Cesty vedúce k mediátorovi a mediácii

Dostatok informácií o mediácii je prvým predpokladom pre to, aby sa osoba rozhodla, akým spôsobom, metódou bude svoj spor riešiť.

Súčasnosť slovenskej mediácie nesie so sebou všetky sprievodné javy verejnosti málo známeho alebo neznámeho fenoménu. Mediácia ako alternatíva riešenia sporu je nová, nemá v našich podmienkach tradíciu.

Naši občania ako osoby v spore či konflikte, nemajú (vo všeobecnosti) žiadne, osobné skúsenosti ani referenčné poznatky o mediácii a činnosti mediátora zo skorších období (pri porovnaní s osobou v krajine, kde má mediácia dllhodobejšie pôsobenie).

Dostatok informácií o mediácii pritom je prvým predpokladom pre úvahu a rozhodnutie osoby, či svoj spor, v ktorom sa ocitla, bude riešiť cestou mediácie alebo súdu.

Pre podporu praktického využívania mediácie v takom rozsahu, ako ho zákonodarca predpokladá, je toho času namieste aktívne, ale aj dlhodobé pôsobenie informáciami na právne povedomie verejnosti o novej metóde riešenia sporov, aby sa čo najskôr docielilo zákonodarcom predpokladané a očakávané využívanie mediácie v praxi.

V podmienkach prudkej dynamiky zmien a rýchleho životného tempa v našej spoločnosti, je nová alternatívna metóda riešenia sporov mediačnou dohodou rovnako dynamická, operatívna, pružne fungujúca, diskrétna, vykonateľná. A môže byť vnesená i priamo do prostredia, kde konflikt vznikol.

Neuzatvára komunikáciu osôb v spore pre ďalšiu koexistenciu či spoluprácu, naopak podporuje ju do kvalitatívne lepších podmienok.

Na Slovensku sa v súčasnosti môžeme stretnúť s mediátorom a mediáciou na základe:

Referencie osôb s ich vlastnou dobrou skúsenosťou z mediácie ich sú veľmi účinnou cestou šírenia informácii o novej metóde riešenia sporu.

Mediácia ako metóda riešenia sporov može prispieť k zmene kultúry riešenia konfliktov a skvalitneniu medziľudských vzťahov.Rozšírenie využívania mediácie v praxi v nasledujúcich rokoch túto zmenu a skvalitnenie isto prinesie.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...