Pasport miestnych komunikácii. Ako vyzerá a čo obsahuje pasport miestnych komunikácií?

Čo má obsahovať pasport miestnych komunikácií?

16. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, ods. 8 cestného zákona, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu".

Rozsah a spôsob vedenia pasportu stanovuje správca komunikácií.

Pasport miestnych komunikácii je tvorený:

  • Textovou časťou
  • Tabuľkovou časťou – umožňuje aktualizáciu údajov
  • Mapovou časťou

Výstupom pasportizácie sú výkazy o pasportizačných prvkoch tvorené pre obec ako celok. Tieto sú spracované a prezentované v papierovej forme – textové zostavy, tabuľky a výkresy a v digitálnej forme.

Výsledkom pasportizácie miestnych komunikácií je:

  • očíslovaná sieť miestnych komunikácií je premietnutá do digitálnej mapy,
  • databáza základných technických údajov o miestnych komunikácií a ich zariadeniach,
  • sumár miestnych komunikácií spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme,
  • databáza základných technických údajov o miestnych komunikácií a ich zariadeniach,
  • miestopis miestnych komunikácií spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme,
  • databáza fotografií každej komunikácie v postupnom slede.

Čo je to pasport?

Pasport je evidencia hmotného alebo nehmotného majetku pre jeho efektívnu prevádzku, údržbu a modernizáciu.

Účelom je sledovanie životného cyklu majetku, správa a optimalizácia jeho využitia. Evidencia je potom podkladom pre zodpovedné rozhodovanie pri hospodárení s majetkom a optimalizácia nákladov na jeho prevádzku, údržbu a rozvoj.

Pre vedenie pasportnej evidencie sú využívané informačné systémy na báze relačných databáz. V prípade územne lokalizovatelných objektov možno využiť geografické informačné systémy (GIS), ktoré okrem databázových vzťahov vnášajú do evidencie aj vzťahy priestorové.

Geograficky zamerané pasporty využívajú štandardizované formáty dát a umožňujú interoperabilitu s ďalšími systémami, poskytujú užívateľom možnosť opakovaného použitia informácií, koordináciu a zdieľanie informácií efektívnym a účinným spôsobom.

Optimálnym riešením je internetová aplikácia s mapovým klientom, ktorá sprostredkováva tento informačný zdroj prostredníctvom webových technológií.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...