavených VOK 6 ks

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – koniec ulice 1 ks
Royova – Soľná 1 ks
Urxova - koniec ulice 1 ks

Spolu pristavených VOK 3 ks

Lokalita Solivar

Soľnobanska – pri kostole 1 ks
Solivarská – pri kostole 1 ks
Ľ. Podjavorinskej – roh ulice 1 ks
Čajkovského 35 1 ks
Pod Hrádkom – Suvorovova, križovatka 1 ks
Pri hati – pri MŠ 1 ks
Čipkárska – pri kríži 1 ks
Smetanova – Na vyhliadke 1 ks
Križ. Smetanova – Palárikova 1 ks

Spolu pristavených VOK 9 ks

Celkom pristavených za III. cyklus 18 ks

IV. cyklus od 26.11.2012

Lokalita Sídlisko III.

Prostejovská 22 1 ks
Prostejovská 117 – pod Bikošom 1 ks
Mirka Nešpora 16 – 20 1 ks
Mirka Nešpora 36 – 38 1 ks
Tomášikova 36 1 ks
Mukačevská 16 – 20 1 ks
Mukačevská 35 1 ks
A. Prídavku – parkovisko, kúpalisko 1 ks
Volgogradská 8 1 ks
Volgogradská 64 1 ks
Nám. Kráľovnej pokoja – parkovisko 1 ks
Matice slovenskej 11 – Mláčka 1 ks
Vl. Clemantisa 6 - 10 1 ks
Spolu pristavených VOK 13 ks
Lokalita Sídlisko Sekčov
Višňová – Dubová, parkovisko 1 ks
Bernolákova – garáže 1 ks
Oravská – Dargovská, parkovisko 1 ks
Justičná 2 – 6 1 ks
G. Svobodu 22 , parkovisko 1 ks

Spolu pristavených VOK 5 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 18 ks

Pre jesenné upratovanie v meste Prešov a jeho okolí je plánovaných (pristavených a vyvezených) celkom 77 ks VOK-ov. Doba pristavenia VOK-ov počas jesenného upratovania bude do doby naplnenia resp.max.na dobu 7 dní.
Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať:

  • Objemný odpad z domácnosti a verejných priestranstiev – nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu ...

Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:

Biologický rozložiteľný odpad:

  • tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny...

Tento odpad môžu obyvatelia uložiť vedľa kontajnera, prípadne na zberné dvory na ul. Bajkalskej33 a Jesennej 3 v areáloch TsmP, a.s.

Ostatné odpady:

  • akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlne rúry, vysávače, osobné počítače, pneumatiky z automobilov...

Tento odpad môžu obyvatelia uložiť len na zberné dvory na ul. Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v areáloch TsmP, a.s.

Technické služby mesta Prešov, a. s.
Jesenná 3,
080 01 Prešov
Tel: 051/77 329 20
Fax: 051/77 329 20

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.