Spory vhodné a nevhodné na mediáciu

Mediáciou sa podľa zákona č. 420/2004 Z. z. riešia občianskoprávne vzťahy, rodinnoprávne, obchodné záväzkové a pracovnoprávne vzťahy, čím vzniká veľmi široká platforma pre jej aplikáciu a využiteľnosť v praxi.

Vzhľadom na širokú koncepciu aplikovateľnosti dohôd o mediácii podľa zákona sa dá predpokladať ,že mediačné dohody nájdu svoje miesto a široké uplatnenie príkladmo v oblasti úpravy rodičovských práv a povinností, majetkoprávnych vysporiadaní manželov,susedských sporov, obchodných a spotrebiteľských sporov,kolektívneho vyjednávania a plnenia kolektívnych dohôd,sporov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,sporov medzi spoločníkmi , ako efektívna metóda usporiadania právnych vzťahov subjektov práva v likvidácii, v oblasti zdravotníctva či environmentálnej oblasti a v mnohých ďalších oblastiach.

Predpokladom ,aby mediačné dohody napomohli zlepšeniu prístupu občana k spravodlivosti, je vytvorenie adekvátnej podpory mediácie pre lepšiu informovanosť občanov o tejto novej alternatíve riešenie.

I samotný zákon o mediácii je podporou mediácie,zviditeľňuje ju a zdôrazňuje jej význam.

Skúsení mediátori udávajú, že mediáciou je možné riešiť takmer všetky spory. Ukazuje sa však, že nie je univerzálnym všeliekom a je vhodné rozlišovať medzi spormi vhodnými na mediáciu a spormi, ktoré by sa nemali riešiť mediáciou.

Mediácia v oblasti rodiny sa môže týkať:

Mediácia má veľký potenciál pre využitie v oblasti školstva:

Holá (2003) uvádza prípady, ktoré by sa nemali mediovať:

Tiež by nebolo vhodné riešiť spor mediáciou ak si jedna strana vyslovene želá, aby rozhodnutie urobil sudca alebo rozhodca.

Osobitný právny režim má mediácia v oblasti trestného práva, ktorá je upravená samostatným zákonom Národnej rady SR č. 530/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý odráža osobitosti postavenia účastníkov sporu v ich rozdielnom právnom prostredí upravenom trestnoprávnymi predpismi.

Dohodou o mediácii nemožno upravovať oblasť neprenosných práv, ktoré zostávajú výlučne,i po prijatí zákona, vo vyhradenom záujme verejnej politiky.Ide o zvlášť závažné ustanovenia napríklad podľa zákonov o osobách a rodine, súťažného práva a spotrebiteľského práva,kde právny predpis stanovuje,že posudzovanie a rozhodovanie o týchto právach patrí do výlučnej kompetencie súdu.

Mediácia je naopak mimoriadne vhodná i pre usporiadavanie situácii s „citlivým“ meritom ,v ktorých účastníkom zvlášť záleží na diskrétnej ochrane informácií o existencii sporu medzi účastníkmi alebo o jeho predmete, respektíve o spôsobe vyriešenia sporu. Napríklad v sporoch ,ktoré sa týkajú narušenia osobnostných práv alebo súvisia s dobrým menom obchodnej spoločnosti.

Povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s mediáciou dozvedel vyplýva mediátorovi priamo zo zákona ( § 5 ).

Proces uzatvárania mediačnej dohody je diskrétnym tvorivým procesom riešenia sporu a jednou z jeho základných zásad je práve dôvernosť.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...