O povahe štátnej moci

Štátna moc dala pred pár týždňami najavo, ako veľmi jej záleží na zrýchlení vylastňovania pri výstavbe diaľnic, ciest a tovární pre "významných" investorov. Vyvlastňovacie konanie sa v týchto prípadoch od 1. júla presúva na krajské stavebné -úrady. Vraj preto, že pokiaľ stojí na miestnych stavebných úradoch, starostom sa do neho nechce. Možno budú krajské úrady imúnnejšie voči dobrým susedským vzťahom, v každom prípade pre občanov žijúcich mimo krajských miest sú ďalej ako miestne úrady. Navyše, ak sa vyvlastňovaní odvolajú, kauzy sa presunú na ministerstvo výstavby do Bratislavy. Téza, ktorá stála na svitaní reformy verejnej správy - priblížiť správu vecí verejných čo najbližšie k občanovi - v tomto prípade už neplatí. Ľudia sa nachodia viac.

Ďalším katalyzátorom vyvlastňovania je novela občianskeho súdneho poriadku. Pôvodne parlament schválil také znenie, že všetky žaloby proti rozhodnutiam a postupom orgánov verejnej moci mali súdy rozhodnúť do troch mesiacov od podania návrhu. To by bol síce zásadný prelom do zrýchlenia súdnych sporov, ale vzhľadom ku kapacitám súdov asi pohroma. Prezident novelu zákona parlamentu vrátil s pripomienkou, aby sa trojmesačná lehota vzťahovala len na vyvlastnenia v prípade výstavby diaľnic, ciest a významných investícií. Osemdesiat jeden poslancov hlave štátu vyhovelo. A to stačilo. Paradoxom je, že prezident vo svojom zdôvodnení zapochyboval, či vôbec ustanovenie takejto lehoty je správne. Citoval z rozhodnutia Ústavného súdu, podľa ktorého "dĺžka konania môže signalizovať nielen prieťahy v konaní, ale aj zložitosť veci".

Situácia teda dnes vyzerá tak, že len keď sa žaluje vyvlastnenie za účelom výstavby cestnej infraštruktúry alebo významnej investície súd má na rozhodnutie maximálne tri mesiace. Ak sa napríklad budete súdiť so Sociálnou poisťovňou o priznanie nejakej dávky, alebo podáte žalobu na zvýšenie výživného, alebo zažalujete stavebný úrad, lebo vám nevydal stavebné povolenie, súd nie je obmedzený žiadnou lehotou. Toto totiž nie je štátna priorita.

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1976/050 Stavebný zákon

1963/099 Občiansky súdny poriadok

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.