Vláde z lásky

Problém okolo výstavby automobilky Kia má korene v zákone 175/1999 o tzv. významných investíciách, ktorým sa novelizoval stavebný zákon tak, že sa medzi právne tituly vyvlastnenia vo verejnom záujme dostala aj realizácia významných investícií. Keby tohto nebolo, nikomu by nenapadlo ponúkať Kórejčanom súkromné pozemky bez predbežných dohôd s vlastníkmi. Minister Rusko sa jednoducho spoľahol na vyvlastnenie, ktoré sa však ukázalo ako zlá cesta. Jeden by čakal, že "popálený" minister sa poučí a v tomto zmysle bude iniciovať zmeny zákona o významných investíciách. Zdá sa, že opak je pravda. Vláda má totiž dnes rokovať o jeho novele, ktorou sa jej majú ešte viac uvoľniť ruky.

V súčasnosti punc významnej môže získať investícia, ktorá: 1. dosahuje minimálne jednu miliardu korún; 2. plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné; 3. vláda rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Ministerstvo hospodárstva chce teraz zo zákona 175/1999 vymazať bod 2. Dôvodí zámerom prilákať aj investície, ktoré budú mať objem aspoň 1 miliardu korún, ale budú smerovať do výskumu a vývoja a "neprinesú možno bezprostredný efekt vo zvyšovaní zamestnanosti a raste výroby. Ich efekt sa prejaví však v následnom rozvoji národného hospodárstva".

Nič proti tomu, keby v pozadí lákania zahraničných investorov neboli ponuky podnikových pozemkov, ktoré je možné získať aj vyvlastnením súkromných vlastníkov. Isteže objem výroby a zamestnanosť sú v istých súvislostiach archaické kritériá, ale ak pri tzv. významných investíciách existuje nejaký legitímny verejný záujem na vyvlastnení, nespočíva práve v oblasti produkcie, a najmä zamestnanosti? Inými slovami, ak už nie je vôľa znemožniť vyvlastňovanie pre významné investície, mohli by sa prinajmenšom spresniť ich definičné kritériá, čím by sa obmedzil priestor pre subjektívne rozhodovanie exekutívy. Návrh novely rezortu hospodárstva však ide celkom opačným smerom: k absolutizácii vlády.

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1999/175 O opatr. významných investícií - zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.