Poslanecký denník: Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove

Vítam Vás na internetovej stránke poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove pre mestské časti: Sídlisko 2, okolie Októbrovej ulice, Kolmanka, Kalvária, Kyslá voda, Vydumanec, Cemjata, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkút.

Ak moju stránku už poznáte, môžete prejsť priamo na aktuality.

Ako poslanec samozrejme zastupujem aj Prešovčanov a Prešovčanky z ďalších častí mesta. Ak ste navštívili túto stránku prvý krát, prečítajte si prosím najskôr niekoľko úvodných usmernení a informácií:

Kde a kedy sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Na tomto mieste uvádzam známe termíny a miesta, na ktorých sa môžeme stretnúť. Zmeny sú vyhradené. Srdečne vás pozývam, vaša účasť je veľmi užitočná.

26. 4. 2017 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva, so začiatkom o 10:00 hodine v zasadacej miestnosti mestského úradu v Prešove, 1. poschodie, Jarkova ul. č. 24. Zasadnutie je verejné, vstup je voľný. Materiály na zasadnutie...

4. 5. 2017 - stretnutie s občanmi na zasadnutí výboru v mestskej časti, ktoré sa uskutočňuje spravidla vždy v prvý pracovný štvrtok v mesiaci o 17-tej hodine v jedálni základnej školy na Odborárskej ulici č. 30. Zasadnutie je verejné, vstup je voľný. Viac o mieste stretnutia...

Úradná tabuľa mesta Prešov

Sledujte vybrané záznamy z elektronickej úradnej tabule mesta Prešov.

Nájdete ma aj na facebooku

Tu je ukážka toho najnovšieho. Prosím, stlačte "Stránka sa mi páči", ak chcete dostávať avíza:


Sledujte aj môj poslanecký videokanál

Záleží mi na tom, aby ste mali k dispozícii čo najviac informácií. Niektoré je najlepšie podať obrazovou formou cez videokanál na youtube.com. Ak chcete, prihláste sa na odber jeho noviniek.

Môžete si tiež prečítať výber aktualít, ktoré sa týkajú samosprávy mesta Prešov alebo našej mestskej časti a považujem ich za dôležité. Niektoré z nich zatiaľ nenájdete zverejnené na žiadnom inom mieste:

Dnes ste dostali do schránky pozvánku na zhromaždenie ku tzv. Škole šmykov pri mestskej hale

Ak bývate pri mestskej hale, dnes mala každá domácnosť do schránok dostať oficiálnu pozvánku na zhromaždenie obyvateľov mesta ku zámeru tzv. Školy šmykov pri mestskej hale. Zhromaždenie je však určené pre všetkých obyvateľov...

16. 02. 2012 | čítať ďalej...

Je prešovský dopravný podnik efektívny?

Od jesene minulého roka, stále zaznievajú názory, že DPMP, a. s. nie je tak efektívny, ako by mal byť. Skúsme sa na to pozrieť cez objektívne veličiny.

15. 02. 2012 | čítať ďalej...

Pri zimnom štadióne by malo byť čistejšie, v noci jasnejšie a bezpečnejšie

Po mojej interpelácii na decembrovom zastupiteľstve konateľka mestskej správy služieb prisľúbila, že zabezpečí očistenie okolia zimného štadióna, najmä po hokejových zápasoch.

14. 02. 2012 | čítať ďalej...

V našom obvode by sme sa mali dočkať začiatku výstavby dvoch dopravných stavieb

Zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie bolo v utorok 31. januára 2012 niečím výnimočné.

13. 02. 2012 | čítať ďalej...

Včerajší kontrolný deň na ZŠ Čs. armády za účasti vedenia mesta

Poslanci, primátor, prednosta, poverená riaditeľka jednej zo sekcií mestského úradu - to je len časť delegácie, ktorú sme včera tvorili počas kontrolného dňa rekonštrukcie školy.

08. 02. 2012 | čítať ďalej...

Februárový kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády

V prvý februárový deň som sa bol opäť na pravidelnom kontrolnom dni rekonštrukcie základnej školy na ulici Čs. armády na našom Sídlisku II.

07. 02. 2012 | čítať ďalej...

Príprava parkoviska na Engelsovej ulici vstupuje do ďalšej etapy

Na jeseň som sa zúčastnil stretnutia k príprave projektu parkoviska na Engelsovej ulici. V tomto roku úrad spustil proces územného konania.

02. 02. 2012 | čítať ďalej...

Uzemný plán mesta - jeden z najzávažnejších dokumentov sa ide meniť

Život každého z nás prakticky najviac každodenne ovplyvňuje územný plán. Trápite sa v zápchach? Necítite sa na ulici dobre? Ruší vás sused? Nemáte kde parkovať? Zmenil sa trávnik pred bytovkou na parkovisko? Na prvopočiatku...

01. 02. 2012 | čítať ďalej...

Viete, kedy a kde sa pre vás čistí interiér vozidiel MHD?

Spustenie verejného on-line sledovania pohybu vozidiel zimnej údržby ma doviedlo až na konečnú vozidiel MHD na Prostejovskej ulici na Sídlisku 3, kde som formou náhodnej kontroly odsledoval čistenie trolejbusov.

31. 01. 2012 | čítať ďalej...

Navrhol som zvolanie zhromaždenia obyvateľov ku škole šmykov pri mestskej hale

Na januárovom zasadnutí zastupiteľstva som navrhol, aby sa ku zámeru vytvorenia školy šmykov pri mestskej hale uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov mesta. Zastupiteľstvo o tom hlasovalo a verejné zhromaždenie zvolalo.

30. 01. 2012 | čítať ďalej...

Snehuliak na aute alebo ako sa vedia v Prešove baviť na cudzí účet

Videli ste už snehuliaka na aute? Ja áno, pred zimným štadiónom.

29. 01. 2012 | čítať ďalej...

Kontrolný deň v materskej škole na ulici Fraňa Kráľa

Vzhľadom na stav tejto materskej školy som pred týždňom navštívil materskú školu na ulici Fraňa Kráľa.

27. 01. 2012 | čítať ďalej...

Lampy nesvietili počas dňa zbytočne. Ako a komu bezplatne nahlásiť nesvietiacu lampu

Čas po januárovom zasadnutí mestskej rady som využil na stretnutie s výkonným riaditeľom spoločnosti, ktorá v Prešove zabezpečuje prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

26. 01. 2012 | čítať ďalej...

Vysvetlenie, ako sa prideľujú tzv. "ľadohodiny" na zimnom štadióne

Z mestského rozpočtu platíme rozsahom dosť veľkú dotáciu na prevádzku zimného štadióna a dvoch mestských bazénov. Ako sú tieto peniaze vlastne využité?

24. 01. 2012 | čítať ďalej...

Dopravné zrkadlo pri Mladosti zvýši bezpečnosť tisíciek vodičov a obyvateľov na ulici Pod Kalváriou

Na prelome rokov vodičov na ulici Pod Kalváriou potešilo nové zrkadlo vo veľmi nebezpečnej križovatke od výjazdu z parkoviska pri reštaurácii Mladosť na frekventovanú štvorprúdovku.

23. 01. 2012 | čítať ďalej...

Kontrolný deň na zimnom štadióne

Dve podujatia, z toho jedno s celoslovenským významom, sa konali počas môjho neohláseného kontrolného dňa na zimnom štadióne.

19. 01. 2012 | čítať ďalej...

Prvý tohoročný kontrolný deň rekonštrukcie základnej školy na ul. Čs. armády

Dnes som sa zúčastnil na prvom tohoročnom kontrolnom dni rekonštrukcie školy. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v auguste.

18. 01. 2012 | čítať ďalej...

Cestovné poriadky na zastávkach MHD by mali byť čitateľnejšie

Cestujúci s horším zrakom by sa od tohto týždňa mali postupne dočkať väčších cestovných poriadkov na zastávkach prešovskej mestskej hromadnej dopravy. Riaditeľovi dopravného podniku som dal námet na zlepšenie.

17. 01. 2012 | čítať ďalej...

Radnica začala zverejňovať videozáznamy zo zasadnutí prešovského zastupiteľstva

V decembri som interpeloval, aby radnica zverejňovala na internete videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Naplnenie tejto požiadavky sa v týchto dňoch v Prešove stáva skutočnosťou.

16. 01. 2012 | čítať ďalej...

Bratislavský investor predstavil zámer areálu pre školu šmykov v Prešove

Na zasadnutí nášho výboru v mestskej časti dňa 5. 1. 2012 požiadal o vystúpenie investor zámeru vybudovania tzv. školy šmykov na parkovisku pri terajšej mestskej hale v Prešove.

10. 01. 2012 | čítať ďalej...

Začala sa obnova námestia pri Centrále

Ešte pred koncom roka boli na budúcom zrekonštruovanom námestí vysadené nové stromy, urobené záhony a nové siete pre pouličné osvetlenie.

04. 01. 2012 | čítať ďalej...

Končí sa oprava havarijného stavu strechy na základnej škole na ul. Čs. armády

Tesne pred Vianocami končili práce na oprave havarijného stavu v telocvični základnej školy.

03. 01. 2012 | čítať ďalej...

Budeme sa uchádzať o grant na sanáciu ulíc Pod Willec hôrkou a Horárskej

Pomôcť pri sanácii územia po zosuvoch by mohol v prípade úspešného získania nenávratný grant z Environmentálneho fondu.

02. 01. 2012 | čítať ďalej...

Krok k tomu, aby ťažba v mestských lesoch menej poškodzovala naše ulice

V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami územného plánu som navrhol, aby si mestský úrad vyžiadal od správcu mestských lesov stanovisko, že ktoré ulice postačujú na zvážanie dreva z mestských lesov a pre prístup lesnej...

30. 12. 2011 | čítať ďalej...

Na Obrancov mieru sa meria rýchlosť a môžete dostať pokutu

Opakované podnety, ktoré od občanov získavame na zasadnutiach výboru v našej mestskej časti, sa týkajú nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na ulici Obrancov mieru.

29. 12. 2011 | čítať ďalej...

Stretol som sa s obyvateľmi ulice Zimný potok

Dnešný deň som venoval stretnutiu s obyvateľmi ulice Zimný potok.

29. 12. 2011 | čítať ďalej...

Ostrovčeky na Sekčove a ich prerobenie na parkovacie miesta bolo predmetom rokovania komisie

Na základe podnetu od obyvateľov zo Sekčova som na rokovaní komisie pre územný plán, dopravu, výstavbu a životné prostredie navrhol diskusiu o význame tzv. ostrovčekov pri bytovkách. Návrh znel, aby boli zrušené a premenené na...

27. 12. 2011 | čítať ďalej...

Vysporiadanie štátnych pozemkov pod cestami by mohlo odstrániť jednu z prekážok rozvoja lokality Za Kalváriou

Veľmi často zaznieva výhovorka, že rozvoju lokality Za Kalváriou bráni skutočnosť, že mnohé pozemky pod tamojšími ulicami sú dodnes nevysporiadané v správe Lesov Slovenskej republiky. V rámci poslaneckej interpelácie som preto...

23. 12. 2011 | čítať ďalej...

Križovatka Pražská - Pod Kalváriou - Za Kalváriou bude prehľadnejšia, nevhodne umiestnené značky by mali byť zmenené

Niekoľkomesačné peripetie s nebezpečne umiestnenými dopravnými značkách sa končia. Dve najviac prekážajúce značky budú znížené.

22. 12. 2011 | čítať ďalej...

Predvianočný kontrolný deň rekonštrukcie základnej školy na našom sídlisku

Rekonštrukcia základnej školy na ulici Čs. armády sa počas vianočných sviatkov zastaví. V prácach sa bude pokračovať od 9. januára 2012.

21. 12. 2011 | čítať ďalej...

Ako sa schvaľoval rozpočet mesta Prešov pre rok 2012

Médiá si bezprostredne po schválení rozpočtu všimli, že v zastupiteľstve prešiel poslanecký návrh. Pozrime sa trochu bližšie na súvislosti a pozadie, ktoré bežný pozorovateľ nepostrehol.

20. 12. 2011 | čítať ďalej...

Navrhol som, aby úrad oznamoval verejnosti zmeny v dopravnom značení

Zažili ste situáciu, že sa napríklad na vašej ulici zmenili dopravné značky a nerozumiete tomu, že prečo? Na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva som interpeloval, aby mesto zverejňovalo a vopred oznamovalo zmeny v dopravnom...

19. 12. 2011 | čítať ďalej...

Videozáznamy na internete sú v rožňavskom zastupiteľstve samozrejmosťou

Videozáznamy zo zasadnutí zastupiteľstiev sú jednou z mála príležitostí, ako ich môže ktorýkoľvek občan "na vlastné oči a uši" sledovať z pohodlia svojho domova. Stačí, ak má o to záujem, chuť, čas a samozrejme...

14. 12. 2011 | čítať ďalej...

Desaťpercentné škrtnutie dotácie dopravnému podniku nemusí priniesť rovnakú úsporu

Aj takýto záver som si vypočul na konferencii Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciach Slovenskej republiky.

03. 12. 2011 | čítať ďalej...

Na jar by mohol pribudnúť nový priechod pre chodcov na križovatke Požiarnická - Urbánkova

Úrad zaevidoval môj podnet a na jar by mala byť domaľovaná "zebra" na frekventovanej trase, cez ktorú mnohí obyvatelia našej mestskej časti chodia pešo do centra.

03. 12. 2011 | čítať ďalej...

Opravený chodník zlepší chôdzu cez železničný priechod na Požiarnickej ulici

Oprava časti chodníka cez železničné priecestie na Požiarnickej ulici bola dokončená.

03. 12. 2011 | čítať ďalej...

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dôležitý zabudnutý dokument

Dnes som sa ako poslanec zúčastnil rokovania k zmenám dokumentu, ktorý má honosný názov "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov".

29. 11. 2011 | čítať ďalej...

Chodník na železničnom priecestí pri "malej stanici" sa konečne opravuje

Po mojom podnete získava nový povrch aj kúsok chodníka na železničnom priecestí pri "malej" stanici na Požiarnickej ulici.

23. 11. 2011 | čítať ďalej...

Rekonštrukcia časti chodníka na Požiarnickej bola dokončená už pred príchodom zimy

Po dohode s poslancami so susedného výboru mestskej časti sme v zastupiteľstve do tohoročných priorít zaradili súvislú obnovu frekventovaného a poškodeného chodníka na Požiarnickej ulici. Podarilo sa to skôr, ako prídu dažde,...

17. 11. 2011 | čítať ďalej...

Kritické nerovnosti v križovatke Obrancov mieru - Požiarnická boli opravené

Tisícky vodičov, prechádzajúcich denne cez ulicu Obrancov mieru, už nemusia spomaľovať kvôli obrovským nerovnostiam. O trochu pokojnejší spánok budú mať aj obyvatelia priľahlých ulíc.

17. 11. 2011 | čítať ďalej...

Sfunkčnenie svetelnej signalizácie pri Exercičnom dome o krok bližšie

Na základe podnetov od obyvateľov komunikujem s kompetentnými úradmi o priechode pre chodcov od reštaurácie Mladosť ku Exercičnému domu. Zdá za, že sme sa posunuli trochu bližšie k tomu, aby priechod začal fungovať tak, ako...

17. 11. 2011 | čítať ďalej...

V Prešove sa pomenujú nové ulice a premenujú niektoré staré

Rozvoj mesta prináša potrebu pomenovať nové ulice. Niekedy sa s tým spája aj premenovanie niektorých starších alebo ich častí.

17. 11. 2011 | čítať ďalej...

Okolie fontány pri Centrále na Sídlisku 2 by malo zmeniť svoj šat

Z pripravovanej obnovy okolia fontány pri nákupnom stredisku Centrál by sa v prvej etape mali uskutočniť úpravy pre budúce plochy zelene.

17. 11. 2011 | čítať ďalej...

Nezľaknite sa, ak začne výrub alejí v uličkách okolo Októbrovej ulice

Pripravuje sa komplexná obnova alejí v niektorých častí mesta. Na rozsiahlu obnovu čakajú aj aleje v uličkách medzi Sídliskom 2 a Kolmankou.

17. 11. 2011 | čítať ďalej...

Ďalší výbor mestskej časti zverejňuje odpovede úradu na požiadavky občanov

S potešením môžem konštatovať, že ďalší výbor mestskej časti zverejňuje odpovede úradu na vznesené požiadavky občanov.

16. 11. 2011 | čítať ďalej...

V treťom novebrovom týždni technické služby zbierali lístie z domácností

Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaznela interpelácia, že lístie padá neskôr ako po iné roky. V rámci poslaneckého kontrolného dňa som sa zameral aj na zber lístia.

16. 11. 2011 | čítať ďalej...

Na Sídlisko 3 sa obstaráva päť nových policajných kamier

Otvárali sa obálky ponúk na výstavbu kamerového systému na Sídlisku 3.

16. 11. 2011 | čítať ďalej...

Pozývam Vás navštíviť Petöfiho pamätník v Prešove

Počas mojich návštev jednotlivých lokalít mestskej časti som zavítal aj do časti Wilec hôrka, kde sa nachádza málo známy Petöfiho pamätník.

16. 11. 2011 | čítať ďalej...

Pripravuje sa odvodňovací rigol ulice Pod Wilec hôrkou

V pondelok sme spolu s projektantmi a pracovníkmi mestského úradu rokovali o finalizácii projektu odvodnenia časti ulice Pod Wilec hôrkou.

16. 11. 2011 | čítať ďalej...

Prešovčanom by mali spríjemniť cestovanie štyri nové trolejbusy Škoda 31 Tr SOR

Na základe verejnej súťaže a následnej elektronickej aukcie by v týchto dňoch mali doraziť ďalšie objednané nové nízkopodlažné kĺbové trolejbusy.

12. 11. 2011 | čítať ďalej...

Rozšírenie križovatky Plzenská - Masarykova sme preberali na komisii pre dopravu

Podľa rokovacieho poriadku komisie má člen komisie právo vznášať námety, poznatky a skúsenosti z mestských častí a prerokovávať oprávnené záujmy občanov. Tak som to vyskúšal vo veci spomenutej križovatky.

12. 11. 2011 | čítať ďalej...

Pasca pre šoférov na Štúrovej alebo prečo radnica neinformuje o zmenách značiek

Jeden z občanov ma upozornil na nové dopravné značenie na Štúrovej ulici. Mnohí z nás to poznajú skôr ako skratku od mosta pri mestskej hale na Budovateľskú, ak sa chcú vyhnúť križovatke na Škultétyho pod Čiernym...

07. 11. 2011 | čítať ďalej...

Prešovská mestská kronika je na webe

Kroniku v archíve mesta si doposiaľ mohlo pozrieť len pár ľudí. Od dnes je mestská kronika zverejnená na internetovej stránke mesta.

03. 11. 2011 | čítať ďalej...

Prístrešok na Horárskej ulici bol obnovený

Obyvatelia lokality za Kalváriou si už niečo vyše týždňa užívajú obnovenú zastávku na Horárskej ulici.

25. 10. 2011 | čítať ďalej...

Viete, že chodníky sa postrekujú herbicídom, aby nezarastali?

Na základe môjho podnetu dali nezamestnaní občania, zaradení v tzv. malých obecných službách, do poriadku časť chodníka na Pražskej ulici.

25. 10. 2011 | čítať ďalej...

Uprataná Kalvária čaká návštevníkov počas Dušičiek

Kalvária, jedno z najnavštevovanejších miest na okraji Prešova, je pripravená na blížiace sa Dušičky.

25. 10. 2011 | čítať ďalej...

Prečo v uplynulých dňoch nejazdila vždy nízkopodlažná "15-tka"?

Pred týždňom som písal, že do našej štvrte bolo pridelené nízkopodlažné vozidlo na linku číslo 15. Vzápätí som dostal niekoľko výčitiek a sťažností, že aj tak jazdí obyčajný autobus.

21. 10. 2011 | čítať ďalej...

Botanická ulica sa konečne dočkala opravy výtlkov

Vozovka na Botanickej ulici už nekomplikuje život obyvateľom tejto ulice a ani návštevníkom Kolmanovej záhrady a Centra voľného času pre deti "Ábecečko".

18. 10. 2011 | čítať ďalej...

Súvislá oprava ulíc Marka Čulena, Odborárska a Sázavského bola ukončená

Neubehol ani celý mesiac od septembrového zasadnutia zastupiteľstva a v meste je vidieť výsledky schválenia zoznamu ciest pre tohtoročnú súvislu údržbu.

18. 10. 2011 | čítať ďalej...

Zapojte sa do pripomienkovania kroniky mesta Prešov

Na minulotýždňovom zasadnutí mestskej rady som navrhol, aby bola mestská kronika zverejnená, keďže mestská kronikárka ju dodáva na cedéčku.

18. 10. 2011 | čítať ďalej...

Po mojej interpelácii sa začala oprava nerovností na ul. Obrancov mieru

Po spustení tzv. Nábrežnej komunikácie došlo k presmerovaniu dopravy na ul. Obrancov mieru. Zrazu začali tisíce áut denne jazdiť po cestnej nerovnosti, čo obťažovalo vodičov a kvôli hluku a otrasom aj obyvateĺov...

16. 10. 2011 | čítať ďalej...

Prešovský dopravný podnik používa elektronické aukcie

Pohľad na aktuálne obstarávané zákazky vo vestníku verejného obstarávania svedčí o dôslednom využívaní elektronických aukcií.

16. 10. 2011 | čítať ďalej...

Výbor mestskej časti číslo 2 zverejňuje požiadavky obyvateľov a odpovede na webe

Ďalší krok k transparentnosti a k vytvoreniu podmienok na lepšiu službu obyvateľom, urobil náš výbor mestskej časti.

08. 10. 2011 | čítať ďalej...

Linka číslo 15 je od septembra nízkopodlažná

Vaše podnety viedli k tomu, že na linke číslo 15 je podľa grafikonu nasadený nízkopodlažný autobus.

08. 10. 2011 | čítať ďalej...

Rekonštrukcia chodníka na Požiarnickej ulici napreduje

Krátko po schválení zoznamu rekonštruovaných ulíc sa začala obnova chodníka na Požiarnickej ulici.

08. 10. 2011 | čítať ďalej...

Kontrolný deň rekonštrukcie základnej školy na našom sídlisku

Na zasadnutí zastupiteľstva sme v rozpočtových opatreniach schválili peniaze na zakúpenie dverí a prahov kvôli hladkému dokončeniu rekonštrukcie.

08. 10. 2011 | čítať ďalej...

Predražené riešenie škôlky na Haburskej ulici (správy zo zastupiteľstva)

Na začiatku išlo o riešenie ukončenia nájmu pre materskú škôlku s 35 deťmi, neskôr sa z toho vykľuľa celková rekonštrukcia veľkej budovy z mestských peňazí, kde bude škôlka iba v menšej časti.

08. 10. 2011 | čítať ďalej...

Schválili sme zoznam opráv ciest a chodníkov v meste, práce sa už začali (správy zo zastupiteľstva)

Do zimy by mali byť v meste dokončené opravy ciest a chodníkov vo všetkých mestských častiach za asi 800-tisíc eur.

16. 09. 2011 | čítať ďalej...

Zastupiteľstvo zvolilo nominantov do orgánov mestských firiem (správy zo zastupiteľstva)

Priebeh volieb bol búrlivý, jeden z poslaneckých klubov zvolil obštrukciu.

15. 09. 2011 | čítať ďalej...

Rekonštrukcia prvého pavilónu ZŠ Čs. armády sa blíži ku svojmu záveru

Tak, ako každý týždeň v stredu, som sa aj dnes zúčastnil kontrolného dňa rekonštrukcie základnej školy na ulici Čs. armády.

Rekonštrukcia prvého reknštruovaného pavilónu a šatní sa blíži k záveru. Dokončujú sa podlahy,...

14. 09. 2011 | čítať ďalej...

<

1

2

3

4

5

6

7

>

Úradné dokumenty

Zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia, I/68 Nábrežná komunikácia v Prešove, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3Sžp/8/2013

Rozsudok o zrušení rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 6S/30/2012-109 zo dňa 18. januára 2013.

Prešov, III/06815 Prešov - Kuzmányho ulica, rekonštrukcia cesty, predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby "III/06815 Prešov - Kuzmányho ulica, rekonštrukcia cesty".

Stanovisko OZ Malé Karpaty k novému projektu diaľnic a rýchlostných ciest

Spoločné stanovisko Občianskeho združenia Malé Karpaty zo dňa 31. 12. 2012 k Správe o posudzovaní strategického dokumentu "Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií - Doplnok č. 3".

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...