Navrhol som, aby úrad oznamoval verejnosti zmeny v dopravnom značení

Zažili ste situáciu, že sa napríklad na vašej ulici zmenili dopravné značky a nerozumiete tomu, že prečo? Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva som interpeloval, aby mesto zverejňovalo a vopred oznamovalo zmeny v dopravnom značení na miestnych komunikáciách.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Viedlo ma k tomu niekoľko doterajších podnetov a otázok od obyvateľov, ktorí upozorňujú na ťažko pochopiteľné a neraz na prvý pohľad nelogické dopravné značenie a jeho zmeny.

Zvyklo sa niekedy hovorievať, že o "dopravnom značení sa nešpekuluje - dopravné značenie sa dodržiava".

Pri jazde vodiča je to síce pravda, ale takýto názor pochádza z čias, keď sa úradníci cítili nadradení nad bežným občanom. Zaujímala ich iba odborná stránka dopravného značenia a na pocite obyvateľov mesta im priveľmi nezáležalo.

Žiaľ, podobný duch sa nesie aj v odpovedi, ktorú som dostal z úradu a môžete si ju sami pozrieť v jednom z odkazov na konci tohto textu.

V odpovedi na interpeláciu sa píše, že niektoré konkrétne väčšie zmeny boli v minulosti oznamované ale v podstate potrebu oznamovania tých menších úrad nevidí.

Prax však ukazuje, že aj "menšie" zmeny v dopravnom značení vyvolávajú množstvo otázok a nedorozumení, tie však úrad neoznamuje pretože:

"Zmeny v dopravnom značení nepodliehajú správnemu konaniu, preto nie je povinnosťou správneho orgánu vopred o tomto informovať a žiadať stanoviská občanov. Nestrannosť a opodstatnenosť je zabezpečená nevyhnutným súhlasom zo strany príslušného dopravného inšpektorátu."

Nedorozumeniam a nepochopeniu by sa dalo predchádzať lepším informovaním verejnosti - najlepšie vopred pred uskutočnením zmeny, vrátane zverejnenia odôvodnenia, aby sme pochopili o čo sa orgán pri zmene značenia snaží.

Keď radnica dokáže zverejňovať správy o všelijakých podujatiach, nemal by byť predsa problém zverejniť aj informáciu vždy, keď radnica rozhoduje o zmene dopravného značenia v niektorej lokalite mesta.

To znamená napísať kde, od kedy a prečo, k tomu zverejniť rozhodnutie o zmene dopravného značenia a jeho prílohu, kde je všetko dôležité už napísané a odôvodnené.

O tom, že so zmenami v dopravnom značení a vôbec s dopravným značením to v našom meste zatiaľ nefunguje vždy dobre, svedčí aj niekoľko problematických miest, ktorým som sa počas tohto roka po podnetoch Prešovčanov venoval a niektoré dodnes nie sú uspokojivo vyriešené, prípadne spôsobujú nedorozumenia alebo vôbec nefungujú:

  • Neprehľadné a následné poškodené značenie na križovatke Za Kalváriou - Pod Kalváriou - Pražská
  • Dlhé mesiace nefungujúci semafór na priechode pre chodcov pri Exerčinom dome Pod Kalváriou
  • Zákazové značky na Duklianskej ulici
  • Chýbajúca ohľaduplnosť pri parkovaní pri Exercičnom dome, napriek lesu drahých zákazových dopravných značiek
  • Chýbajúci priechod pre chodcov na Kolárovej ulici
  • Zjednosmernenie Štúrovej ulice

Podrobnejšie informácie o nich nájdete v odkazoch nižšie.

Myslím si, že mesto je živý organizmus a jeho obyvateľov nemožno nechať stáť bokom v pozícii toho, kto má len pasívne príjmať rozhodnutia a bezmyšlienkovito ich plniť.

Preto považujem zverejňovanie zmien v dopravnom značení v meste za nenáročné minimum, ktoré by posilnilo pocit, že sú logické, reagujú na zmysluplné požiadavky a má aj nejaký hlbší význam ich rešpektovať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.