Centrum Prešova: Dopravný inžinier predvída kolaps, investor tvrdí opak

Kilometrovú kolónu vozidiel vypočítal dopravný inžinier v popoludňajšej špičke. Bola by škoda to ignorovať a nenájsť riešenie ešte pred začatím prerábky križovatiek.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na nároží ulíc Masarykova - Hlavná - Štefánikova - Hviezdoslavova vyrastie veľké obchodné centrum. Investor nechal vypracovať dopravnú štúdiu. Jej autori dospeli k záveru, že výstavba obchodného centra dopravu nijako významne nezhorší.

Iný dopravný inžinier však urobil vlastný výpočet a tvrdí opak.

Ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu som sa zúčastnil zasadnutia, keď komisia o stavbe obchodného centra rokovala ešte na jeseň minulého roka.

Odborní pracovníci radnice prekvapivo problém v priepustnosti križovatiek po výstavbe centra nevidia, hoci do územia pribudne množstvo nových návštevníkov na autách.

Návrhy na zlepšenie napojenia obchodného centra som vzniesol už v decembri minulého roka ako účastník územného konania. Niektoré návrhy boli zohľadnené, takže to malo zmysel.

Mestský úrad však v máji rozhodol, že účastníkom konania nie som.

Návrhmi a pripomienkami ľudí, ktorí nie sú účastníkmi konania, sa totiž úrad nemusí zaoberať.

Porovnal som obidva podklady. Sú protichodné

Autori štúdie, ktorú dal vypracovať investor, dospeli k záveru, že:

Dopravní studie tedy prokázala, že areál bude fungovat na stávající komunikační síti bez významného zhoršení dopravní situace v lokalitě. Dopravní studie prokazuje, že dopravní připojení uvažované lokality výstavby je možné a nezpůsobí podstatné zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí výstavby“ (str. 22).

Autor druhej štúdie dospel k záveru, že:

Prepočtom svetelne riadenej križovatky sú zistené kapacitne nepostačujúce vetvy Štefánikova, Grešova aj Masarykova, križovatka bude po roku 2020 zahltená a v čase dopravných špičiek neprejazdná (str. 12) ... bude dochádzať v tomto dopravnom uzle po uvedení OC Fórum do prevádzky k permanentným kolapsom automobilovej dopravy v čase najmä poobedňajšej dopravnej špičky, s vážnym negatívnym vplyvom na plynulosť MHD v širšom centre mesta Prešov“ (str. 13).

Žiadam úrad, aby sa rozdiel objasnil

Rozptyl a rozpor v záveroch obidvoch štúdií je tak markantný, že ho nemožno prejsť bez povšimnutia a nevyhnutne si vyžaduje objasnenie.

O to viac, že prvá štúdia je podkladom v rozhodovaní stavebného úradu o budúcej stavbe obchodného centra. Bez vysvetlenia rozporu by sa mohlo stať, že dôjde k nesprávnemu posúdeniu veci a následne k nesprávnemu rozhodnutiu.

Dôsledkom môže byť ťažko, zdĺhavo a nákladne riešiteľný problém so zlou priepustnosťou komunikácií v centre mesta a dopravným zápchami, ktorý zasiahne do každodenného života veľkého množstva obyvateľov mesta.

Náklady na jeho vyriešenie môžu byť enormné a môžu v budúcnosti zbytočne zaťažiť mestský rozpočet na úkor iných potrieb mesta – prípadne viesť ku dlhodobému nevyriešeniu problému.

Myslím si, že predvídateľným problémom je rozumnejšie predchádzať – než ich nechať s vedomím prepuknúť a potom sa ich snažiť riešiť oveľa drahšie na náklady obyvateľov mesta a nie toho, kto k vzniku problému zásadne prispel.

Dnes som preto oslovil mestský úrad, konkrétne odbor dopravy a stavebný úrad, aby ten rozpor odborne preskúmali a ak by to odborne nedokázali zvládnuť, tak aby si zabezpečili odborné a objektívne vytvorenie vlastného názoru na vec.

Viac si môžete prečitať v listoch, ktoré som adresoval radnici.

No a pokiaľ ste odborník, môžete si aj sami porovnať obidve štúdie.

List odboru dopravy

List stavebnému úradu

Prvá štúdia

Druhá štúdia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...