Dubovcová na rozlúčku: Ako krajina pravidelne zlyhávame

Päť rokov stačí na to, aby človek ukázal, čo v ňom je. Preto sa Jana Dubovcová už neuchádzala o funkciu verejnej ochrankyne práv. Najviac ju mrzí, že na Slovensku stále diskriminujeme deti v prístupe ku vzdelaniu.

29. 03. 2017

Zdroj: Veronika Prušová, Denník N

Reklama:

Päť rokov ste sústavne čelili problémom a sťažnostiam občanov. Zmenilo to váš pohľad na krajinu?

Ani nie. Slovensko som mala prečítané už predtým.

Aké teda je?

Sme krajina, ktorá má ešte čo robiť pre to, aby bola skutočne demokratická, a to aj napriek tomu, že to máme už dávno určené v právnom poriadku. Demokraciu však nerobí len právo, ústava, zákony, ale demokratické prostredie, ktoré krajina má. V tom máme ešte veľký deficit.

Čo o nás vypovedala migračná kríza, keď tu bolo na jednej strane množstvo ľudí ochotných pomôcť, no na druhej aj veľká nenávisť voči utečencom, ktorí sem napokon ani neprišli?

Svojho času som upozorňovala, že migračná kríza nebude veľkým problémom pre Slovensko, pretože sme neboli v trase migrantov. Ako plynul čas, väčšine ľudí je dnes jasné, že to bol politický marketing, na ktorý sme doplatili tým, že máme zúžené základné práva. Z politickej scény totiž vypukla propaganda, ktorá mohla vystrašiť veľkú časť ľudí. A to bolo využité na zmenu ústavy a zásah do základných ľudských práv, ktoré sme pod propagandistickým vplyvom hrozby migračnej krízy obmedzili. Vôbec to nebolo opodstatnené a ľudia to vtedy neprečítali. A ešte chvíľku potrvá, kým na to prídu v celom rozsahu.

Aká ďalšia téma tak polarizovala spoločnosť ako utečenci?

Spomínam si na referendum, ktoré sa volalo akože o rodine, no v skutočnosti bolo úplne o niečom inom. Vtedy sa naozaj polarizovala spoločnosť a verejní činitelia, ktorí majú vplyv na verejnú mienku, svoju úlohu nezvládli.

Čo referendum vypovedalo o krajine?

Poukázalo na to, že u nás je demokratické povedomie veľmi nízke.  Aj na migračnej kríze sme si mohli všimnúť, že väčšinu krajín, vrátane tých, ktoré majú skutočne s migráciou reálny problém, viedli ich verejní činitelia tak, že sa postavili k tejto téme čelom. Nepodporovali také vášne a strach či obavy z utečencov, ako sa to stalo u nás, kde títo ľudia ani neboli. Z tohto pohľadu naša krajina pravidelne zlyháva. Pravidelne zaujmeme iný postoj ako krajiny, ktoré majú demokraciu dlhšie a ich demokratické prostredie je vyspelejšie. My ako keby sme mali v prvom pláne postaviť sa vždy na opačnú stranu v týchto veciach. Je to veľmi zlé a oslabuje to našu pozíciu. Ekonomický vývoj je v krajinách dôležitý, ale v zlomových obdobiach nemá až taký vplyv na neskorší charakter krajiny. Z tohto dôvodu si myslím, že by sme nemali hľadieť len na euro, ale rozvíjať aj duchovné hodnoty spoločnosti.

Ekonomicky sa nám darí, ale čo sú tie oblasti, ktoré zanedbávame?

Každý by chcel počuť hierarchiu, či je to školstvo, zdravotníctvo alebo spravodlivosť. Ale tu zlyháva demokratické povedomie, a preto tu nefunguje dobre ani demokratický štát. Ak by sme mali dobré demokratické povedomie, tak ľudia si vyžadujú také fungovanie štátu, aby v ňom boli spokojní. Nám vlastne politici a verejní činitelia riadia štát tak, ako si myslia, že to má byť, podľa ich potrieb, a nie tak, ako si to prajú ľudia a čo oni potrebujú. Ľudia nedávajú objednávku na to, aby demokracia dobre fungovala.

Čo by teda ľudia mali robiť?

Občania nemajú len voliť, ale majú sa zúčastňovať na správe vecí verejných a majú dávať najavo, čo sa im páči a s čím sú nespokojní. Vidíme to aj teraz na amnestiách. Prišiel tlak  verejnosti a musia zrazu uhnúť aj politici, aj strana, ktorá doposiaľ blokovala riešenie amnestií, napriek tomu, že dlhé roky traumatizovali spoločnosť.

Dôverujete vládnemu návrhu riešenia?

Ako právnička by som si pri hlasovaní v parlamente vybrala opozičný návrh, ten sa mi zdá byť právne čistý. Je to normálna priama cesta, ktorou treba ísť.

Veríte, že sa naozaj amnestie zrušia?

Neviem, ale bolo by lepšie, keby sme už túto kapitolu mali za sebou.

Vy ste často vystupovali v parlamente so svojimi správami pred poloprázdnou sálou, a to, čo ste navrhovali, vládna väčšina skôr ignorovala. Nebolo to frustrujúce?

Svojím spôsobom som s tým počítala. Pokiaľ išlo o účasť poslancov na rokovaní, tak hovorím, že keď sa kedykoľvek pozriete do pléna a prerokováva sa nejaký zákon, tak je sála poloprázdna. Sú tam len tí, ktorých to zaujíma. Verejnosť by malo zaujímať to, že poslancov, ktorých si volili, nezaujíma stav dodržiavania ľudských práv. To nie je o Dubovcovej a verejnom ochrancovi práv, ale o tom, ako štát dodržiava práva ľudí.

Nevnímate to aj tak, že je to aj vaše zlyhanie? Že ste ich nedokázali presvedčiť o dôležitosti vášho úradu?

Nie, nevnímam. Bojujem s problémom, ktorý má verejný ochranca práv od svojho vzniku. Veľakrát mám pocit, že sme niečo dali do ústavy len preto, aby sme sa zapáčili pri vstupe do Európskej únie. Politici ho zrejme v skutočnosti vôbec nepotrebovali, pretože verejný ochranca práv pozerá na prsty štátu. Pozrime si aj rokovací poriadok Národnej rady. Keď vymenúva činiteľov, ktorí sa môžu zúčastňovať na jej rokovaniach, tak verejný ochranca práv ako ústavný orgán  medzi nimi chýba. Ľudia celkom tomuto inštitútu nerozumeli, a preto im mohol byť ľahostajný. Problém je aj to, ako sa politici stavajú ku kritike, ktorá na nich zaznie. Často to berú ako osobný útok alebo ako útok z nepriateľského tábora, takže aj takúto rovinu to má.

Zmenil sa prístup k vám po minuloročných voľbách, keď už sa skončila vláda Smeru?

Zmenil. Napríklad tri roky sme poukazovali pri každej príležitosti, že tu neexistuje nezávislá kontrola policajných postupov, ak sú spochybňované, tak riešenie sa dostalo do programového vyhlásenia vlády. I keď v takej podobe, že to nie je dobré riešenie. Už je to však problém, ktorý sa dostal do vládneho programu. Sú teda veci, s ktorými musí takáto vláda zložená z viacerých strán počítať.

Pomohla tejto zmene aj Lucia Žitňanská, ktorá je ministerkou spravodlivosti a zároveň aj vašou dobrou priateľkou?

Neviem, či sa vôbec dostáva do takýchto situácií. Vnímala som len to, že keď sme priniesli závažné zistenia o tom, ako postupujú súdy k ochrane práv detí, tak jej ministerstvo bolo ochotné prijímať opatrenia už aj v priebehu prieskumu. To isté sa stalo, keď sme mali závažný podnet týkajúci sa zranenia odsúdeného. Ale dobrú skúsenosť mám aj na ministerstve životného prostredia, kde sme riešili nedostatky v ochrane životného prostredia pri riekach. Naopak, tie najdôležitejšie a najprincipiálnejšie veci sa neriešia, lebo tie sa týkajú silových zložiek, či sociálnoprávnej ochrany detí, či diskriminácie v školskom vzdelávaní, ktorá tu evidentne je. Nazvala by som ich až kameňáky, ktoré nás tlačia na dno, čo sa naozaj nedá nazvať demokratické. Sú to však také veľké nedostatky, že Slovensko pred ich riešením neutečie.

Radila sa Lucia Žitňanská s vami, či ísť alebo neísť do tejto vlády?

Je to klebeta, ktorá vytrvalo koluje. Je pravda, že bola u mňa na návšteve, keď predseda SNS vystúpil a povedal, s kým ide a nejde do vlády. V priebehu desiatich minút odišla. Nestihli sme vôbec o tom hovoriť. Až večer som potom v televízii, tak ako väčšina ľudí, videla, ako sa Most-Híd rozhodol.

Čo ste si vtedy pomysleli?

Že by som nikdy také rozhodnutie neurobila. Kedysi som aktívne robila na reforme súdnictva a bol to terajší premiér Robert Fico s celou svojou suitou, stranou, ktorí robili všetko pre to, aby sa justícia nedala do poriadku. Mrzelo ma, že Lucia robila tiež túto reformu na ministerstve a vedela, kto zmenám hádzal polená pod nohy. Nevedela som si predstaviť, že by teraz mohla dávať do poriadku súdnictvo s pomocou toho, kto ho predtým ničil.

Nepresvedčila vás svojimi doterajšími krokmi, že to bolo správne rozhodnutie?

Bola som presvedčená o tom, že Lucia bude dobrá ministerka, veľmi húževnatá a usilovná a že urobí z členov vlády najviac dobrých vecí, čo sa potvrdzuje.

Ktoré z vašich zistení bolo pre vás najväčším prekvapením? Že ste si pri ňom povedali, že to by ste v 21. storočí už na Slovensku nečakali?

Bolo takých vecí viac a zhodou okolností sa týkajú silových zložiek. Veľmi zle na mňa a ostatných vplývalo aj to, aké sú podmienky a režim v zariadeniach pre cudzincov, v reedukačných centrách. V Českej republike to riešili a zmenili, u nás nič. Čo ma prekvapilo, že sme neriešili ani také drobnosti z pohľadu právnika. Napríklad, že stačí zmeniť dve znenia dvoch paragrafov na to, aby osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov podstúpili zmenu pohlavia, mohli dostávať doklady o vzdelaní, ktoré korešpondujú s ich pohlavím. Ani to sme neboli schopní urobiť za pár rokov. Takýchto vecí je viac, kde vám až rozum zastane, prečo sa to neurobí. Sú to neodpustiteľné veci a podľa mňa musí prísť taká vlna politikov, ktorí budú takéto veci vedieť vyriešiť v prospech ľudí a nebude to trvať dvadsať rokov.

Keď ste hovorili o zisteniach pri silových zložkách, tak ste mysleli nelegálne cely?

Aj to, ale aj samotné policajné zásahy. Napríklad ako ten posledný, keď dokopali ležiacu ženu. Zásah sa začal oprávnene a skončil sa ako zásadné porušenie základných práv. Nezvládnutie roly štátu v takýchto veciach je skľučujúce. Rovnako ako to, že polícia niekoho dokope, dobije v uzavretom priestore, v cele, a považuje sa to za normálne. Navyše pri našej činnosti vidíme, že niektorí policajti pri vyšetrovaní zásahov nehovoria pravdu a vlastne to nemá kto prešetriť.

Prečo sa to  nerieši?

Neviem na to presne odpovedať. Možno sme nemali doposiaľ to šťastie, aby v čele rezortu bol človek, ktorý by bol takou veľkou osobnosťou, aby povedal: urobili sme chybu, ideme ju napraviť. Riešia to ako deti, či dospievajúci, ktorí si rovnako nechcú ani za svet priznať chybu. Sila je v tom, že človek, ktorý má moc v rukách, dokáže urobiť aj sebareflexiu. Ak sa náprava dlhodobo nedeje, tak to potom môže dopadnúť tak, že zrazu chce ľud „krv“. Je to až hlúpa pozícia, do ktorej sa verejní činitelia vo svojej obrane dostávajú.

Čo vás najviac mrzí,  že sa vám nepodarilo dotiahnuť?

Diskriminácia detí v školskom vzdelávacom systéme, pretože je to obrovský hriech, ktorý páchame sami na sebe. Desaťročia sa vie, že systém tak funguje, a aj tak do tohto mlyna dedičnej chudoby posielame ďalšie a ďalšie deti. Deti sú však budúcnosťou tejto krajiny. Ako keby sme si pílili konár, na ktorom sami sedíme. Mrzí ma aj devastácia prírody, že pre peniaze nemyslíme na to, čo bude po nás. Máme takú krásnu krajinu a sami si ju likvidujeme. Mrzí ma aj akási kultúrna zaostalosť.

Čo máte na mysli?

Aj včera v pléne zaznelo, že som bola na Dúhovom Pride. Ale veď to je samozrejmé, keď 24 štátov Európskej únie vrátane Španielska alebo Talianska umožnilo ľuďom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu plnohodnotne viesť rodinný život. Nikde sa nič nestalo, spoločnosti sa nerozpadli. Prečo by sme mali byť my tá výnimka? Napriek tomu však nevieme presvedčiť našich ľudí, že sa nič nestane, keď budeme aj my ľudskí.

Nesúvisí to s tým, že veľká časť spoločnosti sa hlási k viere?

Treba veriacim vysvetliť, že im vieru nikto nezoberie a že ich nikto nenúti žiť iným spôsobom života, ako si oni sami prajú. Je to len otázka komunikácie, aby sa vysvetľovalo, že to nie je hrozba. Opakujem, že to nerozvrátilo ani Taliansko, ani Španielsko. To si tak neveríme? Ani veriaci si neveria? Sú takí slabí vo viere, že niečo také ich vykoľají?

Pri deťoch sa používa spojenie „v najlepšom záujme dieťaťa“. Je to ešte stále floskula, alebo už kompetentní pochopili, čo to vlastne je?

Je to termín, ktorý sa priamo vyskytuje v Dohovore o právach dieťaťa. Je to mierka toho, ako sa má štát správať k dieťaťu, a je vyjadrená tým, že štát a jeho orgány a inštitúcie, v ktorých sa zabezpečuje starostlivosť o deti, majú postupovať v najlepšom záujme dieťaťa. Na zisteniach verejného ochrancu práv však vidieť, že štátne inštitúcie nepostupujú v najlepšom záujme dieťaťa, ale skôr chránia svoje inštitucionálne záujmy. Tak to bolo aj s pojmom nezávislosť súdnictva. Toľko sa tento pojem používal, až ľudia začali byť naň alergickí a sudcovia si ho vysvetlili po svojom.

Podarilo sa vám presadiť, aby sudcovia vypočuli názor dieťaťa, o ktorom rozhodujú. Zvládnu to sudcovia bez toho, aby prešli nejakým psychologickým školením?

Dostalo sa to do právneho predpisu, čo je predpoklad, aby sa to začalo diať. Čaká nás ešte dlhá cesta. Ministerstvo spravodlivosti práve pracuje na zmenách a ideovo sa vracia k projektu rodinných súdov. Už sa pochopilo, že treba systém pripraviť tak, aby v ňom boli špecialisti, ktorí vedia zaobchádzať s deťmi.

Ak nebude postupovať citlivo, neuškodí dieťaťu viac, ako keby ho nevypočul?

To sú tie obavy aj niektorých rodičov, či sudcov – netraumatizovať deti. Prečo v iných krajinách s deťmi komunikujú?

Nie je to práve preto, že vedia, ako sa s nimi zhovárať, pretože už prešli nejakou prípravou?

Je to preto, lebo systém je už roky nastavený tak, že sa to vyžaduje. Takže ľudia, ktorí v ňom pracujú, sú na to pripravení. U nás je systém ešte nastavený zo socializmu tak, že my to dieťa pri rozhodnutí nepotrebujeme. Musíme to otočiť. Momentálne ma však skôr mrzí, že súdy dostatočne nevyužívajú iné svoje kompetencie, ktoré majú.

Napríklad?

Napríklad, keď dajú dieťa do náhradnej výchovy. Nikto im nebráni v tom, aby po čase osobne v prostredí dieťaťa preskúmali, ako sa zabezpečuje náhradná výchova. Neznamená to, či je navarené a upratané, ale či sa deťom poskytuje výchova.

Na to by vám teraz väčšina sudcov argumentovala,  že sú zavalení spismi a nemajú čas ísť niečo kontrolovať.

Viem. Veď som bývalou sudkyňou, takže viem aj to, že treba súdy na to pripraviť. Sú krajiny, kde to sudcovia robia. Nie každý deň, ale keď vidia problémový prípad, tak áno. Naši sudcovia sa pozerajú na televízne seriály a hovoria, prečo to ten sudca môže a my nie. Ale aj náš sudca to môže, len to nebýva vôbec zvykom.

Zastavme sa ešte pri kolíznych opatrovníkoch, ktorí majú zastupovať práva detí. Pri nich ste za posledné roky zaznamenali zmenu v prístupe?

Ich úlohou je zastupovať dieťa, ak sa jeho práva dostanú do kolízie s právami rodičov. Súd od kolízneho opatrovníka žiada, aby preskúmal rodinné pomery, čo sa v rodine deje, a zároveň mu odporučil, komu má dieťa zveriť. Kolízny opatrovník sa preto často musí postaviť na stranu jedného rodiča. Jeho úloha pre rodičov je teda nečitateľná, ich nestrannosť v očiach rodičov často spochybnená. Zároveň má zastupovať práva dieťaťa pred súdom, hoci nemá právnické vzdelanie.

Z toho vyplýva, že tento systém je úplne zle nastavený.

Je to tak nastavené zle a desaťročia. Čo je najhoršie, ľudia, ktorí v tom systéme pracujú, to ani nevnímajú, že je to zle nastavené. Ale je. Stačí sa pozrieť do sveta a uvidíme, že my to máme zle.

Ktorý štát by mohol byť pre nás vzorom?

Viem, že teraz naštvem veľa ľudí, ale Veľká Británia. Vytvorila sa tu zdeformovaná predstava o ich systéme na základe niekoľkých prípadov, keď zlyhal náš štát, lebo nezasiahol do procesov vtedy, keď mal. Potom sa otočila verejná mienka proti britským inštitúciám. Tam sú však na to naozaj veľmi citliví. Aj tam sa môže stať, že úradník vybočí, ale systémovo to majú nastavené tak, že sú veľmi pozorní k deťom.

Ako sa pozeráte na kauzu resocializačného centra Čistý deň? Prečo sa stala politickou témou?

Asi preto, lebo sú do nej zaangažovaní politici. My sme preskúmavali na základe podnetu k Čistému dňu postup orgánov štátu, ktoré majú rozhodovaciu právomoc pri umiestňovaní detí do resocializačného zariadenia. Či využívajú všetky právne nástroje na to, aby ochraňovali deti. Zistili sme také nedostatky v systéme sociálnoprávnej ochrany detí, že som predložila mimoriadnu správu. Nielen na príklade Čistého dňa, ale aj detského domova PETO som poukázala na systémové zlyhania. Národná rada správu nezobrala na vedomie.

Zostali ste nevypočutá?

Nie ja. Deti. Ich práv sa to týka. Systémové chyby sú pritom také veľké, že rovnako ako v prípade polície, tieto veci sa nedajú zamiesť pod koberec. Obrátila som sa preto aj na výbor OSN pre práva detí, pretože je to situácia, ktorú nemôžeme len tak nechať. Právny predpis hovorí, že ak sú pochybnosti, že v resocializačnom zariadení môžu byť porušované práva detí, tak akreditácia má byť odňatá. Nie je to proti tomu zariadeniu, ale na ochranu detí. Ak sa preukáže, že podozrenie nebolo oprávnené, tak sa urobí krok späť. Preventívne, na ochranu detí, je potrebné, aby štát už pri podozreniach z porušovania základných práv zasiahol. V tomto prípade došlo k zlyhaniu štátu, lebo neurobil ani prevenciu. A pokiaľ ide o detský domov PETO, tak aj v tomto prípade bolo preukázané, že bez logického vysvetlenia tam boli deti do jedného roka. Bolo pritom jasné, že jeden človek sa nemôže starať o toľko malých detí tak, ako by si to to bábätko vyžadovalo. Nejde len o PETO, ale systém je takto zle nastavený.

Prečo pri týchto témach počuť len vás a nie aj detskú ombudsmanku Vieru Tomanovú?

V prípade PETO je to pochopiteľné, pretože môže byť zaujatá (riaditeľkou PETO je dcéra V. Tomanovej Petronela -pozn. red.). Pri Čistom dni by mala mať názor.

Vaše úrady niekedy navzájom komunikovali?

Nie, ale v zákone je to nastavené tak, že pokiaľ by sme mali rovnaký podnet, tak verejný ochranca práv sa rozhodne, či sa tým bude zaoberať, alebo ho odloží. Jeden prípad sme takto odložili.

Napriek tomu aj vy veľmi často hovoríte o deťoch. Je táto téma vašou srdcovou záležitosťou?

Hovorím o deťoch často, pretože je tu dohovor o právach dieťaťa, ku ktorému sme pristúpili. Po toľkých desaťročiach by mal byť už naozaj implementovaný do praxe našich inštitúcií.

Spomeniete si na prípad, kedy ste sa neozvali a potom vás spätne zamrzelo, že ste sa doň nepustili?

Nespomeniem si. Väčšinou, ak bol prípad, ktorý vzbudzoval veľký záujem verejnosti, tak som nechcela vstupovať, keď to vrelo. Čakala som, kým opadnú emócie, a potom sme išli preskúmať, ako je systém nastavený.

Napríklad pri posledne zverejnenom videu dokopanej vodičky z Trnavy vás nebolo počuť. Prečo?

Po uverejnení celého videa som to už považovala za také čitateľné pre všetkých, že už som nepotrebovala ani za potrebné oznamovať, že došlo k porušovaniu práv. V tomto prípade by však malo ministerstvo vnútra skúmať, prečo bola manipulovaná verejná mienka, pretože argumentácia, že to bolo kvôli vyšetrovaniu, v demokratickej krajine neobstojí. U nás sa vyšetrovanie považuje za akúsi trinástu komnatu, do ktorej sa nemôže vstupovať. V demokratickom a právnom štáte sú takéto konania verejné. Vyšetrovanie je utajené len z dôvodu ochrany práv ľudí, ale nie na ochranu vyšetrujúcich orgánov. Každý to tu však akceptuje, ako keby to bol normálny postup. Alebo opatrenie postaviť policajtov mimo služby malo prísť hneď a nie až po tom, ako sa začali pýtať novinári.

Ktoré štátne orgány sa najviac snažia tajiť informácie a nespolupracovať?

Niektoré inštitúcie taja informácie, ktoré považujú za chúlostivé. A často tak taja aj to, čo by nemali. Snaha neposkytnúť informácie sa objavuje naozaj všade. Ale v takej koncentrovanej podobe ako v polícii sa to inde nedeje.

Prečo ste nechceli pokračovať v úrade a nekandidovali ste opäť?

Myslím si, že päť rokov je dostatočne dlho na to, aby každý ukázal, čo vie. Nikdy som neuvažovala nad tým, že by to malo byť desať rokov. Brala som do úvahy to, že príležitosť, ktorú som dostala, naplno využijem, ale aj to, že aj tento úrad by mal dostať šancu na ďalšieho verejného ochrancu  práv. Brala som do úvahy aj svoj vek.

Prebrali ste úrad po Pavlovi Kandráčovi, vás vystrieda Mária Patakyová. V čom to bude mať jednoduchšie pri nástupe?

Väčšinu môjho funkčného obdobia som kontrolovala výkonnú moc, ktorú predstavoval len Smer. Jeho videnie je podľa mňa také, že tí, čo nehovoria, čo chcú v Smere počuť, sú nepriatelia. Okrem toho ma ani nevolili do tejto funkcie, takže podľa toho sa ku mne aj správali. Pani Patakyovú už volili. Ak nezmenili pohľad na svet, ktorý majú rozdelený na našich a vašich, tak ona by mohla to, že je „ich“, využiť pre dobro tohto úradu. Neláska k verejnému ochrancovi práv sa totiž prejavila najmä vo financiách, keď sme nedostávali peniaze na činnosť úradu. Namiesto 35 právnikov máme 15, lebo ich nevieme zaplatiť.

V akej kondícii zanecháte úrad?

V takej priemernej, že prežije. Môže robiť ďalej prieskumy, ale je to už na hranici možností. Verejný ochranca práv musí mať nevyhnutne právnikov v regiónoch. Aby tam mohli prísť ľudia a povedať, čo ich trápi. Môžu len písať a pritom je veľa takých vecí, ktoré človek nechce písať, ale len povedať. Nehovoriac o odborných posudkoch, ktoré by si úrad potreboval nechať vypracovať. Mali by sme preskúmavať aj zdravotníctvo, ale nevieme zaplatiť nezávislých odborníkov.

Čo bude po vašom odchode? Dokážete sa neozývať k spoločensky závažným témam?

Odjakživa sme sa v rodine zaujímali o to, čo sa deje okolo. Nerozmýšľam o tom, či sa budem ozývať alebo nie. Sledovať dianie však budem. To je mojou súčasťou.

Lúčili ste sa s funkciou sudkyne. Teraz s funkciou ombudsmanky. Ktorá z nich vám bude viac chýbať?

Vždy som chcela byť sudkyňou, ale keď sa prijal zákon o verejnom ochrancovi práv, tak som sa v roku 2011 o túto funkciu uchádzala. Myslela som si, že sa z tejto pozície dá a malo by sa dať vylepšovať fungovanie štátnych orgánov. Obe tieto poslania boli pre mňa dosť podstatné. Nerada by som ich vážila a hodnotila.

Čo prvé urobíte 29. marca?

28. marca sa rozlúčim tu v práci a odcestujem domov. Takže toho 29. sa rozhliadnem po domácnosti a urobím si prehľad o tom, čo všetko treba v nej urobiť. Päť rokov som totiž žila na cestách.

Vraciate sa domov do Banskej Bystrice, kde je županom Marian Kotleba.  Ako vnímate to, ako sa na neho pozerá spoločnosť?

Posledné roky som nežila v Banskej Bystrici, ale v Bratislave. Naplno som sa venovala  práci, o ktorej sme sa v rozhovore rozprávali. Uvedomujem si, ako veľmi negatívne je vnímanie vo veľkej časti spoločnosti k Banskobystrickému kraju, ktorý si Kotlebu zvolil za župana. Teraz sa viac začnem stretávať s priateľmi a budem počúvať, ako to vlastne oni na čele s Kotlebom reálne pociťujú a čo sa s tým dá robiť.

Zoznam postrehov

Sociálne siete sú u detí zdrojom stresu z vývoja vo svete

Pribúdajú správy o stúpajúcom počte detí, ktoré pociťujú stres zo súčasného vývoja vo svete, pričom za jeho hlavný zdroj je považovaný práve príval správ zo sociálnych sietí.

20. 04. 2017 | čítať ďalej...

Chcete žiť v demokracii? Mali by ste chcieť byť volený

Profesor T. Snyder pred potrebou „mať pokoj“ varuje aj v demokracii: občan, ktorému na udržaní demokracie záleží, by nielen mal chodiť voliť, ale – ak má dôvod – by sa mal stať aj aktívnym v miestnej politike a mal by chcieť byť...

14. 04. 2017 | čítať ďalej...

Dubovcová na rozlúčku: Ako krajina pravidelne zlyhávame

Päť rokov stačí na to, aby človek ukázal, čo v ňom je. Preto sa Jana Dubovcová už neuchádzala o funkciu verejnej ochrankyne práv. Najviac ju mrzí, že na Slovensku stále diskriminujeme deti v prístupe ku vzdelaniu.

29. 03. 2017 | čítať ďalej...

Čo by mohla urobiť reforma školstva so zlepšením správania žiakov?

Dnes za mnou prišla moja bývalá žiačka, ktorá sa odsťahovala s mamou do Rakúska. Porozprávali sme sa o tom ako sa jej darí, ako to vyzerá v jej novej škole.

27. 03. 2017 | čítať ďalej...

Konzervované jedlo nie je jedovaté. Jesť ho denne však na zdraví nepridá

Z obľuby priemyselného konzervovania potravín už začíname chvalabohu poľavovať a vraciame sa k rešpektu k domácim zavareninám a nakladanej zelenine.

21. 03. 2017 | čítať ďalej...

Neobmedzené možnosti sťažujú mladým ľuďom životné voľby

Pět let studovali psychologové Masarykovy univerzity generaci dospívajících Čechů, kteří čelí předsudkům, že jsou líní a odmítají zodpovědnost. Ukazuje se ale, že oni spíš jen řeší složitější situace, v nichž se jejich předchůdci...

16. 03. 2017 | čítať ďalej...

Neurológ: Sociálne siete škodia mozgu, IQ sa znižuje

"Žena je schopná pojať čokoľvek a okamžite to porovnávať a integrovať s tým, čo pozná. Ak sa pozrie na muža, okamžite ho rieši na rôznych úrovniach, nielen ako vyzerá, ale predovšetkým, či je spoľahlivý, aké má zázemie,...

12. 03. 2017 | čítať ďalej...

Musíme sa naučiť nechať ľudí zomierať

Lekár Peter Stachura zblízka vidí, aké utrpenie prežíva zomierajúci človek, ak sa mu zdravotníctvo či príbuzní príliš snažia pomôcť.

10. 03. 2017 | čítať ďalej...

Muži milujú silné ženy do doby, kým z nich ženy nevytiahnú zranených chlapcov

Väčšinu mužov priťahujú silné ženy. Niekto si na nich trúfne, iný len pozerá a predstavuje si, aká je asi v posteli, ale všetci sú nejakým spôsobom vzrušení.

06. 03. 2017 | čítať ďalej...

Z dieťaťa sa stane dobrý človek, ak má spokojnú a milovanú mamu

Čo sa môžeme my, dospelí, naučiť od detí a na čo pri ich výchove nikdy nezabúdať? Psychológ a lektor Marek Herman nám porozprával o tom, čo je pre každé dieťa v živote najdôležitejšie pre to, aby v živote nebolo "stratené"....

06. 03. 2017 | čítať ďalej...

Propaganda na Facebooku vyrába dojem, že vinou migrantov nám hrozí apokalypsa

Vplyv časopisu Zem a vek alebo Slobodného vysielača je podľa Juraja Smatanu obmedzený. Hlavné slovo majú najrôznejšie facebookové skupiny, ktoré šíria účelovo vybrané články o migrantoch.

05. 03. 2017 | čítať ďalej...

Veda radí, ako sa pri dnešnej politike nezblázniť

Skutky, ktoré sa nestali, korupcia, ktorá neexistuje. Vedci ponúkajú návod, ako si zachovať psychické zdravie.

03. 03. 2017 | čítať ďalej...

Ako trestali kriminálnikov v stredoveku?

Človek v stredoveku veril v napĺňanie spravodlivosti omnoho viac, než je to dnes.

24. 02. 2017 | čítať ďalej...

Výživová lekárka: Cukor nie je vhodné z metabolického hľadiska obmedzovať

Nezakazujte si sladké, gumené medvedíky sú dobré na kĺby, hovorí výživová lekárka.

23. 02. 2017 | čítať ďalej...

Kam sa v skutočnosti podeli pracovné miesta?

Lžou populizmu je, že „prinavráti pracovné miesta“. Nevie pritom ani priznať, kam sa v skutočnosti podeli. Spasí nás univerzálny základný príjem? Aby áno, tak určite by však boli nutné aj vysoké dane na finančné služby a...

23. 02. 2017 | čítať ďalej...

Prečo sa ženy nevedia zacieliť na jeden problém tak, ako muži

Jej názory sú dnes nepopulárne a dráždia nielen feministky. Je za rovnosť medzi mužmi a ženami, ale rovnakosť prísne odmieta. Skúma fyziológiu človeka a vplyv pohlavných hormónov na jeho myslenie. Trvá na tom, že mozog muža je...

18. 02. 2017 | čítať ďalej...

Ak slušní ľudia do politiky chodiť nebudú, sama sa nikdy neočistí

Citát je z recenzie knihy Steva Hiltona s názvom Ľudskejšie.

07. 02. 2017 | čítať ďalej...

Prečo si myslíme, že sme poctivejší ako ostatní

Ľudia trpia ilúziou morálnej nadradenosti. Ak majú všetci pocit, že sú morálne majáky, zvyšuje sa riziko konfliktu, lebo si myslia, že majú pravdu, zatiaľ čo ostatní sa isto mýlia, píšu psychológovia.

06. 02. 2017 | čítať ďalej...

Zákony sú dobré vtedy, ak ich pripraví a schváli jednotlivec

Gustave le Bon bol zrejme prvým významným mysliteľom, ktorý si všimol fenomén masy – jej zvláštne vlastnosti a kľúčový význam pre súčasnosť.

05. 02. 2017 | čítať ďalej...

Chcete vedieť, ako dopadne Amerika? Sledujte, či prežije otvorený internet

Bude to súboj, v ktorom budú komplikované rady skúsených a múdrych ľudí stáť proti intuitívnym a dobre vyzerajúcim riešeniam založeným na nepodloženom presvedčení.

30. 01. 2017 | čítať ďalej...

Kde robia singláči chybu?

Hľadali sme príčiny, prečo je medzi mladými kresťanmi toľko nezadaných ("single").

29. 01. 2017 | čítať ďalej...

Dubovcová: Slovensko trpí na pasivitu nepolitických lídrov

Ombudsmanka Jana Dubovcová pomenovala v rozhovore s týždenníkom Trend niekoľko príčin neutešeného stavu a zlej nálady medzi obyvateľmi Slovenska.

29. 01. 2017 | čítať ďalej...

Politici už tradičné média nepotrebujú

Dostali sme sa do fázy, keď majú politici oproti novinárom výhodu, pretože tradičné médiá vôbec nepotrebujú. Ak aj poskytnú rozhovor, tak ten priestor využijú na to, aby mohli urážať novinára či jeho médium.

12. 01. 2017 | čítať ďalej...

Schutz: Dve príčiny, ktoré nutne ženú našu spoločnosť do krízy

Prvou je nepoctivosť kampaní. V nich sa právo zbohatnúť vydáva za základné ľudské právo. Politici sa štylizujú do role toho, kto zabezpečí každému zbohatnutie, iba ho treba zvoliť.

08. 01. 2017 | čítať ďalej...

Čo by mohlo byť, keby verejní funkcionári sledovali len verejný záujem

B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom niečo urobiť a vyriešiť. Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to...

05. 01. 2017 | čítať ďalej...

Jiří Jelínek z Fischer Group odpovedá: Aké vlastnosti a schopnosti mu pomohli k úspechu

Jiří Jelínek je od roku 2004 generálnym riaditeľom spoločnosti Fischer Group. Pôsobí v oblasti cestovného ruchu.

27. 12. 2016 | čítať ďalej...

Ako operátor vidí, kde a s kým ste boli. Stačia mu údaje, ktoré musí zbierať

Pozrite sa, ako tie údaje vyzerajú a čo všetko sa z nich dá zistiť. Nemec Malte Spitz dokázal získať po žalobe údaje od Deutsche Telekomu, ktoré o ňom tento operátor zhromažďoval počas šiestich mesiacov.

25. 12. 2016 | čítať ďalej...

Viete aké údaje o vás majú operátori? Môžete byť radi, že žijete v demokracii

A ak si uvedomíte, aké dáta o vás majú napríklad mobilní operátori, môžete byť radi, že žijeme v demokracii.

25. 12. 2016 | čítať ďalej...

Psychológ: Doba postfaktická? Volíme toho, kto má najviac lajkov

Rozhodujeme sa na základe emócií, zostávame na povrchu a nemáme motiváciu rozmýšľať, hovorí psychológ Dalibor Špok. Sociálne siete nám ukazujú iba to, čo nám vyhovuje.

21. 11. 2016 | čítať ďalej...

O verejné dianie sa zaujímam od šiestich rokov, hovorí mladík, ktorý "vyškolil" radnicu

Má ešte len pätnásť rokov, ale už dvakrát nachytal prostejovskú radnicu pri porušovaní zákona. Študent Jakub Čech donútil "dospelých" úradníkov konať s ním ako so seberovným.

17. 11. 2016 | čítať ďalej...

Tomáš Garrigue Masaryk - životopisný dokument

Tomáš Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, jeden zo zakladateľov ČSR, prvý prezident ČSR a predtým predseda Dočasnej vlády Československa.

07. 11. 2016 | čítať ďalej...

Prezident Kiska o tom, že nálada v spoločnosti nie je dobrá. Akú radí cestu úniku z tohto stavu?

Prezident Andrej Kiska v rozhovore pre týždenník Trend, uverejnenom 2. novembra 2016, odpovedal na otázku: "Spomenuli ste, že ekonomike sa darí, mzdy rastú, ale napriek tomu nálada v spoločnosti nie je dobrá. Aká je cesta úniku z...

02. 11. 2016 | čítať ďalej...

Warner: Šaría sa na Západe zavádza krok za krokom. Cieľ islamu je, aby sa celý svet modlil k Alahovi

Moslimovia si môžu vybrať pokojný život, alebo politický, ktorého zmyslom je presviedčanie ostatných a vojna, hovorí Bill Warner, ktorý študuje politický islam.

01. 11. 2016 | čítať ďalej...

Tomáš Garrigue Masaryk - O demokracii

"Nesprávne je robiť rozdiel medzi mravnosťou veľkou a malou. Že sa politik v záujme štátu nemusí a nemá obzerať na mravné predpisy. Vec sa má v skutočnosti tak, že človek, ktorý napríklad klame a podvádza v politickom živote,...

31. 10. 2016 | čítať ďalej...

Nízke úroky? Ide o nešťastný experiment

Výška úrokov platí pre každú krajinu inak. Napríklad Nemecko by potrebovalo vyššie sadzby, ako má napríklad Taliansko.

30. 10. 2016 | čítať ďalej...

Psychologička: Strach z očkovania? Ľudia už nepočujú, že niekto umrel na tetanus

Rodičia nevedia pri očkovaní potlačiť emócie, hovorí Mária Hatoková z Ústavu experimentálnej psychológie SAV.

17. 10. 2016 | čítať ďalej...

Šéf červených autobusov: Cenová vojna vydrží ešte veľmi dlho

Na autobusovej linke medzi Bratislavou a Viedňou jazdia traja dopravcovia. Okrem Slovak Lines aj RegioJet českého podnikateľa Radima Jančuru a Blaguss.

12. 10. 2016 | čítať ďalej...

Voľby vygenerujú vždy len priemerných ľudí

Nikdy to nie je duchovná alebo intelektuálna elita, ktorá má schopnosti riadiť štát tak, aby to prispelo ku všeobecnému dobru.

12. 10. 2016 | čítať ďalej...

Čo by ste spravili, ak by ste mali miliardu eur?

Slovensko od roku 2007 minulo na informatizáciu 900 miliónov eur. Úradníkom však stále robíme poštára a veľa sa nezmenilo. Končí sa rok 2015, máme internet v mobilných telefónoch, onedlho budú na cestách jazdiť elektrické autá...

09. 10. 2016 | čítať ďalej...

Výrok, ktorý vo voľbách kandidáta odrovná

Pri spätnom pohľade je ľahké pripomenúť si výroky, ktoré sa uchytili, lebo kandidáti pre ne nakoniec prehrali.

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Ako súdili najväčších nacistických vrahov

„Ľudia sa vždy dajú doviesť k tomu, aby s vodcom súhlasili. Je to jednoduché. Stačí im povedať, že sú napadnutí a verejne odsúdiť pacifistov z nedostatku vlastenectva. To zaberie v každej krajine.“

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Nástupný plat tisíc eur? Mladí majú veľké oči

Ak sa mladí ľudia od začiatku leta nezamestnali, niekde robia chybu. Práce je dosť.

05. 10. 2016 | čítať ďalej...

Železnica je mystérium, nedá sa riadiť len tabuľkami

Trať medzi Bratislavou a Žilinou sa rekonštruovala tak dlho a zanedbali sa bežné opravy, až sa niektoré úseky stali neprejazdnými, vysvetľuje v rozhovore JIŘÍ KUBÁČEK, bývalý generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh...

29. 09. 2016 | čítať ďalej...

Kde je Slovensko? Google Street View odpovedá záberom z Bratislavy

Internetový diskutér využil kuriózny záber z Google Street View ako odpoveď na otázku, že kde sa podľa neho nachádza Slovensko.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Pre polovicu ľudstva s nižším IQ je svet príliš zložitý

Kto nerozumie svetu, verí konšpiráciám, hovorí známy český psychiater Cyril Höschl.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Prečo sú počítačové hry také zaujímavé pre deti

To, že niektoré dnešné deti sú závislé na mobiloch, sú pohltené kybersvetom, že by len stále surfovali na nete a hrali počítačové hry, sa na nás valí z každej strany. Skúsme sa na to pozrieť inak.

19. 09. 2016 | čítať ďalej...

Protestujeme! Fajn, a čo ďalej?

Nikto z menovaných nedobyl svoj úrad so zbraňou v ruke, dostal sa tam len a výlučne pomocou hlasov voličov.

15. 09. 2016 | čítať ďalej...

Takto predídu autonómne autá zápcham, pozrite si vo videu

Stačí sa riadiť jednoduchými pravidlami. Šoféri to nezvládnu.

14. 09. 2016 | čítať ďalej...

Pavol Žilinčík porovnáva slovenské a ukrajinské súdnictvo

Pomenovanie problémov na Ukrajine ukáže v plnej nahote tie isté problémy aj na Slovensku. Akurát na Ukrajine už majú po Majdane a začali ich riešiť.

19. 06. 2016 | čítať ďalej...

Tancujúca mládež v Thajsku v nás vyvolá zvláštne pocity

Záber z hudobného festivalu v Thajsku. Tancujúca mládež určite vyvolá zvláštne pocity v nejednom z nás. Takýto tanečný štýl u nás nevidieť.

18. 06. 2016 | čítať ďalej...

Úbytok včiel pocítime všetci, budeme mať málo jedla

Živočíchy, ktoré roznášajú peľ, zabezpečujú až 75 percent svetových plodín. Postupne však vymierajú.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Posilnime kultúru riešenia problémov. Málo si vážime, čo tu máme

Slovensko je krajina, ktorá má potenciál, aby sa tu ľuďom veľmi dobre žilo. K dosiahnutiu tohto cieľa by nebolo treba urobiť až tak veľa.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Lekár po návrate z Británie: Peniaze nie sú všetko, na Slovensku je lepší život

Nemusím živiť dve autá, manželka sa vrátila k svojej profesii a bývame vo väčšom. To sú prvé dojmy lekára Borisa Mavrodieva po návrate z Veľkej Británie, kde pôsobil posledných deväť rokov.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Význam zjednotenej Európy nechápeme, Sulík je príkladom

Bývalý šachový veľmajster a politický aktivista Kasparov tvrdí, že brexit by bol darčekom pre Putina.

09. 06. 2016 | čítať ďalej...

Môže byť doprava MHD zadarmo? V Talline to nedopadlo dobre

V Talline skúsili zaviesť bezplatné cestovanie, no experiment sa neosvedčil ani nezvýšil záujem verejnosti. Nové riešenia sa hľadajú inak.

01. 06. 2016 | čítať ďalej...

Maturujme povinne z matematiky. Ale

Prečo je dôležitá maturita z matematiky? A ako by mala vyzerať.

01. 06. 2016 | čítať ďalej...

Rodinný dom za každú cenu môže byť zlatou klietkou

„Čo sa deje s bývaním pre mladé rodiny?“ pýta sa nitriansky architekt Jozef Hrozenský a opisuje svoju praktickú skúsenosť, ktorá je modelovým príkladom pre mnohých mladých ľudí s malými deťmi.

25. 05. 2016 | čítať ďalej...

Pellegrini: Za založenie firmy zaplatíme kartou

Vicepremiér pre investície chce meniť zákon o správnych súdnych poplatkoch. Sľubuje tiež zjednodušenie ovládania e-služieb na Slovensko.sk.

22. 05. 2016 | čítať ďalej...

Cirkev trápi odpad, žiada zastavenie kultúry vyhadzovania

Cirkev si naliehavosť témy životného prostredia a odpadov uvedomuje stále viac.

22. 05. 2016 | čítať ďalej...

Právo parkovat je svoboda komunismu. Nenechme města motoristům

Jeho rady žádali v New Yorku, Londýně i Moskvě. Teď si ho přivolali do Tokia a nejnověji ho oslovila i Praha. Starostové po celém světě si zvou dánského architekta a urbanistu Jana Gehla, aby naplnili název jedné z jeho knih –...

17. 05. 2016 | čítať ďalej...

Obchodné centrá ničia mestá

Nákupné strediská stiahnu ľudí a zákazníkov z ulíc ako vákuum. Podoba mesta je depresívna, bez ľudí a akcií; práve tieto dve veci robia verejný priestor zaujímavým.

16. 05. 2016 | čítať ďalej...

Odkaz pre budúcnosť

Keď ma jedného dňa uvidíš ako starého muža, keď budem špinavý, keď sa nebudem vedieť najesť ani sa obliecť ... maj trpezlivosť, spomeň si na čas, ktorý som trávil učením teba.

10. 05. 2016 | čítať ďalej...

Prečo vymrú strany jedného lídra a čo ich nahradí

V nasledujúcich rokoch sa na Slovensku a v Európe udejú zásadné veci,ktoré zmenia podobu politiky a spoločností.

27. 04. 2016 | čítať ďalej...

"Podstatou demokracie je jej schopnosť riešiť problémy prostredníctvom otvorenej diskusie."

Citát je z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Stankov a zjednotená macedónska organizácia Ilinden c. Bulharsko z 2. októbra 2001.

25. 04. 2016 | čítať ďalej...

Nehoda v priamom prenose (video)

Nehoda osobního a nákladního automobilu při natáčení reportáže České Televize.

21. 04. 2016 | čítať ďalej...

História MHD v Košiciach (video)

Mestská doprava v Košiciach od jej úplných začiatkov až po súčasnosť.

21. 04. 2016 | čítať ďalej...

O odpadkoch v Nemecku očami Slovenky

Po prisťahovaní sa do Nemecka som šla kúpiť odpadkový kôš. Špecializovanú predajňu pre domáce potreby som prešla niekoľkokrát. Hľadala som niečo podobné, ako sme mali na Slovensku.

20. 04. 2016 | čítať ďalej...

Prečo si vo voľbách volíme idiotov (a čo s tým má náš mozog)

Vedecké štúdie vysvetľujú, prečo politici sú takí, akí sú. A prečo ich my sami takých chceme. Politika totiž musí obsahovať aj prísľub lepšej spoločnosti.

18. 04. 2016 | čítať ďalej...

Prečo židia neutekali a kedy je správny čas opustiť krajinu

Niekoľko rokov rozmýšľam nad tým, prečo židia počas druhej svetovej vojny neutekali. Prečo sa “dali odtiahnuť” do koncentrákov. Včera celú moju osobnú záhadu vyriešila jednou vetou pani Lýdia Piovarcsyová, ktorá prežila...

06. 04. 2016 | čítať ďalej...

Je stav strednej Európy prejavom materializmu?

Kam smeruje Západ a čo s tým?​

06. 04. 2016 | čítať ďalej...

Štátu pošle každý Slovák 5660 eur. Pozrite sa, ako štát tieto peniaze využije

Ročne jeden človek na Slovensku zaplatí štátu na daniach a odvodoch v priemere 5657 eur. Najväčšia časť z týchto peňazí putuje na dôchodky.

29. 03. 2016 | čítať ďalej...

Budeme voliť Kotlebu, zavolal mi pán K.

Bol to veľmi zvláštny telefonát. Na displeji telefónu som uvidela neznáme číslo, aj som rozmýšľala, či telefón nenechám vyzvoniť do prázdna.

08. 03. 2016 | čítať ďalej...

"Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike."

Citát pripisovaný gréckemu filozofovi Platónovi (428 - 328 pr. n. l.)

02. 03. 2016 | čítať ďalej...

Film: Diagnóza - o štrajku lekárov v roku 2011

Prinášame vám filmový dokument Diagnóza o tom, ako kľúčoví protagonisti s odstupom času vidia najkonfliktnejšiu situáciu v slovenskom zdravotníctve – lekársky štrajk v roku 2011.

27. 02. 2016 | čítať ďalej...

Sme zlyhávajúci štát?

Rumuni sekajú korupciu hlava-nehlava. Estónci vedú v elektronizácii s náskokom, ktorý nedobehne ani Sagan na motorke. A v Česku majú vysoké školstvo a zdravotníctvo, o ktorom my môžeme snívať.

23. 02. 2016 | čítať ďalej...

Uvarení v spoločnosti bez hodnôt

Ľudia, ktorí svoje postavenie v systéme moci vnímajú primárne ako zdroj osobných výhod a privilégií, nikdy nepôjdu k podstate problému a budú len pokračovať v zápase o svoju inštitucionálnu istotu.

16. 02. 2016 | čítať ďalej...

Fico posunul krajinu, ale dozadu: Voľby rozhodnú o tom, či budeme zdochýnajúca mrcina

Kedysi bolo Slovensko vnímané ako tatranský tiger, dnes už je to len zdochýnajúca kobyla s pokrivenými hodnotami. Sociálne balíčky sú len prejav neustálej kampane Smeru. Robert Fico je nadaný, inteligentný a typický pragmatický...

12. 02. 2016 | čítať ďalej...

Ústrednou témou novej koncepcie by malo byť vzdelávanie, nie školstvo

Slávny fotograf Robert Capa hovorieval začínajúcim fotoreportérom: „Ak vaše fotografie nie sú dostatočne dobré, znamená to, že ste neboli ste dostatočne blízko.“

12. 02. 2016 | čítať ďalej...

Podnikatelia zmeny vnímajú citlivo, vraví v rozhovore partner KPMG Slovensko

Politické strany by si mali sadnúť a dohodnúť sa na dlhodobej stratégii pre nastavenie priaznivého prostredia pre podnikateľov, hovorí pre SME partner v slovenskej pobočke poradenskej spoločnosti KPMG ĽUBOŠ VANČO.

04. 02. 2016 | čítať ďalej...

Expedícia Makovica

Aj takto sa zabávali ľudia na konci minulého storočia. Predstavte si, že väčšina ľudí ešte nemala mobilný telefón.

03. 02. 2016 | čítať ďalej...

Nemáte koho voliť? Klamete

V skutočnosti nevolíme politické strany. Voľbami v prvom rade vyberáme myšlienky, ktoré majú v našej spoločnosti dlhodobo prežiť.

Ak veľká časť občanov na voľby rezignuje, nechá systém napospas extrémnym...

31. 01. 2016 | čítať ďalej...

Ekonóm: Našou slabinou sú regióny aj školstvo

Stotisíc nových pracovných miest je len politický slogan bez reálneho podkladu, vraví ekonóm Martin Kahanec.

14. 01. 2016 | čítať ďalej...

Skutočná tma je na Slovensku raritou

Hviezdne nebo vidno najlepšie v parkoch tmavej nočnej oblohy. Slovensko je znečistené svetlom, zákon ho nijak neobmedzuje.

14. 01. 2016 | čítať ďalej...

Daniela Kovářová: Za teplo domova odpovídá žena, matka nikdy nepřestala potřebovat otce

Ženám jsme namluvili, že mají stejná práva jako muži, ale ona to není pravda, říká v rozhovoru advokátka, spisovatelka a někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

27. 12. 2015 | čítať ďalej...

Improvizovaný prejav prezidenta Andreja Kisku ku stavu školstva (A DOSŤ!)

Vystúpenie hovorcu kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! " a prezidenta SR Andreja Kisku v úvode prvého diskusného fóra A DOSŤ! Vzdelávanie v ohrození, ktoré 18. 11. 2015 v bratislavskom SATORI STAGE pripravila...

19. 12. 2015 | čítať ďalej...

Ako sa v našej politike delí a užíva moc. Očami zveda, ktorý bol pri tom

Z rozhovoru s Markom Ebenom v relácii Na plovárně hovorí František Ringo Čech: "Tak desať percent sú veľmi slušní ľudia, najmä ženy". V rozhovore ale hovorí so sebe vlastným nadhľadom najmä o tom zvyšku.

04. 12. 2015 | čítať ďalej...

Vojnu s terorizmom nevyhráme, musíme si nájsť spôsob, ako žiť v novej realite

Nejde o to nájsť riešenie. Dôležitejšie je nájsť modus. Akýsi spôsob žitia. Netreba nútiť Bulharov alebo Slovákov milovať cudzincov či utečencov, nezdá sa mi to ani prirodzené. Dôležité je ľuďom hovoriť, že je tu nová realita a...

21. 11. 2015 | čítať ďalej...

Diskusia o terorizme, utečencoch a slobode

Čím sa ohrozujeme sami. Pozrite si zostrih diskusie s Mikulášom Dzurindom a Štefanom Hríbom. Diskusiu zorganizoval Denník N.

20. 11. 2015 | čítať ďalej...

Regionálne rozdiely ostanú

V porovnaní so štandardnými ekonomikami, naše mzdy tvoria z HDP iba jednu tretinu a zvyšok sú zisky spoločností.

10. 11. 2015 | čítať ďalej...

Ako dlhú životnosť by mali mať výrobky?

Tento text je úryvkom z prejavu Llewellyna H. Rockwella, Jr. na Supporters Summit of 2004. Český preklad vyšiel tento týždeň na portáli think-tanku Ludwig von Mises Institute, Mises.cz.

03. 11. 2015 | čítať ďalej...

Európska komisia kazí Európu

Európska únia nie je v dobrej kondícii, povedal nedávno predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. A mal pravdu.

29. 10. 2015 | čítať ďalej...

Sami si môžete urobiť röntgen a snímka sa odošle do nemocnice

Jedna karta na všetko: Ako funguje e-Government v Estónsku.

21. 10. 2015 | čítať ďalej...

Strieľajte, prikázal komisár Slavkin

Prečo partizáni 21. septembra 1944 popravili 187 obyvateľov obce Sklené?

16. 10. 2015 | čítať ďalej...

Úniu sme dostali do daru. Čo Fico nepovie, ale mal by

Európsku úniu sme dostali do daru, o ktorý sme sa len málo pričinili. Možno aj to je dôvod, prečo ju považujeme za lacnú samozrejmosť.

16. 10. 2015 | čítať ďalej...

Stredná trieda už z niektorých miest úplne vymizla

Mať vlastný byt a auto, poslať deti na prázdniny do tábora a aspoň raz do roka ísť na spoločnú dovolenku k moru je pre mnohé slovenské domácnosti veľmi vzdialená predstava. Kým na Slovensku sú štvorčlenné rodiny, ktoré na mesiac...

13. 10. 2015 | čítať ďalej...

Prečo sú v Bratislave dopravné zápchy?

Doprava sa blíži ku kolapsu. Ak neprídu radikálne opatrenia, skolabuje úplne.

25. 09. 2015 | čítať ďalej...

Pôda je viac ako pozemok na predaj

Ešte pred sto rokmi odchádzali Slováci do Ameriky, aby si zarobili peniaze na grunt. O storočie neskôr vlastníci pôdy čakajú, či sa v ich blízkosti nebude stavať.

20. 09. 2015 | čítať ďalej...

Lekárka Križanová: Utrpenie pri zomieraní urýchľuje samo zomieranie

Ľudia, ktorí zostanú sami, sú starí a chorí, tak budú chcieť zomrieť, lebo nemajú žiadnu perspektívu, prečo majú žiť. Čakajú na smrť, väčšinou odovzdane. Na Slovensku nemusia ani veľmi čakať, lebo dostanú preležaniny a...

11. 09. 2015 | čítať ďalej...

Ja, robot. Pripravil som ťa o prácu

Ako bude vyzerať práca v najbližších desaťročiach? Zažívame najradikálnejšiu a najrýchlejšiu revolúciu od čias priemyselnej? Pripravte sa na svet, v ktorom budú vládnuť roboty.

08. 09. 2015 | čítať ďalej...

Starnúca krajina nie je pre starcov

Nie je zaručené, že dnešným tridsiatnikom alebo štyridsiatnikom sa o pár desaťročí bude starnúť ľahšie.

24. 08. 2015 | čítať ďalej...

Myší raj. Čo povedal experiment o úpadku spoločnosti

Doktor Calhoun zasvätil celý svoj vedecký život tomu, aby vybudoval dokonalý myší raj. A sledoval následky tohto blahobytu.

05. 03. 2015 | čítať ďalej...

Ako nás vnímajú ľudia z islamských krajín? Ako my ich?

Tisíce európskych moslimov už odišli na Blízky východ bojovať za Islamský štát. Západné štáty zas jeho pozície bombardujú. Región je opäť miestom krvavého konfliktu, ktorý je pre nezainteresovaných až príliš...

12. 02. 2015 | čítať ďalej...

Matematika ako zdroj radosti a upevnenia demokracie

Žiadna inštitúcia, žiadne zákony nie sú takou garanciou demokracie a prosperity spoločnosti, ako mysliaci občania.

20. 01. 2015 | čítať ďalej...

Článok, čo zapríčinil, že Rakúsko nedopadlo tak, ako Slovensko

Asi nikoho neprekvapí, keď napíšem, že časť obyvateľov tejto krajiny na vlastnej koži zažila jeden z najväčších, ak nie úplne najväčší, sociálnych experimentov v dejinách ľudstva. Pokus o racionálne riadenie spoločnosti a...

08. 10. 2014 | čítať ďalej...

Sklamala ma pasivita Čechov a Slovákov

Návrat do Česka a Slovenska je pre mňa väčšinou skľučujúci.

Zle vládnuca elita tu prežíva najmä kvôli nečinnosti ľudí.

29. 09. 2014 | čítať ďalej...

Penta si ziskom médií kupuje prestíž

Je rozdiel, či robíte pre firmu, ktorej šéf sa spomína ako osoba, ktorá v prestávkach medzi súložami podpláca politikov, alebo ako agenta serióznej medzinárodnej finančnej skupiny, ktorá si kúpila médiá, aby jej dali...

22. 09. 2014 | čítať ďalej...

Mám sen. Že budeme dodržiavať zákony

Snívam o spoločnosti, kde každý jej člen bude dobrovoľne dodržiavať zákony a nebude neustále premýšľať len o tom, ako by ich obišiel.

29. 08. 2014 | čítať ďalej...

Ľudia sa po vzore Pezinka neboja postaviť firmám či politikom

Aktivistov často z bežných ľudí urobia problematické rozhodnutia úradov a politikov.

01. 08. 2014 | čítať ďalej...

Akému Slovensku chcem pomáhať (inauguračný prejav Andreja Kisku)

Ústavný sľub, ktorý som práve zložil, a silný mandát voličov, ktorý som dostal, sú záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý jeden deň môjho funkčného obdobia.

Cítim tento záväzok dvojnásobne naliehavo aj preto, lebo budem prvým...

15. 06. 2014 | čítať ďalej...

Z detí nám vyrastie digitálny proletariát. Pomôže digitálna diéta?

Pokud přílišné používání nových médií může vést k poruchám mysli, tedy k jevu, který M. Spitzer nazývá digitální demencí, co s tímto jevem můžeme dělat? České základní školy jsou plné dětí, se kterými si rodiče neví rady a...

23. 05. 2014 | čítať ďalej...

10 dôvodov, prečo má Slovensko nádej

Nádej. Päť písmen, ktoré porazili tie najkrutejšie režimy a trasie sa pred nimi aj strach. Ten strach, ktorý nám každodenne podsúvajú správy z televízii, novín a rádií. Skrytý pod pojmami ako ohrozenie, vojna, konflikt,...

23. 05. 2014 | čítať ďalej...

Pasívny dom za 4 dni

Jednoduchý pasivní dům sestaví čtveřice lidí jen se šroubovákem za čtyři dny.

07. 05. 2014 | čítať ďalej...

Vďaka vojnám je bezpečnejšie a bohatšie

Počas desaťtisíc rokov konfliktov vznikli spoločnosti, ktoré znížili riziko, že ich členovia násilne zomrú.

02. 05. 2014 | čítať ďalej...

Klamstvá o potravinách! Kŕmia nás hnusom, tvrdí človek z brandže

Platí pri potravinách pravidlo, že čím drahšie, tým kvalitnejšie? Človek z brandže hovorí, že od všetkých dostávame to isté.

29. 03. 2014 | čítať ďalej...

13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nikdy nerobia

Každý túži po životnom úspechu a sebarealizácii. Ako však nato? Samozrejme, dosiahnuť úspech, kariérny postup či naplnenie svojich snov nie je vždy jednoduché. Dá sa povedať, že úspech patrí do rúk psychicky silných jedincov. Ako...

11. 03. 2014 | čítať ďalej...

Je demokracia na Slovensku ohrozená?

Neschopnosť pochopiť písaný text alebo vybrať kľúčové informácie sa stáva štandardom. Pripravenosť pri vstupe do dospelého života a tým aj možnosť uspokojivého uplatnenia klesá. Klesá šanca prežiť spokojný a naplnený život v...

24. 01. 2014 | čítať ďalej...

Hodnotová orientácia mládeže. Prieskum na vzorke 300 mladých ľudí

Pre ktorú časť mládeže sú peniaze prednejšie ako zdravie a iní ľudia? Z 300 opýtaných sa len ôsmi s drogami a ani s ľuďmi, ktorí ich užívajú, nestretli.

22. 01. 2014 | čítať ďalej...

Táto krajina nie je pre naivných

Problém je, že politickú scénu pomaly berú do rúk naši rovesníci, ktorí nemajú ani sny, ani talent. Môžeme sa smiať zo všetkých tých Kolesíkov a Martvoňov, akí sú hlúpi. Ale, po pravde, dôvod na smiech majú...

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Nepatrí sa, ale šetriť treba najmä na dôchodkoch a dávkach

Systém je nastavený tak, že tlak sociálnych výdavkov na verejné financie bude ďalej narastať. Na zmenu treba veľkú spoločenskú dôveru, ktorá tu nie je. Preto sa do nej politici nepúšťajú.

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Ako internet zabíja strednú triedu

Trend udáva technológia. Politika i daňové zákony sú v porovnaní s dvomi najdôležitejšími motormi nerovnosti – sieťami a automatizáciou – takmer len dekoráciou.

Prehlbujúca sa americká priepasť medzi príjmami bohatých a...

11. 10. 2013 | čítať ďalej...

Sudcovská etika na Slovensku: fundament alebo ornament?

Mnohí tlaku servilne podľahnú: nový potenciálny sudca hneď pri vstupe zohne chrbát tak hlboko, že hrozí, že ho už nikdy nevystrie.

17. 06. 2013 | čítať ďalej...

Vo vojne vždy padnú tí najlepší, cítime to dodnes

Vplyv obidvoch vojen ešte vždy pociťujeme. Vo vojne vždy padnú tí najlepší. Na dlhé roky to poznačilo vývoj v Európe a cítime to dodnes.

03. 05. 2013 | čítať ďalej...

Penzijní past – problém, který nemá žádné dobré řešení

Z mnoha zajímavých a důležitých témat dneška vystupují dvě jako mrakodrapy nad malým městem: problém zdravotnictví (tj. ufinancování a dostupnosti špičkové péče) a problém takzvané penzijní pasti. Obě mají leccos společné – mimo...

23. 04. 2013 | čítať ďalej...

V lidech začíná narůstat zlo, varuje profesor Keller. A vysvětluje proč

Podle něj se společnost pak rozdělí v zásadě do tří vrstev. Na ty, kdo mají dost vlastních prostředků, aby si jakékoliv služby opatřili sami pro sebe, a navíc je mohli poskytnout družině svých věrných, kteří jim za to budou...

05. 03. 2013 | čítať ďalej...

Jak chcete vládnout lidem, kterým nerozumíte a o kterých nic nevíte

Vidíme kolem docela zřetelně, že se lidé radikalizují, dávají najevo velkou nespokojenost, naštvanost až nenávist k současným mocným, přivracejí se ke komunistům nebo k nejrůznějším “novým prorokům”.

28. 02. 2013 | čítať ďalej...

Väčšina konšpirácií sú úplné výmysly, tvrdí český ekonóm Pavel Kohout

Konšpiračné teórie sú tu už od dávna a ich popularita rastie najmä v čase krízy. Český ekonóm Pavel Kohout hovorí aj o tom, že väčšina konšpirácií sú úplné výmysly.

26. 02. 2013 | čítať ďalej...

Ako vyriešiť dopravné zápchy

Prišiel som vám porozprávať o zápche. Konkrétne o dopravnej zápche. Dopravné zápchy sú všade. Vznikajú v skoro všetkých mestách na celom svete a keď sa nad tým zamyslíte, je to prekvapivé. Len si predstavte, aké je každé mesto...

11. 02. 2013 | čítať ďalej...

Obrana neviditeľnej ruky trhu. Dôvody, prečo zlyhala.

V poslední době jsem víc než dřív svědkem odsuzování tržního hospodářství. Z mnoha stran můžeme slyšet, že spoléhání na „neviditelnou ruku trhu“ se ukázalo jako falešné, a za viníka současné hospodářské krize je označován...

09. 01. 2013 | čítať ďalej...

Je nás priveľa (Úvahy o konci sveta)

Náhlý konec světa, přesněji většiny toho živého na naší planetě, samozřejmě nastane.

21. 12. 2012 | čítať ďalej...

Filozof Fedor Blaščák: Normalizácia sa ešte neskončila

Revolučný rok 1989 možno nebol takým zlomom, ako sa nám javí a z normalizácie toho veľa pretrvalo v spoločnosti po Novembri. Filozof a kurátor Fedor Blaščák vraví, že dejiny z odstupu nie sú čiernobiele.

15. 11. 2012 | čítať ďalej...

Slovensko – príležitosť pre neschopných?

Ako je možné, že niekto, kto by nikdy nemohol riadiť súkromnú firmu, môže aj napriek svojej neschopnosti byť na čele štátom vlastnených spoločností či inštitúcií? Kým sa to nezmení, Slovensko zostane rozkradnutou...

24. 10. 2012 | čítať ďalej...

Všetci sme 47 %

Ak volič poberá nejakú dávku od štátu, dá sa predpokladať, že to má silný vplyv na jeho preferencie pred volebnou urnou. Najmä v prípade, ak z prerozdeľovania pochádza jeho celý príjem.

23. 09. 2012 | čítať ďalej...

Klasický logický paradox nevoliča

Nevolič túži, aby do politiky prišli iba takí ľudia, čo budú myslieť na občana a jeho dobro.

Zároveň tvrdí politika, že politika je špina najväčšia a kým bude špinavá, on sa jej bude vyhýbať.

Otázka je, kto ma tých dobrých ľudí...

29. 01. 2012 | čítať ďalej...

Prečo tak strmo klesli ceny prostitútok? Iný pohľad na ekonómiu

„Môže za to ochota miliónov žien spávať s mužmi aj bez toho, aby boli ich manželkami,“ vysvetľujú autori pokračovania Freakonomics, ktorí sa v knihe venujú nielen sexu, ale napríklad aj klimatickým zmenám.

28. 11. 2011 | čítať ďalej...

Prečo si musíme znova požičať miliardy eur

Ak nemá Slovensko na budúci rok zbankrotovať, musí si opäť na trhoch požičať miliardy eur. Katastrofe sa dá vyhnúť aj brutálnym šetrením a zvyšovaním daní, ktoré však za súčasného stavu nikto nedokáže...

13. 11. 2011 | čítať ďalej...

Väčšina študentov sú ufňukaní leňoši

Absolventi stredných a vysokých škôl si môžu sami za svoju nezamestnanosť. Prečo?

17. 08. 2011 | čítať ďalej...

Korupcia nastavila silnejšie pravidlá ako sú zákony

Politické strany nie sú schopné svoje potreby legálne saturovať, preto sa musia nechať skorumpovať.

Kto sa nezapojí do korupčného systému, nemôže uspieť.

19. 05. 2011 | čítať ďalej...

Podľa čoho vieme, či kradnú

Podľa čoho zistiť, či konzultačná zakázka má svoj zmysel alebo je len nástrojom korupcie a klientelizmu?

24. 09. 2010 | čítať ďalej...

Prečo sú niektorí úspešní a iní nie?

Prečo sú napríklad Apple a podobné firmy tak inovačné? Majú rovnaký prístup k rovnakým talentom, rovnaké agentúry, rovnakých poradcov, rovnaké médiá. Tak prečo sa zdá, že majú niečo iné?

18. 09. 2010 | čítať ďalej...

Prevratný výskum, ktorý odkrýva niektoré prekvapivé postoje súvisiace s našimi rozhodnutiami

Sheena Iyengar skúma, ako sa rozhodujeme - a aké máme pocity ohľadom našej voľby. Hovorí jednak o tých banálnych rozhodnutiach (Coca Cola vs. Pepsi), ako aj o tých vážnych a delí sa s nami o svoj prevratný výskum, ktorý odkrýva...

17. 09. 2010 | čítať ďalej...

Vysvetlenie, prečo je vysoký deficit zlý pre občana a firmy

Polopatistické vysvetlenie, prečo je veľký deficit rozpočtu zlý a ako sa to potom týka každého.

12. 09. 2010 | čítať ďalej...

Syndróm „nových tvárí v politike“

Bolo by super, keby na Slovensku existovali normálne, dlhodobo etablované politické strany, zoskupené okolo nejakej myšlienky, nielen okolo charizmatického vodcu na jedno použitie. A keby politici stúpali pomaly po straníckom...

02. 08. 2010 | čítať ďalej...

Ako potlačiť zlodejinu

Osvedčený spôsob, ako znížiť mieru zlodejčiny, lajdáctva a hlúpych rozhodnutí pri narábaní s cudzími peniazmi je tým cudzím (verejnosti) dať včas dosť informácií.

28. 06. 2010 | čítať ďalej...

Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty?

Viete, že to môžu robiť, ale netušíte ako často to robia. Môžete byť nemilo prekvapení, ak sa dozviete o skutočnom množstve sledovaní zo strany polície.

17. 05. 2010 | čítať ďalej...

Už minimálna mzda na úrovni 0,0 dolára je privysoká

Tvrdí to v rozhovore profesor, právnik a ekonóm z Chicagskej univerzity. Minimálna mzda znemožňuje napríklad nasledovné...

27. 04. 2010 | čítať ďalej...

Tradičné odmeňovanie nie je vždy také účinné, ako si myslíme

Kariérny analytik Dan Pink skúma záhady motivácie, počínajúc faktom, ktorý bádatelia spoločenských vied poznajú, ale väčšina manažérov nie: Tradičné odmeňovanie nie je vždy také účinné, ako si myslíme. Vypočujte si jeho...

20. 01. 2010 | čítať ďalej...

Aké sú prognózy?

"Také, že je to možné. Ja tu už nebudem. Ani vy. Ale naši potomkovia nám pekne poďakujú," hovorí uznávaný odborník Milan Lapin v rozhovore.

06. 12. 2009 | čítať ďalej...

Prečo je slovenská ekonomika hlúpa?

Náš operátor vo výrobe (ale aj architekt či dizajnér nábytku) sa nenadrie o nič menej ako ten francúzsky či holandský. Akurát sa jeho produkcia predá za nižšiu cenu. Často aj preto, že nemajú k dispozícii tie technológie (vrátane...

19. 09. 2009 | čítať ďalej...

Nehľadaj ideál

Medzi politikmi ho nenájdeš. Ale ak je niekto arogantný, ale má dobré nápady, schopný tím ľudí a prinesie mnohým bežným ľuďom zmenu k lepšiemu, nevadí.

Chyba sklamaných voličov je, že sa na politikov upnú ako na priateľa alebo...

03. 08. 2009 | čítať ďalej...

Obyvatelia schválili zavedenie dane z marihuany

V 400-tisícovom meste rozhodlo 80 percent obyvateľov v poštovom hlasovaní o zavedení dane z predaja marihuany.

22. 07. 2009 | čítať ďalej...

Zmluva medzi Auparkom a samosprávou o spolupráci pri vyvlastňovaní

Keď Aupark potrebuje cudzí pozemok, samospráva neváha podpísať zmluvu v ktorej sľúbi spoluprácu pri vyvlastňovaní pozemku cudzieho vlastníka.

12. 07. 2009 | čítať ďalej...

Takýmto "majstrom" plynárom a stavbárom sa radšej vyhýbajte

Potrubie cez dvere a plynomerná skriňa pred oknom. Neveríte? Pozrite si fotografie sami.

19. 04. 2009 | čítať ďalej...

Život po zrútení Spojených štátov amerických

Môžu sa USA v blízkej budúcnosti zrútiť? Každý človek vás dnes na takú otázku vysmeje. Lenže presne takto na podobnú otázku odpovedali ľudia, ktorých ste sa v roku 1988 spýtali, či stojí pred zrútením komunistické impérium a...

13. 04. 2009 | čítať ďalej...

Čo môže očakávať Slovák od finančnej krízy v roku 2009? Ako sa čo najlepšie pripraviť na jej prekonanie?

Tentoraz aj praktické rady, ako sa na zvládnutie následkov krízy može pripraviť obyčajný Slovák. Aj to, prečo sa ešte kríza na Slovensku zatiaľ naplno neprejavila, kedy sa tak stane a čo sa bude diať.

05. 02. 2009 | čítať ďalej...

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

Gerald Celente je predpovedač trendov. Známym sa stal vďaka správnym predpovediam svetových udalostí ako napr. burzového krachu 1987, zániku Sovietskeho zväzu v roku 1990, ázijskej finančnej krízy 1997, recesie 2001, začiatku...

29. 12. 2008 | čítať ďalej...

Novinár zdrbal novinárov. Myslím, že to vystihol správne.

Väčšina novinárov nemá prehľad, sú bezcharakterní a nemajú ani štipku talentu.

05. 12. 2008 | čítať ďalej...

Voľba kontrolóra bude tajná. Majú chlapci naozaj problém pochopiť písaný text?

V Prešove sa počas zasadnutia mestského zastupiteľstva diskutovalo o blížiacej sa voľbe hlavného kontrolóra a o kvalifikačných kritériách na jeho výber.

01. 10. 2008 | čítať ďalej...

Pochopil som, kto tu vládne, ale nie sú to poslanci vášho klubu

Takéto slová venoval bardejovský opozičný poslanec väčšinovému poslaneckému klubu potom, ako vládnuca koalícia prevalcovala a odignorovala iné názory.

24. 09. 2008 | čítať ďalej...

Važny čoskoro navrhne rozšírenie stavania na cudzom

Minister dopravy Ľubomír Vážny povedal, že časť tzv. cestného zákona, ktorú doplnil poslanec za Smer-SD Peter Pelegrini a prezident pre ňu zákon vrátil, predloží vláde samostatne do dvoch týždňov. Text bude rovnaký ako...

17. 09. 2008 | čítať ďalej...

Tolerujú úradníci v Banskej Bystrici porušovanie zákona pri stavbe?

Hádam by sa už táto hra medzi občanom, investorom a úradníkom mala posunúť na ďalší "level". Keď je šéf šéfa stavebného úradu zároveň hlavným inžinierom projektu, tak to smrdí až príliš.

Začína to byť totiž nudné. Tak, ako každá...

17. 09. 2008 | čítať ďalej...

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...