Stavebník – hlavný nepriateľ stavebníka

Domy na nestabilných svahoch či v záplavových pásmach, to všetko si dokážu stavebníci vybaviť. Doplácajú na to oni a aj štát. Stavebníci si kopu problémov spôsobia sami a umožňuje im to aj zákon.

Ako autorizovaný stavebný inžinier v oboroch statika a konštrukcie pozemných stavieb dovoľujem si vysloviť názor, že stavebník, hlavne ten „obyčajný“, má hlavného nepriateľa v sebe samom. A je hlavnou povinnosťou projektanta ochrániť ho pred ním samým, pred jeho laickými a neodbornými ambíciami, ktoré súvisia s jeho budúcou výstavbou.

„Obyčajný stavebník“ je totiž najväčší a neprekonateľný odborník na stavanie. Dokáže si vydupať a podplatiť stavebný pozemok na zosuvnom svahu, v záplavovom území, na trase líniovej stavby, ktorá je zatiaľ len v „nejakom“ územnom pláne.

Samozrejme, „obyčajný stavebník“ chce stavať čo najlacnejšie a teda začne šetriť, na podľa neho nepotrebných článkoch výstavby. Začne projektom, ktorý si nakreslí sám, dá si ho opečiatkovať „známemu projektantovi“, ktorý mu ho opečiatkuje neplatnou pečiatkou a požiada o stavebné povolenie.

Kamoš na stavebnom úrade mu síce odporučí, že by si mal dať urobiť geologický prieskum staveniska, alebo že pozemok, na ktorom chce stavať, je v záplavovom území blízkeho toku, ale „obyčajný stavebník“ to vybaví nejakou tou obáločkou. Úradník  mu tiež pripomenie, že mu v projekte chýba akási statika, ale po druhej obáločke vydá stavebné povolenie...

Vo vedomí „obyčajného stavebníka“ sa za desaťročia jeho stavebnej činnosti stal projektant len obťažujúcim hmyzom na ceste za jeho rančom, barokovým zámočkom, alebo haciendou. Dovoľuje mu to totiž súčasný stavebný zákon, ktorý obsahuje najviac zneužívanú časť – dodatočnú legalizáciu stavby.

O tom, že „obyčajný stavebník“ potrebuje kvalitný stavebný zákon, svedčia zosúvajúce sa domy postavené na nestabilných svahoch, zatopené celé ulice postavené v záplavových územiach tokov, domy postavené na pozemkoch, ktoré boli pôvodne určené na priemyselnú výstavbu alebo výstavbu dopravných stavieb.

Stavby na reverz?

To, že minulá = súčasná stavebná legislatíva umožnila „obyčajným stavebníkom“ stavať v týchto oblastiach, spôsobuje každý rok „obyčajným stavebníkom“ nezvratné škody a mimoriadne náklady všetkým daňovým poplatníkom. Pri všetkých škodách spôsobených zosuvmi alebo záplavami je na mieste skontrolovať, s akými obmedzeniami bolo vydané stavebné povolenie, respektíve skolaudovaná stavba.

A možno by sa zistilo, že stavby sú postavené na „reverz“ podpísaný stavebníkom, že si je vedomý podmienok územia, na ktorom realizoval svoju stavbu. A bolo by jasné aj to, prečo toľko stavieb v postihnutých územiach nie je poistených. Žiadna poisťovňa nepoistí stavbu, ktorá je postavená napriek známym rizikám.

Každodenná prax projektanta v teréne na jestvujúcich stavbách odhaľuje hrubé chyby v statike, tepelných vlastnostiach, hydroizoláciách. A nie sú to len stavby realizované v rámci budovania socialistickej dediny, podobne sú realizované aj stavby raného slovenského kapitalizmu. Podľa mierneho odhadu by následkom nekvalitne realizovanej výstavby, pri zemetrasení 5,5 ľahla tretina bytového fondu na vidieku.

Osobitnou kapitolou sú zásahy „obyčajných stavebníkov“ do obytných budov, zvlášť do panelových stavieb. Dvojmetrové otvory do nosných panelov na druhom podlaží osempodlažného domu nie sú nijakou zvláštnosťou. Nové bytové jadrá dva a pol krát hmotnejšie ako pôvodné, konštrukčné a realizačné lapsusy pri realizácii takýchto „zlepšení“, to všetko vplýva na znehodnocovanie statických funkcií celej stavby.

Akákoľvek poistná udalosť týkajúca sa stavby je v takomto byte neplniteľná, pretože sa stala v čiernej stavbe, realizovanej bez posúdenia odborníkom a bez stavebného povolenia. Aj tieto zásahy do panelovej výstavby predstavujú značné riziká pri seizmickom zaťažení.

Podpora ľudovej tvorivosti

Ako darček „obyčajným stavebníkom“ pripravila predchádzajúca vláda novelu zákona, ktorá umožňuje stavať obytné budovy do výmery obytnej plochy do 600  štvorcových metrov, čo je taká skromná trojbytová vila, na základe oznámenia stavebnému úradu. Takže podpora „ľudovej tvorivosti obyčajných stavebníkov“ dostala zelenú.

Pravdou je, že treba obmedziť moc úradníkov. Obmedziť ju tak, aby boli stanovené maximálne lehoty vydávania rozhodnutí. A nielen to. Úradníci stavebných úradov by mali byť rovnako kvalifikovaní ako tí, ktorých výstupy overujú. Podľa súčasnej legislatívy projektant musí byť autorizovaný v komore najskôr po piatich rokoch praxe v príslušnej profesii.

Na projekt rodinného domu sa musí zísť šesť až osem odborníkov. Ich projekt potom posudzuje niekto, kto má sotva maturitu technického smeru. Je preto nevyhnutné presadiť do nového stavebného zákona povinnosť autorizácie všetkých úradníkov, zúčastnených na rozhodovacích konaniach stavebných úradov.

(Autor je stavebný inžinier)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...