Mýto uvažujú zaviesť najskôr od októbra 2009

16. 09. 2008

Bratislava - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR vzhľadom na stále neuzavretý mýtny tender predpokladá zavedenie elektronického výberu mýta pre vozidlá nad 3,5 tony najskôr s deväťmesačným oneskorením 1. októbra 2009, prípadne s ročným meškaním 1. januára 2010. Vyplýva to z dvoch variantov návrhu nariadenia vlády o výške úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy pre rok 2009. Rezort dopravy predložil uvedený materiál do medzirezortného pripomienkového konania s dvoma variantmi na základe zákona o pozemných komunikáciach.

"V priebehu verejného obstarávania na poskytovateľa komplexnej služby elektronického výberu mýta uplatnili uchádzači revízne postupy, ktorých opätovné uplatňovanie zo strany uchádzačov poukázalo na nedostatky zákona o verejnom obstarávaní. Už dnes sa môžu posudzovať ako obštrukcia, resp. šikanovanie verejného obstarávateľa a vznikajú veľké národohospodárske škody, čo je potrebné riešiť zmenou legislatívy," uviedlo ďalej ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy v návrhu nariadenia zohľadňuje prechod na pripravovaný systém elektronického výberu mýta pre vozidlá s celkovou hmotnosťou od 3,5 tony. Avšak kvôli meškajúcemu tendru priznáva, že nevie definovať presný termín prechodu z nálepiek na výber mýta. Bez ohľadu na to pre osobné automobily do 3,5 tony bude naďalej platiť nálepkový systém.

Vzhľadom na pripravované zavedenie eura v SR od začiatku roka 2009 sú uvedené sumy prepočítané aj v eurách. Prvý variant navrhovaného nariadenia je bez sadzby na jeden kalendárny rok pre automobily nad 3,5 tony a počíta so zavedením elektronického výberu mýta 1. októbra 2009. Sadzba mesačnej úhrady je adekvátne znížená, aby vozidlá od 3,5 do 12 ton neboli neprimerane spoplatnené. Podľa tohto variantu majú dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony na kalendárny rok platiť naďalej 1 100 Sk (36,50 €), na mesiac 300 Sk (9,90 €) a na týždeň 150 Sk (4,90 €). Automobily od 3,5 do 12 ton majú v budúcom roku platiť na mesiac 1 660 Sk (55 €), na týždeň 723 Sk (24 €) a na deň 260 Sk (8,60 €). Pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton majú platiť sadzby na mesiac 2 982 Sk (99 €), na týždeň 1 325 Sk (44 €) a na deň 331 Sk (11 €). Druhý variant ponecháva štruktúru nálepiek v pôvodnom rozsahu pre prípad sprevádzkovania elektronického mýta od 1. januára 2010. Oproti prvému variantu obsahuje aj ročné sadzby pre automobily od 3,5 do 12 ton vo výške 13 500 Sk (448,10 €) a nad 12 ton 31 150 Sk (1 034 €). Odlišné sú len poplatky pre vozidlá od 3,5 do 12 ton - na mesiac 2 600 Sk (86,30 €) a na týždeň 1 100 Sk (36,50 €).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.