Prerokujú zvýšenie daní a poplatku za odpad

Nemenej dôležité budú aj majetkové prevody. Bude sa schvaľovať aj majetkové vyrovnanie pre rodinu v súvislosti s dostavbou Nábrežnej komunikácie.

21. 11. 2007

Prešov - Primátor Pavel Hagyari zvolal na dnes rokovanie mestského zastupiteľstva. V programe je viacero závažných bodov. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľnosti, tiež o mestských daniach a o poplatkoch za komunálne odpady. Poslanci budú schvaľovať zvýšenie dane z nehnuteľnosti a zvýšenie poplatku za komunálne odpady.

Pri mestských daniach bude predložený návrh na zníženie poplatku za psa z 2-tisíc Sk na tisíc korún. Poslanci prerokujú aj nariadenie mesta o zvýšení poplatkov za sociálne služby v domovoch dôchodcoch.

Odmeny pre poslancov sa odkladajú

Do rokovania zastupiteľstva napokon nebude predložený ávrh na zvýšenie poslaneckých odmien. Primátor uviedol, že v zmysle návrhu, ktorý na predchádzajúcom rokovaní zastupiteľstva predniesla poslankyňa Marta Kollárová (NEKA), ide o zvýšenie odmien o 50 percent, nedošlo v poslaneckých kluboch k dohode. Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS je podľa Stanislava Kahanca jednoznačne proti. Primátor však dodáva, že vo veci sa bude ešte rokovať, a návrh bude predložený do zastupiteľstva potom, keď bude schválený budúcoročný rozpočet. "Keď budeme poznať príjem, môžeme rozhodovať o výdavkoch," poznamenal.

Majetkové prevody

Nemenej dôležité budú aj majetkové prevody. Do rokovania zastupiteľstva prichádza návrh na odpredaj nebytových priestorov pre poslanca Jozefa Balážiho. Tiež sa bude schvaľovať majetkové vyrovnanie pre rodinu D r u t a r o v s k ý c h v súvislosti s dostavbou Nábrežnej komunikácie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.