Na sídliskách chcem polopodzemné kontajnery na odpad

Ku kultúrnejšiemu nakladaniu s odpadkami patrí aj posledné miesto, kde ich domácnosti vyhadzujú. Naše sídliská trápi neporiadok okolo kontajnerových stojísk.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Odpad z kontajnerov totiž nevyberajú len smetiari, ale aj občania, ktorí ich prehľadávajú, vyberajú z nich odpadky a nechávajú okolo na zemi. Vietor potom odpad roznáša po sídlisku.

Osvedčeným riešením zo sveta sú tzv. polopodzemné kontajnery. Ide o podstatne väčšiu nádobu, ktorá je zapustená v zemi. Nad povrchom je iba časť s poklopmi na otvoroch, cez ktoré sa vhadzuje odpad.

Podobný pilotný projekt práve skúšajú vo Zvolene, no bežne môžete polopodzemné kontajnery vidieť napríklad v Nemecku alebo Francúzsku, aj na diaľničných odpočívadlách.

Okrem nemožnosti jednoducho rukami vyberať odpad z polopodzemného kontajnera, predstavuje takéto ukladanie odpadu aj viacero ďalších výhod.

Okrem nespornej estetickej výhody, umiestnenie odpadu v zemi sťažuje jeho zamŕzanie v zime a hnitie v horúcich mesiacoch.

Nie je potrebný tak častý zber odpadu, pretože objem polopodzemného kontajnera je niekoľkonásobne väčší, ako pri klasických kontajneroch.

Má to však malý háčik. Ako jednou z výhod sa uvádza, že používanie polopodzemných kontajnerov zmenší celkovú plochu potrebnú na súčasné kontajnerové stojiská a tak sa uvoľní plocha napríklad na zeleň alebo ďalšie parkovacie miesta.

Je to pravda, no za predpokladu, že stanovísk s polopodzemnými kontajnermi bude menej, ako súčasných stojísk. To môže znamenať, že s odpadkovým košom by sme museli v niektorých prípadoch kráčať o niekoľko desiatok krokov ďalej.

Cena

S myšlienkou polopodzemných kontajnerov sme sa zaoberali aj na zasadnutiach komisie pre životné prostredie.

Riaditeľ technických služieb vyčíslil náklady na celkové pokrytie sídlisk polopodzemnými kontajnermi na približne 4 milióny eur.

Je to značná suma, len o trochu menej sa vyberie ročne v meste od obyvateľov a právnických osôb za odpad.

Pre nesporné výhody polopodzemných kontajnerov sa prikláňam k ich využitiu aj v Prešove a budem sa snažiť, aby sa za rozumných podmienok stali súčasťou našich sídlisk a postupne nahradili súčasné plechové kontajnery.

Naschvál píšem, že postupne, lebo výška finančnej investície do premeny našich ulíc je značná.

Na druhej strane, nemožno na začiatku ani príliš trocháriť, pretože na vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerov je potrebné úplne iné vozidlo, ako na vyberanie dnešných plechových kontajnerov. Aby sa oplatilo, musí byť už na začiatku tých kontajnerov dosť veľa.

Pilotné projekty sú známe aj z iných miest, kde už čerpajú skúsenosti.

Obstoja v Prešove?

To je otázka na mieste. Novinky osvedčené vo svete niekedy zlyhávajú v našich končinách, pretože predpokladajú určitú kultúru. Požiar v plechovom kontajneri na kontajneri samom veľkú škodu neurobí, no nedbalo odhodený ohorok alebo dokonca úmyselné podpálenie odpadu v polopodzemnom kontajneri narobí poriadny problém a veľkú škodu. No nemaľujme čerta na stenu, som presvedčený, že my Prešovčania sme rozumní ľudia.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Opravená orientačná tabuľa. Detail, ale tiež významný pre imidž mesta. Stanica nám však robí hanbu 

Spomaľovač na Kollárovej by mal vodičom zabrániť skracovaniu cesty. Je to naozaj tak? A čo Kysucká ulica? 

Vyasfaltovaná panelová cesta na Terchovskej ulici uľahčí pohyb áut ale aj chodcov 

Po desaťročiach je nový asfaltový koberec na parkovisku na Sídlisku I 

Obratisko na Terchovskej ulici je pred kolaudáciou 

Poslanec je povinný voliča informovať, nie blokovať na facebooku 

Obyvatelia sídliska sa starajú o pieskovisko. Prekáža im nekoncepčnosť v starostlivosti o zeleň 

Zastávka na ulici Marka Čulena je opravená, hodil by sa prístrešok 

Obnova aleje skrášlila exponovanú Čapajevovu ulicu 

Na Ulici Zimný potok pribudli lampy. Problém s uličným sexom a tvrdými drogami sa zmiernil 

Obyvatelia Medvedej ulice sa môžu cítiť bezpečnejšie, dočkali sa verejného osvetlenia 

Prešov hľadá najvýhodnejšie nakladanie s odpadmi, no odpadové firmy pozvánku nedostali 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Kontajnery na nadrozmerný odpad sú pristavené aj v našej mestskej časti 

Príklad, ako môže fungovať separácia odpadu, ani som nemusel chodiť ďaleko 

Ako funguje separačný dvor? 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...