Bytovky v našej mestskej časti opeknievajú

Na zasadnutiach komisie pre územný plán a výstavbu pravidelne polročne preberáme aj informatívny materiál o stavebných aktivitách v meste.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Vďaka tomu, že materiály zo zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva sú zverejňované, môžete si ich na internetovej stránke mesta pozrieť aj vy.

Nielen z papiera, ale aj z mojich pravidelných pochôdzok po uliciach našej mestskej časti vidím, že sa budovy postupne vynovujú.

Nečudo, v našej mestskej časti sú bytové domy, ktoré patria k najstarším v meste a nastal čas ich obnovy.

Bytovky si ich vlastníci zatepľujú, čím prispievajú nielen k šetreniu energie z centrálnej kotolne pri Toryse, ale sídlisko získava aj príjemnejší vzhľad.

Isteže, to nie je zásluha samosprávy, poslancov a ani primátora, ale len samotných vlastníkov.

Píšem o tom preto, lebo bytovka je bytovka, patrí vlastníkom, ale spoločný verejný priestor (ulice, chodníky, predzáhradky, ihriská, námestie pri Centrále, ba aj samotné obchodné stredisko Centrál) - to všetko je mestský majetok.

Keď sa skrášľujú bytovky, nepochybne by nemali zaostávať ani spoločné verejné priestory.

Aby Sídlisko II a priľahlá zástavba rodinných domov ostala aj naďalej príjemným a bezpečným miestom pre bývanie, snažíme sa ako poslanci, v spolupráci s úradníkmi na radnici k tomu prispievať drobnými krokmi.

V tomto roku boli vysadené nové aleje vo väčšine uličiek medzi Sídliskom II a Kolmanovou záhradou.

Vznikol projekt rozvoja parkovacích plôch na sídlisku, aby sa parkovanie nerozvíjalo živelne ale podľa racionálnej koncepcie. Dofinalizovali sa niektoré parkovacie plochy pri bytovkách na Levočskej ulici, projektujú alebo pripravujú sa ďalšie v ostatných častiach sídliska.

Bola zásadným spôsobom zrekonštruovaná budova základnej školy na ulici Československej armády, ktorá má spolu s prepojenými budovami na Odborárskej ulici kapacitu pre tisícku detí. Práve v piatok 30. novembra sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie zrekonštruovanej školy.

V pripravovanom genereli cyklistickej dopravy som navrhol, aby budúce trasy citlivo a zmysluplne sprístupnili aj naše sídlisko z viacerých strán.

Rozostavané je "námestíčko" s fontánou pri obchodnom stredisku Centrál.

Verím, že aj po schválení zmien územného plánu, ktoré sa očakáva začiatkom budúceho roka, sa zachová zmysluplný rozvoj našej mestskej časti, aby snaha obyvateľov zveľaďovať svoj vlastný majetok (napr. spomínaná obnova bytoviek) nevyšla nazmar.

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Ako prebieha zasadnutie výboru v mestskej časti? 

Uskutočnil sa tzv. "výber staveniska" pre parkovisko na Októbrovej ulici 

Vznikla prvá oficiálna verzia generelu cyklistickej dopravy 

Videozáznamy z prešovského zastupiteľstva sú už aj v sieti YouTube.com 

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta 

Opravená a obnovená lavička na zastávke na ulici Obrancov mieru 

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov 

Desiatky výtlkov na Horárskej bolo pred zimou opravených 

Na ulici Obrancov mieru chodcov poteší úprava chodníka 

Na priechode pre chodcov už nezakopnete (a nespadnete pod auto) 

Rokovali sme o genereli cyklistickej dopravy v Prešove 

Obyvatelia ulíc Dúhová a Za Kalváriou už môžu bezpečne prechádzať okolo oporného múra 

Po oplotení mestskej haly by malo ostať zachované bezplatné parkovanie 

Na ulici Obrancov mieru už obyvateľov nemusí trápiť jedna dlhoročná nepríjemnosť 

Pri Centrále sa už neparkuje kade-tade, autá ustúpili chodcom 

Dnes sme oficiálne prebrali po rekonštrukcii školu na ulici Čs. armády 

Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice 

Sťažnosti na hlučné kanalizačné poklopy boli vyslyšané 

Sídlisko II má konečne komplexný projekt parkovacích plôch 

Získali sme grant na obnovu Neptúnovej fontány 

Dlhodobo prepadnutý chodník na ulici Obrancov mieru sa dočkal opravy 

Prístrešok na Horárskej ulici v lokalite Za Kalváriou je opäť opravený 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.