Kia: vláda pod tlakom ustúpila vlastníkom pozemkov

Opakovaniu má zabrániť novela stavebného zákona, ktorá umožní rýchlejšie vyvlastňovanie.

Pozemky časti nespokojných vlastníkov potrebné ešte pod automobilku Kia pri Žiline vykúpi štát cez Slovenský pozemkový fond za cenu do 350 korún za štvorcový meter. Vlastníci tak nakoniec dostanú toľko, čo žiadali.

Návrh ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, ktorý včera vláda schválila, označil Simon za právne čisté a transparentné riešenie. Pritom podľa analýzy, ktorú vláda prijala vlani v auguste, zvýšenie ceny za nevykúpené pozemky nie je možné. Legislatíva totiž neumožňuje zvyšovať kúpnu cenu nad všeobecnú (trhovú), ktorá je zároveň potvrdená znaleckým posudkom. A ten ju stanovil najviac na 142 korún. Podľa augustovej analýzy, pretože štát nehospodári so súkromnými zdrojmi, je povinný efektívne a účelne nakladať s prostriedkami štátneho rozpočtu. Nie je teda oprávnený dohodnúť ľubovoľnú kúpnu cenu. Podľa Simona prelomiť túto zásadu pozemkovému fondu umožní uznesenie vlády.

Vyvlastniť by nestihli

"Riešenie nie je najideálnejšie, no vláda rozhodovala pod veľkým tlakom z ohrozenia investície a miliardových hospodárskych škôd," povedal Simon. Do tejto situácie sa podľa neho dostala preto, že nemala nijaké informácie o problémoch pri vyvlastňovaní pozemkov, ktoré odobrila vlani v auguste. Simon povedal, že štyria ľudia, ktorí sa ním zaoberali na spoločnom stavebnom úrade v Žiline, vyvlastňovanie ani nemohli zvládnuť, a uviedol príklad Trnavy, kde sa bez problémov stihlo vyvlastniť 34 hektárov pozemkov pod automobilku PSA. Simon odmietol, že by niekto z vlády vyslal do Žiliny signál, že vláda pozná lepšie riešenie ako je vyvlastnenie, a preto sa spomalilo.

Prenájom na 99 rokov

Na odkúpenie viac ako 50 hektárov pozemkov bude štát potrebovať vyše 180 miliónov korún, ktoré zaplatí SPF zo svojho rezervného fondu. Podľa ministra hospodárstva Pavla Ruska sa fondu vráti 80 miliónov korún, ktoré boli na tieto pozemky pôvodne určené v investičných stimuloch. Ministerstvo nimi zaplatí prenájom pozemkov na 99 rokov pre spoločnosti Govinvest I a II, ktoré ich môžu prípadne predať juhokórejskej automobilke. Ak ich bude chcieť Kia kúpiť, vláda jej už na ne nezvýši štátnu pomoc. Podľa Ruska Kia s týmto riešením súhlasí. Simon potvrdil, že celkové stimuly pre Kiu sa tým nezvýšia, no môže sa zmeniť ich štruktúra.
Dnes správna rada Slovenského pozemkového fondu prijme rozhodnutie a každému vlastníkovi pošle návrh zmluvy na výkup pozemku, ku ktorému sa do dvoch týždňov vlastníci vyjadria. Takže celý proces aj s výplatou peňazí by sa do mesiaca mal ukončiť.

Lipšic: Zákon nebránil platiť viac

Minister spravodlivosti Daniel Lipšic, ktorý tiež označil prijaté riešenie za najlepšie zo zlých, včera tvrdil, že vláda neporuší právny poriadok, keď pri vyvlastňovaní alebo výkupe pôdy zaplatí vlastníkom viac ako stanoví cenový predpis. Vraj na to upozorňoval už vlani v auguste, keď vláda odobrila vyvlastňovanie pozemkov ako najlepšiu cestu a prijala spomínanú analýzu. "Niekomu sa to nemusí páčiť, ale stavebný zákon vyvlastnenie pokladá za verejný záujem a celkom jednoznačne ako jeden z dôvodov verejného záujmu pozná významnú investíciu, o ktorej rozhoduje vláda. Na vyvlastňovanie v tomto prípade sú splnené všetky podmienky," vyhlásil po rokovaní vlani v auguste pred novinármi Lipšic. Zodpovednosť za riešenie, ktoré bude teraz o vyše sto miliónov korún drahšie, má podľa Lipšica ministerstvo hospodárstva.

Nová legislatíva

Lipšic uznal, že v prípade vyplatenia požadovanej ceny nejde o dobrý precedens. Preto, aby sa mu zabránilo a vlastníci nekomplikovali významné investície, vláda včera rozhodla o urýchlení vyvlastňovacieho konania. Prijala novelu stavebného zákona, ktorú predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovsky. Mala by byť účinná od 1. júla. Má sa pritom vzťahovať aj na vyvlastňovacie konania, ktoré sa začali predtým. Pri významných investíciách a výstavbe diaľnic by pri vyvlastňovaní mali namiesto samosprávy rozhodovať krajské stavebné úrady. Novela zároveň vylučuje, aby pri vyvlastňovacom konaní bolo možné cez žalobu odložiť vykonateľnosť vyvlastňovacieho rozhodnutia. Aby sa ešte viac urýchlilo vyvlastňovacie konanie, nebude možné podávať námietky opakovane voči tým istým osobám alebo z rovnakých dôvodov. Ďalšia novela stavebného zákona, ktorú vláda tiež schválila, má zlepšiť postupy orgánov verejnej správy pri povoľovaní stavieb. Spresňuje postup pre územné a stavebné konanie tak, aby sa v nich neriešili rovnaké okruhy otázok, ktoré sa už posúdili v predchádzajúcom konaní.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.