Buldozéry smerujú až pred Európsky súdny dvor

Nová vládna predstava o zrýchlenom stavaní diaľnic znamená celkovo zásah do siedmich zákonov. Jedným z nich je aj norma o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Navrhovaná zmena upúšťa od povinnosti posúdenia variantného riešenia pri výstavbe diaľnic a ciest. "Cieľ je stavať diaľnice čo najrýchlejšie. Nemôžeme si dovoliť prípravu štyri a viac rokov ako doteraz,“ povedal na margo veci minister dopravy Ľubomír Vážny. Týmto sa naša legislatíva dostáva do ďalšieho rozporu so smernicou EIA, na ktorý nás v tomto roku Európska komisia už viacnásobné upozorňovala. Komisia už rozšírila svoje výhrady aj o oslabenie postavenia dotknutej verejnosti v povoľovacom konaní. Diaľničné buldozéry tak namiesto nových úsekov diaľnic úspešne smerujú až na Európsky súdny dvor do Luxemburgu.

Výstavba dopravnej infraštruktúry je určite dôležitá vec, avšak pri jej budovaní treba postupovať v súlade s platnými štandardmi, ktoré sme prijali, keď sme vstupovali do EÚ. Keďže diaľnica nie je maringotka, ktorá sa dá v prípade potreby odtiahnuť na iné miesto, je potrebné, aby sa pri stanovení jej definitívnej trasy zohľadnili všetky možné vplyvy na životné prostredie. Práve na to slúžil proces EIA.

Je viac ako pravdepodobné, že budú preferované vždy tie najmenej finančné náročné projekty, a to aj za cenu, že pri ich výstavbe bude nenávratne zničené jedinečné prírodné prostredie (Šútovo).

V neposlednom rade však môže mať takýto návrh negatívny vplyv aj na samotnú výstavbu diaľnic. Veď čo viac môže odradiť potenciálnych investorov PPP projektov alebo bankové inštitúcie poskytujúce záruky na ich realizáciu ako dlho sa vlečúce súdne spory s Európskou komisiou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.