Máte vyplatené hrobové miesto svojich zomrelých? Ak nie, môžete o neho prísť

Hrozí vyčerpanie kapacity voľných hrobových miest na prešovskom hlavnom cintoríne. To si podľa správcu cintorína vyžiada opatrenia, na ktoré sme v minulosti neboli zvyknutí.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Budúci nový mestský cintorín v časti Solivar je zatiaľ len na papieri, hoci časť pozemkov na prvú etapu je už vykúpená a začal tam archeologický prieskum.

Na radnici sa preto hľadajú riešenia, ako preklenúť nedostatok hrobových miest. V súvislosti s požiadavkou na rozšírenie cintorína na Kalvárii som aj o tejto téme niekoľkokrát komunikoval s riaditeľom technických služieb, mestskej firmy, ktorá spravuje niekoľko mestských cintorínov (vrátane hlavného cintorína, toho na Kalvárii, ale aj v Solivare, Šalgovíku, Nižnej Šebastovej).

Z evidencie hrobových miest vyplýva, že za pomerne dosť veľa hrobov na cintorínoch momentálne nie je vyplatený poplatok. Poplatok sa platí spravidla na 10 rokov vopred, takže môže ísť neraz len o zabudnutie, prípadne ten, kto doposiaľ platil, už tiež zomrel.

Podľa slov riaditeľa sa preto pripravuje počas blížiacej sa pamiatky zosnulých informačná kampaň. Pozostalí budú upozornení na to, že za hrob ich zosnulého nie je zaplatené nájomné a dostanú možnosť to napraviť.

Takéto hroby majú byť označené nálepkou s výzvou a ďalšími informáciami, ako a dokedy poplatok zaplatiť.

Hroby, ktoré ani po tejto výzve vyplatené nebudú, môže prevádzkovateľ cintorína po uplynutí zákonnej tlecej doby použiť opäť na nové pochovanie, čo zvýši voľnú kapacitu cintorína.

V tejto súvislosti sa aj na cintoríne na Kalvárii objavili nové tabule, ktoré budú informovať návštevníkov.

Presvedčil som sa cez víkend, že cintorín na Kalvárii je pripravený na začiatok novembra, kedy na neho zavíta najviac navštevníkov.

Predpokladám, že počas pamiatky zosnulých dopravný podnik zabezpečí posilnené spoje na hlavný cintorín.

Čo sa týka spomínaného budúceho cintorína v Solivare, pozemky ležia hneď vedľa existujúceho starého cintorína. Dokonca sa uvažovalo, že by v prechodnom období slúžil doterajší dom smútku aj pre nový cintorín.

Príprava nového cintorína momentálne zaviazla na neukončenom archeologickom prieskume po tom, ako Krajské múzeum v Prešove, dodávateľ archeologického výskumu, stratil oprávnenie na jeho vykonávanie a nemôže ho kompletne dokončiť.

Keďže problematiku výstavby nového cintorína intenzívne riešime najmä na zasadnutiach komisie pre výstavbu a aj na mestskej rade, bol som sa už pred rokom presvedčiť a zoznámiť s pripravovanou lokalitou na vlastné oči, rovnako aj so stavom archeologických prác.

Ešte poznámka k zámeru rozšírenia cintorína na Kalvárii. Tento nápad sa mi vzhľadom na charakter tohto cintorína nepáčil.

O to viac potom, ako vyplynulo, že ochranné pásmo cintorína by zasiahlo existujúcu zástavbu rodinných domov na ulici Pod Kalváriou. Aj pamiatkári podali pri prerokovávaní územného plánu námietku, že z tohto dôvodu s rozšírením cintorína na Kalvárii nesúhlasia.

V komisii pre územný plán sme sa s touto námietkou stotožnili, v územnom pláne by sa teda cintorín na Kalvárii rozširovať nemal, pochovávať by sa malo iba do existujúcich hrobov.

Vec som konzultoval aj s riaditeľom technických služieb, ktoré požiadavku na rozšírenie cintorína v územnom pláne predložili. Stopnutie zámeru rozšírenia cintorína na Kalvárii nebude napok predstavovať zásadný problém, ak sa využijú nevyplatené hrobové miesta a samozrejme nový cintorín na Solivare sa aspoň v jeho prvej etape stane dostatočne včas skutočnosťou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.