Aj u nás sme schopní dosiahnuť poriadok. Ak chceme a máme na to zavedený systém

Zvyknem sám robiť a overovať to, k čomu vyzývam aj ostatných. Viem totiž, že veľa nedostatkov v uliciach mesta dlhodobo zostáva len preto, že nikto na nich neupozorní správneho človeka.

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Som realista a preto viem, že úradníci na radnici nemajú vypracovaný systém na to, aby mal niekto povinnosť všímať si čerstvé nedostatky, ktoré vzniknú v uliciach a zabezpečil ich nápravu.

Vedeniu radnice by na tom muselo záležať a aj keby na tom vedeniu záležalo, nie je to také ľahké zabezpečiť. Na to nestačí len vôľa, treba to aj vedieť zaviesť do praxe.

Prejdem rovno k veci: Ak niektoré nedostatky nenahlásia priamo občania, je vysoko pravdepodobné, že si ich priamo kompetentní ľudia nevšimnú. Je to logické, úradníci sedia na úrade a nemôžu si všimnuť hneď v ten deň, že sa niekde na ulici niečo poškodilo. Pravdepodobne ani v ten tyždeň či mesiac a žiaľ, niekedy ani celý rok.

Veci síce majú svojho pána, ale ten nemá čas na nich dozerať...

Najjednoduchšie často je, ak nedostatok nahlási priamo obyvateľ, ktorý si ho všimol.

Musia byť splnené štyri predpoklady:

  • Obyvateľ musí mať znalosť, kto má danú vec na starosti. Ak ju nemá, nevie, koho osloviť, vec nechá tak a jej "pán" (správca) sa o nedostatku nedozvie.
  • Príjmanie podnetov musí byť jednoduché, rýchle, lacné a dostupné. Ak to tak nie je, obyvateľ to jednoducho vzdá.
  • O spracovaní prijatého podnetu musí byť obyvateľ informovaný a podnet musí byť zrozumiteľne vyriešený.
  • Obyvateľ rozumie, akým procesom odstraňovanie nedostatkov funguje. Stačí znalosť na úrovni sedliackého rozumu a ústneho podania.

Minulý týždeň som si všimol poškodený kontajner na ulici 17. novembra v exponovamo stojisku kontajnerov pri chodníku smerom k Toryse.

Odfotil som ho, doma som našiel na stránke Technických služieb mesta Prešov e-mailvý kontakt na príslušné oddelenie, napísal som mail a priložil fotky s nedostatkom a stručným popisom.

Tecnické služby majú aj zelené číslo (citujem: "Bezplatná infolinka TSmP, a.s. - miesto pre Vaše otázky, pripomienky či návrhy. Volajte 0800 500 012"), ale mail sa dá poslať non-stop a rýchlejšie, ak chcete priložiť fotografie.

Na ďalší pracovný deň mi prišla odpoveď s fotografiou. Pokazený kontajner bol opravený, neporiadok vyčistený.

Tak by to malo byť. Môžete si domýšľať, že sa v podniku o môj podnet postarali preto, že môžu si zistiť, že som poslanec.

Nemôžem to vylúčiť, ale mám viacej poznatkov o tom, že technické služby na podobné podety reagujú rýchlo a správne.

Svoj podnet som nahlásil aj do systému Odkaz pre starostu, ktorý sleduje radnica a keďže je verejný, tak aj ja. Podobne, ako ho môže sledovať ktokoľvek: https://www.odkazprestarostu.sk/3920

Taký nejaký systém, ako píšem vyššie, by mal byť samozrejmosťou vo všetkých oblastiach, ktoré si ako obyvatelia zabezpečujeme pre seba prostredníctvom samosprávy.

Okrem technických služieb, sú podobnými príkladmi, kde je to založené na podobnom princípe:

  • Verejné osvetlenie, fontány - existuje non-stop číslo a aj formulár na webe, kde je možné nahlásiť poruchu. Každá lampa má číslo na štítku, to uľahčuje hlásenie porúch. Na môj návrh správcovská firma propaguje non-stop servisnú linku a webovú adresu pre nahlasovanie porúch na tabuliach, ktoré si môžete všimnúť v meste. Viac informácií v jednom z článkov nižšie.
  • Mestská polícia - bezplatné číslo 159. Ako som už neraz písal, naša mestská polícia je založená na tom, že ju obyvatelia zavolajú okamžite, ak sú svedkami nežiadúceho konania.

Mojou snahou je zlepšovať verejné služby našej radnice tak, aby tie štandardné verejné služby boli zrozumiteľné a nahlasovanie nedostatkov bolo jednoduché, dostupné a zrozumiteľné.

Pochopiteľne, ďalším štádiom je, aby si všetky nedostatky všímali každodenne samotní správcovia jednotlivých zariadení (mestského majetku) a každý nedostatok odstránili tak rýchlo, ako sa len dá bez toho, aby si to ako nedostatok všimlo čo najmenej ľudí.

To považujem za jeden z návodou, ako urobiť z nášho mesta miesto, kde sa budeme príjemne a bezpečne cítiť.

 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.