Profesionálni uvádzači do omylu

Trestné oznámenie, ktoré podala skupina Pezinčanov na Jána Mana, predsedu predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka, a Jozefa Dučáka, zástupcu spoločnosti Westminster Brothers, prokuratúra ako neodôvodnené nezamietla, ale postúpila ho polícii na skrátené vyšetrovanie. V reakcii na to Man vyhlásil, že ak Zuzana Čaputová použila jeho meno v trestnom oznámení, tak to bude riešiť trestnoprávne. „Kedykoľvek totiž dokážem, že ja som o prevode práv spoločnosti Westminster Brothers nikdy nič netvrdil, a ak Čaputová tvrdí opak, klame a ponesie za to následky," tvrdí Man. Je zjavné, že to hovorí preto, lebo práve on nechce niesť následky svojich vlastných činov.

Spoločnosť Westminster Brothers vo februári 2008 štátnemu orgánu oznámila, že sa „na základe osobitnej zmluvy" stala právnym nástupcom spoločnosti Ekologická skládka. Ján Man vtedy tlačovú agentúru informoval, že po diskreditácii jeho spoločnosti, „ako aj osoby predsedu predstavenstva spoločnosti sme sa rozhodli, že od výstavby skládky upúšťame a celý projekt sme preto odovzdali tretej osobe". Westminster Brothers spolu so šéfom Ekologickej skládky uviedli štát i verejnosť do omylu a udržiavali ich v ňom od februára až do novembra 2008.

Nerobili to pre nezištné potešenie zo lži, ale aby dosiahli cieľ, ktorý by inak nemohli zrealizovať. Rozhodnutia o predbežnom opatrení, ktorými sa výstavba skládky zakazuje, doručoval štátny orgán na adresu Westminster Brothers, zatiaľ čo Ekologická skládka pokračovala v nezákonnej výstavbe. „Omyl" bol zorganizovaný preto, aby sa štátnemu orgánu znemožnil riadny výkon jeho právomocí a aby práva Pezinčanov utrpeli ujmu. Ide o učebnicový príklad poškodzovania cudzích práv, ktorý sa dá uzavrieť aj v skrátenom vyšetrovaní.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...