Ako si môžete za tri minúty sami zistiť, prečo nie je váš chodník posypaný a čistý

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na januárovom zasadnutí výboru našej mestskej časti vzniesla pani Heribanová z ulice Obrancov mieru do zápisnice takúto otázku:

"Peší chodník smerujúci od križovatky ul. Levočská – Obr. mieru – Vl. Clementisa ku Kauflandu (okolo billboardu) komu patri? Z dôvodu, že v zimnom období tento chodník nikto neposypuje a nečistí."

(Linka na zápisnicu je nižšie.)

Nikto z prítomných na túto otázku nevedel odpovedať, a tak musela byť zapísaná do zápisnice a je možné, že momentálne na vypracovávaní odpovede pracujú zamestnanci mestského úradu.

Podobné otázky sa opakujú, avšak od tohto mesiaca si môžete odpoveď na podobné otázky približne za tri minúty zistiť aj sami, ak ovládate internet a máte na neho prístup.

Mesto Prešov sprístupnilo zadarmo a pre každého geografický informačný systém na adrese http://mapa-presov.gisplan.sk/. V informačnom systéme si môžete na leteckej mape zapnúť ako podklad parcelné čísla pozemkov a zistiť tak parcelné číslo ktoréhokoľvek pozemku alebo stavby, ktoré vidíte.

Jedným klikom si môžete zapnúť zvýraznenie pozemkov, ktoré sú vlastníctve Mesta Prešov.

Ak pozemok nepatrí mestu Prešov, jeho vlastníka si zistite zadaním parcelného čísla v katastrálnom portáli na adrese http://www.katasterportal.sk.

V prípade neudržiavaného chodníka od hlavnej križovatky ku Kauflandu ide o parcelu č. KN-C 9204/81 o rozlohe 2 742 m2, zapísanú na liste vlastníctva číslo 7079.

Vlastníkom je spoločnosť ÖMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava.

To vysvetľuje, prečo Mesto Prešov nezabezpečuje zimnú úrdžbu tohto chodníka.

Význam chodníka je v tom, že sprístupňuje najmä Kaufland obyvateľom Sídliska II. Ten, kto ho vybudoval, zrejme zabúda, že v zime sneží a vedeniu Kauflandu na tom zrejme dostatočne nezáleží.

Na tomto pozemku sa v roku 2005 uvažovalo o vybudovaní čerpacej stanice pohonných látok a tento zámer vyvolal protesty obyvateľov a rozsiahlu petičnú akciu.

Verím, že mestský geografický informačný systém urýchli od teraz odpovede na podobné otázky, ako mala pani Heribanová, odbremení úradníkov mesta od podobných požiadaviek a podnieti občanov k tomu, aby viacej rozumeli dianiu na uliciach mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.