Poslanecký denník: Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove

Vítam Vás na internetovej stránke poslanca Mestského zastupiteľstva v Prešove pre mestské časti: Sídlisko 2, okolie Októbrovej ulice, Kolmanka, Kalvária, Kyslá voda, Vydumanec, Cemjata, Kamenná baňa, Wilec hôrka, Borkút.

Ak moju stránku už poznáte, môžete prejsť priamo na aktuality.

Ako poslanec samozrejme zastupujem aj Prešovčanov a Prešovčanky z ďalších častí mesta. Ak ste navštívili túto stránku prvý krát, prečítajte si prosím najskôr niekoľko úvodných usmernení a informácií:

Kde a kedy sa môžeme najbližšie verejne stretnúť?

Na tomto mieste uvádzam známe termíny a miesta, na ktorých sa môžeme stretnúť. Zmeny sú vyhradené. Srdečne vás pozývam, vaša účasť je veľmi užitočná.

26. 4. 2017 - Zasadnutie mestského zastupiteľstva, so začiatkom o 10:00 hodine v zasadacej miestnosti mestského úradu v Prešove, 1. poschodie, Jarkova ul. č. 24. Zasadnutie je verejné, vstup je voľný. Materiály na zasadnutie...

4. 5. 2017 - stretnutie s občanmi na zasadnutí výboru v mestskej časti, ktoré sa uskutočňuje spravidla vždy v prvý pracovný štvrtok v mesiaci o 17-tej hodine v jedálni základnej školy na Odborárskej ulici č. 30. Zasadnutie je verejné, vstup je voľný. Viac o mieste stretnutia...

Úradná tabuľa mesta Prešov

Sledujte vybrané záznamy z elektronickej úradnej tabule mesta Prešov.

Nájdete ma aj na facebooku

Tu je ukážka toho najnovšieho. Prosím, stlačte "Stránka sa mi páči", ak chcete dostávať avíza:


Sledujte aj môj poslanecký videokanál

Záleží mi na tom, aby ste mali k dispozícii čo najviac informácií. Niektoré je najlepšie podať obrazovou formou cez videokanál na youtube.com. Ak chcete, prihláste sa na odber jeho noviniek.

Môžete si tiež prečítať výber aktualít, ktoré sa týkajú samosprávy mesta Prešov alebo našej mestskej časti a považujem ich za dôležité. Niektoré z nich zatiaľ nenájdete zverejnené na žiadnom inom mieste:

Nové detské ihrisko nemusí znamenať likvidáciu toho starého

Pri návšteve predstaviteľov samosprávy v Banskej Bystrici ma zaujalo na tamojšom sídlisku, že staré detské ihrisko prežilo v susedstve nového.

11. 10. 2012 | čítať ďalej...

Kde budú v Prešove prístrešia pre tzv. neprispôsobivých obyvateľov?

V týchto dňoch som dostával otázky, kde sa na území mesta budú budovať prístrešia pre neprispôsobivých obyvateľov.

10. 10. 2012 | čítať ďalej...

Máte vyplatené hrobové miesto svojich zomrelých? Ak nie, môžete o neho prísť

Hrozí vyčerpanie kapacity voľných hrobových miest na prešovskom hlavnom cintoríne. To si podľa správcu cintorína vyžiada opatrenia, na ktoré sme v minulosti neboli zvyknutí.

09. 10. 2012 | čítať ďalej...

Viete, kam chodia vodiči a vodičky MHD na záchod?

Mnohým cestujúcim vo vozidlách MHD ani nenapadne, kam a kedy chodieva vodič alebo vodička autobusu alebo trolejbusu na záchod.

08. 10. 2012 | čítať ďalej...

Orientačné smerovky uľahčujú orientáciu v uliciach mesta

Pri mojej návšteve Kremnice som ako návštevník ocenil dôležitosť dobrého orientačného systému v meste. O niečom podobnom zatiaľ len snívajú obyvatelia a návštevníci lokality za Kalváriou u nás v Prešove.

05. 10. 2012 | čítať ďalej...

Obyvatelia ulíc Dúhová a Za Kalváriou už môžu bezpečne prechádzať okolo oporného múra

Počas letného obdobia prebiehala veľká oprava oporného múra na ulici Za Kalváriou, pred križovatkou s Dúhovou ulicou.

04. 10. 2012 | čítať ďalej...

Oprava vozovky na Francisciho ulici

V blízkosti našej mestskej časti sa dočkala opravy výtlkov na vozovke aj Francisciho ulica.

02. 10. 2012 | čítať ďalej...

Pri mestskej hale sa čistil zarastený chodník od trávy

Dnes ráno upratovacia čata motykami čistila zámkovú dlažbu od prerastenej trávy. Zamyslenie, ako to súvisí s poslaneckými notebookmi a nákupom nových autobusov pre Prešovčanov.

01. 10. 2012 | čítať ďalej...

Od dnes budú premávať nedeľné posilové spoje linky č. 38 k prešovskej univerzite

Každú nedeľu počas semestra na Prešovskej univerzite bude v nedeľu večer posilnenená tridsaťosmička.

30. 09. 2012 | čítať ďalej...

Po oplotení mestskej haly by malo ostať zachované bezplatné parkovanie

Stavebný úrad zverejnil stavebné povolenie na oplotenie prešovskej mestskej haly.

28. 09. 2012 | čítať ďalej...

Na ulici Zimný potok konečne pribudla nová panelová cesta

Mnoho ulíc v našej mestskej časti nemá spevnenú cestu, ulica Zimný potok k nim už nepatrí.

27. 09. 2012 | čítať ďalej...

Most na Škultétyho ulici je v havarijnom stave, pripravuje sa projekt jeho rekonštrukcie

Maximálna povolená tridsiatka a diery v moste nad železnicou na Škultétyho ulici. To sú signály, že most je v zlom stave.

26. 09. 2012 | čítať ďalej...

Na ulici Obrancov mieru už obyvateľov nemusí trápiť jedna dlhoročná nepríjemnosť

V tomto roku platí, že o konkrétnych prácach v určitom neveľkom objeme rozhodujú priamo poslanci volení vo svojej mestskej časti.

25. 09. 2012 | čítať ďalej...

Oprava cesty na Pavlovičovom námestí

Pri pochôdzkach mestom si pozorne všímam vykonávanie prác, ktoré platíme z mestského rozpočtu. Aj preto, lebo niekedy počúvam kritiku, že "mesto" nič nerobí.

24. 09. 2012 | čítať ďalej...

Pri Centrále sa už neparkuje kade-tade, autá ustúpili chodcom

Teší ma a podporujem, ak občania nemávnu len rezignovane rukou nad riešiteľnymi problémami, ale vyvinú snahu na ich vyriešenie.

21. 09. 2012 | čítať ďalej...

Dnes sme oficiálne prebrali po rekonštrukcii školu na ulici Čs. armády

Ako poslanec za našu mestskú časť som dnes na pracovnom rokovaní podpísal preberací protokol rekonštrukcie školy spolu s ďalšími kompetentnými osobami z radnice, stavebnej firmy a zástupcami školy.

20. 09. 2012 | čítať ďalej...

Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice

Pri novom zimnom poriadku MHD boli čiastočne vypočuté požiadavky na priame spojenie našej mestskej časti so železničnou a autobusovou stanicou.

10. 09. 2012 | čítať ďalej...

Cestovné poriadky v prešovskej MHD sú prehľadnejšie a informačne bohatšie

Do vedenia prešovského dopravného podniku sa mi podarilo preniesť a následne uviesť do života niekoľko podnetov pre zvýšenie informovanosti cestujúcich.

09. 09. 2012 | čítať ďalej...

V mestských lesoch sa na jeseň má začať masívny geologický prieskum kvôli diaľničnému obchvatu

Vo štvrtok sme na zasadnutí výboru v našej mestskej časti informovali prítomných obyvateľov o tom, prečo sú v mestských lesoch vykolíkované pozemky.

08. 09. 2012 | čítať ďalej...

Začalo sa preberacie konanie dokončenia rekonštrukcie školy na Sídlisku II

Vo štvrtok sa oficiálne začalo komisionálne preberacie konanie rekonštrucie základnej školy na ulici Čs. armády.

07. 09. 2012 | čítať ďalej...

Centrum mesta cez víkendové noci žije

Zmapovať na vlastné oči situáciu v centre mesta som sa podujal v piatok po polnoci.

03. 09. 2012 | čítať ďalej...

Do začiatku školského roka rekonštrukciu dokončíme, zaznelo v škole na ul. Čs. armády

V stredu som sa zúčastnil kontrolného dňa rekonštrukcie, ktorá by po 16 mesiacoch mala byť do konca augusta dokončená.

27. 08. 2012 | čítať ďalej...

Sťažnosti na hlučné kanalizačné poklopy boli vyslyšané

Na predchádzajúce zasadnutia výboru v našej mestskej časti prišli viacerí obyvatelia so sťažnosťami na hlučné kanalizačné poklopy. Prvý hlučný poklop včera správca cesty začal konečne opravovať.

22. 08. 2012 | čítať ďalej...

Kedy budú doplnené stromy na Požiarnickej ulici?

Po oprave dlho poškodeného chodníka na Požiarnickej ulici ostali prázdne výsadbové misy bez stromov, ktoré v minulosti dotvárali túto osobitú frekventovanú ulicu, ktorá spája našu mestskú časť z centrom.

20. 08. 2012 | čítať ďalej...

Sídlisko II má konečne komplexný projekt parkovacích plôch

Koncom minulého roka vznikol projekt organizácie dopravy pre Sídlisko II. Jednoduchšie povedané, ide o prvý rozsiahlejší projekt umiestnenia parkovacích miest s výhľadom na dlhšie obdobie.

15. 08. 2012 | čítať ďalej...

Začalo sa územné konanie pre obratisko MHD na Terchovskej ulici

Stavebný úrad včera zverejnil verejnou vyhláškou oznam o začatí územného konania pre obratisko MHD na Terchovskej ulici v lokalite Za Kalváriou v našej mestskej časti.

09. 08. 2012 | čítať ďalej...

Podarí sa dokončiť rekonštrukciu ZŠ Čs. armády do konca prázdnin?

Stavebná firma sľubuje dokončenie jedálne a kuchyne do konca augusta, avšak akákoľvek komplikácia by tento zámer mohla narušiť.

09. 08. 2012 | čítať ďalej...

Začalo sa maľovanie prístrešku na zastávke Pod Kamennou baňou

Dnes sa partia natieračov pustila do obnovy zastávkového prístrešku na Pražskej ulici, ktorý slúži pre obyvateľov ulice Pod Kamennou baňou.

08. 08. 2012 | čítať ďalej...

Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov?

Začiatkom jari prichádzali na stretnutia s poslancami občania a sťažovali sa, že radnica necháva cesty a chodníky opravovať pridraho. Pozrime sa spolu do zmlúv s firmami, ktoré pre mesto pracujú.

06. 08. 2012 | čítať ďalej...

Získali sme grant na obnovu Neptúnovej fontány

Mesto podpísalo grantovú zmluvu s Nadáciou VÚB, ktorá poskytne dar 6000 eur na opravu fontány v centre Prešova.

05. 08. 2012 | čítať ďalej...

Koncert vážnej hudby za Kalváriou

Vernisážou, odovzdávaním diplomov a putovného kolíka sa včera večer skončilo týždňové sochárske sympózium s názvom "Práci česť!" v tvorivej dielni Michala Kačmára za Kalváriou.

29. 07. 2012 | čítať ďalej...

Rekonštrukcia ZŠ Čs. armády sa blíži k záveru

Deti majú prázdniny, ale v budove školy na ulici Československej armády sa pracuje na rekonštrukcii kuchyne a jedálne.

28. 07. 2012 | čítať ďalej...

Niekoľko výtlkov na Horárskej ulici bolo opravených

Dnešný podvečer som strávil obhliadkou opravy výtlkov na Horárskej ulici a stretnutiu s niektorými jej obyvateľmi.

18. 07. 2012 | čítať ďalej...

Materská škola na Sídlisku 2 dostane novú strechu a okná, schválili sme financie na jej opravu

V stredu sme na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili prostriedky na opravu 50-ročnej strechy na budove materskej školy na ulici Fraňa Kráľa a výmenu okien.

29. 06. 2012 | čítať ďalej...

Oplotenie detského ihriska zabráni jeho znečisteniu psími výkalmi

Majitelia psov žiaľ zatiaľ veľmi nedbajú, aby psi nevnikali do priestorov detských ihrísk. Pozrime sa, ako tento sporný moment spolunažívania psov a detí riešia inde.

21. 06. 2012 | čítať ďalej...

Na Hlavnej ulici opekneli predajné automaty

Predajné automaty na lístky MHD na Hlavnej ulici oproti bagetérii získali nový šat.

19. 06. 2012 | čítať ďalej...

Bude sa meniť využitie mnohých pozemkov v meste, dotkne sa to aj vás

Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Ten náš prešovský sa teraz bude meniť. Zmien je zatiaľ vyše 130 po celom meste. Dotknú sa väčšiny z nás, niekoľko týždňov ich môže každý...

18. 06. 2012 | čítať ďalej...

Medvedia ulica je už čiastočne spevnená, jazda po nej je pre obyvateľov komfortnejšia

Zlepšenia životných podmienok sa dočkali obyvatelia Medvedej. Vozovka bola pokrytá pevnejším materiálom, aby nebolá blatistá ako doteraz.

14. 06. 2012 | čítať ďalej...

Dlhodobo prepadnutý chodník na ulici Obrancov mieru sa dočkal opravy

Dlhé roky strpčujú chôdzu po frekventovanom chodníku na ulici Obrancov mieru mláky a prepadnuté časti asfaltu. Niektoré z nich sa konečne podarilo tento rok zásadným spôsobom opraviť.

12. 06. 2012 | čítať ďalej...

Vedenie radnice: Petícia za zastavenie tažby v mestských lesoch je neopodstatnená

Na internetovej poslaneckej stránke som informoval o zámere zmeniť využívanie našich mestských lesov z hospodárskej funkcie na rekreačnú.

08. 06. 2012 | čítať ďalej...

Tomiho vystúpenie počas dní mesta Prešov

Radnica každoročne organizuje kultúrny program počas dní mesta Prešov, včera podvečer mládež zabával spevom Tomi Popovič.

07. 06. 2012 | čítať ďalej...

Podnety a námety môžeme prešovskej radnici nahlasovať už aj cez portál "Odkaz pre starostu"

Portál odkazprestarostu.sk považujem za výbornú vec, pretože podľa skúseností sa predstavitelia radnice o mnohých nedostatkoch dozvedia až na základe podnetu od obyvateľov.

06. 06. 2012 | čítať ďalej...

Prístrešok na Horárskej ulici v lokalite Za Kalváriou je opäť opravený

Po mojej interpelácii sa oprava prístrešku na začiatku Horárskej ulice pohla a dnes je prístrešok opäť v poriadku. Prečo toľko pozornosti jednému prístrešku?

05. 06. 2012 | čítať ďalej...

Rúbaniská v mestských lesoch nám nerobia dobrú vizitku

Preto mám predstavu, aby sa mestský les v oblastiach, ktoré hojne navštevujú Prešovčania, preklasifikoval z hospodárskej funkcie na rekreačnú.

29. 05. 2012 | čítať ďalej...

Na konci Horárskej ulice pribudlo obratisko

Obyvateľov ťažko skúšanej Horárskej ulice trápi nemálo problémov. Jeden z nich sa podarilo zmierniť v uplynulých dňoch.

27. 05. 2012 | čítať ďalej...

Oplotenie školy bezpečnej jazdy pri mestskej hale speje ku povoleniu (a chronológia prenájmu haly)

Na zasadnutí komisie pre výstavbu sme rokovali o návrhu oplotenia mestskej haly v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie projektu školy bezpečnej jazdy.

25. 05. 2012 | čítať ďalej...

V meste finišuje prvé jarné kosenie mestských trávnikov

Viacerí z Vás mi kladú otázku, ako je to s kosením trávnikov v meste.

23. 05. 2012 | čítať ďalej...

Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády, práce sa začali na poslednom pavilóne

Na nedávnom kontrolnom dni rekonštrukcie základnej školy sme rokovali o zabezpečení opravy školskej kuchyne.

22. 05. 2012 | čítať ďalej...

Finále majstrovstiev sveta sme spolu sledovali na mestskom zimnom štadióne

Dnes večer sme spolu na zimnom štadióne sledovali priamy prenos z finálového zápasu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

20. 05. 2012 | čítať ďalej...

Schválili sme financie pre pokračovanie rekonštrukcie ZŠ Čs. armády

Na zasadnutí mestského zastupiteľsva v Prešove 25. 4. 2012 sme okrem iných bodov schválili aj uskutočnenie prác naviac a uvoľnenie finančných prostriedkov pre napredovanie rekonštukcie tejto školy.

09. 05. 2012 | čítať ďalej...

Výsadba alejí na Októbrovej a v okolí napreduje

Koncom apríla sa začala komplexná obnova alejí v uličkách medzi Sídliskom 2 a Kolmankou.

07. 05. 2012 | čítať ďalej...

Občania opäť rozbili prístrešok MHD na Horárskej ulici

Na sklonku minulého leta som s úradom riešil opravu dlhodobo zanedbaného prístrešku mestskej hromadnej dopravy na Horárskej ulici.

03. 05. 2012 | čítať ďalej...

Zúčastnil som sa pracovného rokovania k obratisku MHD na Terchovskej ulici

Vo štvrtok pred týždňom som sa zúčastnil pracovného rokovania ku výstavbe obratiska autobusov na Terchovskej ulici. Z mestského úradu sa zúčastnili zástupcovia odborov strategického rozvoja, majetku a dopravy.

26. 04. 2012 | čítať ďalej...

Bariéry trápia chodcov a cyklistov aj v Prešove

Počas minulého víkendu vyšiel v médiách článok, ktorý sa týka bariér a problémov s ktorými sa stretávajú nemotoroví účastníci premávky - najmä chodci a cyklisti. Je to aj problém Prešova, ktorý mi nie je...

23. 04. 2012 | čítať ďalej...

Kedy možno očakávať dokončenie diaľničného obchvatu D1 okolo Prešova?

Dostal som dnes od dvoch občanov otázku, kedy možno očakávať dokončenie diaľničného obchvatu Prešova na diaľnici D1 a čo bráni tomu, aby práce napredovali. Keďže téma zaujíma viacerých ľudí, tu sú aktuálne...

15. 04. 2012 | čítať ďalej...

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov

Dosť veľa otázok v poslednom čase vyvoláva zmluva medzi radnicou a mestskou spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s.

12. 04. 2012 | čítať ďalej...

V uliciach prebieha maľovanie priechodov, preberali sme, koľko nás stáli tzv. verejnoprospešné činnosti v roku 2011

V uliciach Prešova práve prebieha maľovanie vodorovného značenia. Najviditeľnejšia je obnova priechodov pre chodcov.

11. 04. 2012 | čítať ďalej...

Zimný posyp z ulíc končí po zozbieraní v mlynskom náhone

Viete, ako sa likviduje zimný posyp z ulíc po jeho jarnom zozbieraní, ktoré práve prebieha?

10. 04. 2012 | čítať ďalej...

K územnému plánu Prešova prišlo do 15. marca 2012 množstvo návrhov od občanov

Na zasadnutí komisie pre územný plán sme prerokovali informatívnu správu o podnetoch, ktoré prišli v termíne do 15. marca k výzve na zmenu územného plánu.

03. 04. 2012 | čítať ďalej...

Predložil som niekoľko koncepčných návrhov na zmenu územného plánu

V uplynulom období mohol ktokoľvek podávať návrhy na zmeny v územnom pláne mesta. Je to jeden z najdôležitejších dokumentov samosprávy, ktorý má nepriamy, ale veľmi podstatný vplyv na život obyvateľov v meste.

03. 04. 2012 | čítať ďalej...

Semafór pri Exercičnom ceste konečne funguje, chodci ocenia bezpečnejší prechod cez cestu

Pol rok urgencií konečne viedlo k výsledku. Od minulého týždňa funguje semafórom riadený priechod na ulici Pod Kalváriou.

02. 04. 2012 | čítať ďalej...

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov mesta k tzv. Škole šmykov pri mestskej hale

Koncom februára sa uskutočnilo verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Prešov vo veci prerokovania zámeru tzv. Školy šmykov v areáli športovej haly na Ulici Jána Pavla II.

28. 03. 2012 | čítať ďalej...

Čistenie ciest potrvá až do konca apríla

Spolu s čistením chodníkov prebieha v meste aj čistenie ciest po zime. Čistí sa postupne na etapy, ukončenie poslednej bude až začiatkom mája.

26. 03. 2012 | čítať ďalej...

Čistenie chodníkov po zime sa začalo a potrvá až do mája

V tomto období často padajú otázky, prečo ešte nie sú všetky chodníky po zimnom období vyčistené od posypu.

25. 03. 2012 | čítať ďalej...

Dopravný podnik prispel k bezpečnosti cestujúcich na železničnej stanici

Pracovníci dopravného podniku v piatok zmiernili jeden z mnohých problémov na zastávke MHD pri železničnej stanici.

20. 03. 2012 | čítať ďalej...

Nadrozmerný odpad môžete odniesť do veľkoobjemových kontajnerov

Aj v tomto predjarnom období môžeme nadrozmerný odpad odniesť do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Čo môžete uložiť dnu, čo môžete nechať vedľa kontajnera a čo musíte odviezť na zberný dvor?

19. 03. 2012 | čítať ďalej...

Výruby: Radnica informuje občanov nedostatočne

Potešiteľné je, že v našej mestskej časti budú nanovo vysadené aleje v lokalite medzi Sídliskom II a Kolmankou. K dokonalosti chýba, že obyvatelia o tom neboli informovaní. Na zasadnutí komisie som preto navrhol uznesenie, aby...

06. 03. 2012 | čítať ďalej...

Odchyt rýchlych vodičov na ulici Obrancov mieru pokračuje

Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti na ulici Obrancov mieru v Prešove polícia netoleruje.

05. 03. 2012 | čítať ďalej...

Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Čs. armády, na rad by mala prísť spojovacia chodba

Dnes som sa zúčastnil ďalšieho kontrolného dňa rekonštrukcie budovy základnej školy na ulici Československej armády.

29. 02. 2012 | čítať ďalej...

Fotoreportáž: Integrovaná verejná doprava, cyklistické trasy a parkovanie v Nemecku

Na zasadnutiach komisie zastupiteľstva niekedy riešime aj budúcnosť dopravy v Prešove. Spomína sa okrem automobilovej dopravy aj integrovaná verejná doprava, v územnom pláne máme cyklotrasy, horúcou témou je parkovanie. Vybral...

28. 02. 2012 | čítať ďalej...

<

1

2

3

4

5

6

7

>

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - zamietnutie odvolaní

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o zamietnutí odvolaní č. OU-PO-OVBP2-2014/19127/62950/ŠSS-ST zo dňa 25. 7. 2014 proti rozhodnutiu Mesta Prešov, prot. č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014.

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, Sever

Návrh kompenzačných opatrení.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most - územné rozhodnutie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, prot. č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...