Bývalý poslanecký denník Richarda Drutarovského

Vítam Vás na mojej internetovej stránke, ktorá do 19. novembra 2018 slúžila ako môj poslanecký denník a blog.

V tento deň sa skončil môj mandát poslanca prešovského mestského poslanca vo volebnom období rokov 2014 až 2018.

Pre technickú zastaranosť som publikovanie na tomto mieste 19. novembra 2018 ukončil.

Až nastane čas, obsah týchto stránok zanikne.

Nasledujte ma na Instagrame

https://instagram.com/richard_drutarovsky/

Moje články ešte nejaký čas nechávam vám, milým návštevníkom, k dispozícii:

Komu možno nahlásiť poruchu na verejnom osvetlení? Vďaka aktívnej občianke sme ušetrili na elektrine za osvetlenie.

Prevádzka verejného osvetlenia v meste nás stojí okolo jedného milióna eur ročne. Asi polovicu nákladov tvoria platby za elektrickú energiu.

09. 01. 2013 | čítať ďalej...

Privítali by ste prístrešky na bicykle? Kde vám najviac chýbajú?

Minule pri diskusii o genereli cyklistickej dopravy v Prešove prišla reč aj na prístrešky na bicykle.

08. 01. 2013 | čítať ďalej...

Venčoviská a výbehy pre psov - nezmysel alebo nie?

Na jednom z minulých zasadnutí výboru v našej mestskej časti sme sa zaoberali otázkou z radnice, kde by sme si v našej mestskej časti želali umiestniť tzv. venčoviská pre voľný výbeh psov.

07. 01. 2013 | čítať ďalej...

Cyklotrasa cez Masarykovu. Prvý pokus sa nevydaril, ale nádej nezomiera

Vlani v lete vzbudil veľkú nevôľu pokus vytvoriť cyklotrasu na Masarykovej ulici v Prešove. Pozrime sa do zákulisia pokusu, na začiatku ktorého bol dobrý úmysel, ale realizácia nevyšla.

02. 01. 2013 | čítať ďalej...

Viete, prečo sa na Silvestra nedajú kúpiť lístky na MHD v automatoch?

Každý rok sa opakuje oznam dopravného podniku, že na Silvestra automaty nebudú predávať cestovné lístky a predaj bude obnovený až predpoludním 1. januára.

28. 12. 2012 | čítať ďalej...

Aký je prijatý rozpočet a čo asi čaká Prešov v roku 2013?

Máme rozpočet. Do médií prenikli „pikošky“ zo súboja o mestské eurá. Ako odhadujem ďalší vývoj situácie po jeho prijatí?

18. 12. 2012 | čítať ďalej...

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad

Prešovčan a súčasne daňový poplatník sa oficiálne opýtal prešovskej radnice, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad, ktoré na sklonku minulého roka predložila poslancom na schválenie a ktoré každý z nás musel v tomto roku...

06. 12. 2012 | čítať ďalej...

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia

Do podateľne mestského úradu v Prešove bol 26. novembra 2012 osobne doručený neanonymný list obyvateľky Prešova. Pisateľka reaguje na trend zvyšovania poplatkov za odpad, cestovného v prostriedkoch MHD, na spoplatnenie hrobových...

05. 12. 2012 | čítať ďalej...

Nové autobusy MHD by mali mať aj klimatizáciu

Dnes sa uskutočnilo hodnotenie ponúk dodávateľov autobusov, ktoré by mali pomôcť čiastočne obmeniť vozový park prešovského dopravného podniku počas nasledujúcich štyroch rokov.

04. 12. 2012 | čítať ďalej...

Bytovky v našej mestskej časti opeknievajú

Na zasadnutiach komisie pre územný plán a výstavbu pravidelne polročne preberáme aj informatívny materiál o stavebných aktivitách v meste.

03. 12. 2012 | čítať ďalej...

Veľký cestovný poriadok je aj na ďalšej zastávke na ulici Obrancov mieru

Už skôr som na mojej poslaneckej internetovej stránke informoval o snahe presadiť čitateľnejšie cestovné poriadky na zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste.

30. 11. 2012 | čítať ďalej...

Výsledok mojej interpelácie kvôli pijanom v areáli univerzity: Volajte mestskú políciu

Pre obyvateľov niekoľkých ulíc našej mestskej časti je trasa cez univerzitný areál najbližšou trasou do centra mesta. Aj z ulice 17. novembra sa na mňa obrátili občania kvôli problémom s popíjaním v univerzitnom...

27. 11. 2012 | čítať ďalej...

Čo môžu robiť deti počas štrajku učiteľov?

Téma zaujíma každého rodiča školopovinných detí.

26. 11. 2012 | čítať ďalej...

Uskutočnil sa tzv. "výber staveniska" pre parkovisko na Októbrovej ulici

Vyberám zo zápisnice z tzv. výberu staveniska pre parkovisko na Októbrovej ulici, pred vchodmi č. 34 až 40.

26. 11. 2012 | čítať ďalej...

Vznikla prvá oficiálna verzia generelu cyklistickej dopravy

Nedávno som informoval, že na úrade sme pripomienkovali vznikajúci generel cyklistickej dopravy v meste. Čo obsahuje?

21. 11. 2012 | čítať ďalej...

Aké argumenty sú pre zrušenie dane za psa pre budúci rok?

Na zasadnutí zastupiteľstva dňa 30. 10. 2012 som navrhol hlasovať o zrušení dane za psa pre rok 2013. Môžete sa zoznámiť s argumentami, na základe ktorých som tento návrh predniesol.

20. 11. 2012 | čítať ďalej...

Videozáznamy z prešovského zastupiteľstva sú už aj v sieti YouTube.com

Všeobecnej pozornosti ušlo, že videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sú pohodlne dostupné každému už aj cez internet.

18. 11. 2012 | čítať ďalej...

Zotrel sa rozdiel medzi občanom a poslancom, zverejňujeme materiály orgánov mesta

Je polčas volebného obdobia, tak som "oprášil" jeden z mojich volebných letákov. Je na ňom heslo: "Dialóg, otvorenosť, transparentné mesto". Čo z toho sa podarilo?

17. 11. 2012 | čítať ďalej...

Opravená a obnovená lavička na zastávke na ulici Obrancov mieru

Počas toho, ako som prechádzal po ulici Obrancov mieru, som si všimol poškodenú lavičku na zastávke pri ulici Fraňa Kraľa. Nedalo sa na nej dobre sedieť.

12. 11. 2012 | čítať ďalej...

Máme ďalšie nové trolejbusy. Prečo prvého nejazdili...

Dopravný podnik uviedol do prevádzky dva nové trolejbusy.

08. 11. 2012 | čítať ďalej...

Fotky od mestskej polície: Na cyklochodníku sa neparkuje, auto bude odtiahnuté

Na výstrahu a pre poučenie ostatných zverejňuje mestská polícia v Prešove fotografie vozidiel, ktoré porušili nejaký zákaz alebo boli odtiahnuté.

07. 11. 2012 | čítať ďalej...

Od dnes môžete v našej mestskej časti vynášať odpad do pristavených veľkoobjemových kontajnerov

Aj na základe podnetov, ktoré som dostal a tlmočil ďalej, schválilo pred týždňom mestské zastupiteľstvo v rozpočte presun peňazí z inej položky tak, aby aj v tomto jesennom čase boli v meste pristavené veľkoobjemové kontajnery na...

06. 11. 2012 | čítať ďalej...

Prešov sa chystá zvyšovať poplatky za odpad, presvedčivé odôvodnenie zatiaľ chýba

Návrh nariadenia o poplatkoch za odpad obsahuje niekoľko bodov, s ktorými sotva možno súhlasiť.

05. 11. 2012 | čítať ďalej...

Pripomienkoval som nariadenie o poplatkoch za odpad

Prešovská radnica sa chystá meniť sadzby poplatkov za odpad. Ako poslanec som v internom pripomienkovaní poslal na úrad niekoľko svojich pripomienok, aby sa zmiernili dopady navrhovaného nariadenia na Prešovčanov.

04. 11. 2012 | čítať ďalej...

Dlhá ulica v Prešove: Viete kde je?

Priznám sa, že ako člen komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie musím niekedy siahnúť aj po mape, aby som vedel podľa názvu, kde sú niektoré ulice v Prešove.

02. 11. 2012 | čítať ďalej...

Koľko získame z dane za psa a čo nás to stojí?

Oplatí sa vôbec vyberať navrhovanú výšku dane za psa?

31. 10. 2012 | čítať ďalej...

Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe

Ako poslanec som pripomienkoval návrh prevádzkového poriadku cintorínov, aby ste informácie o hrobových miestach a o zaplatení za hrob našli aj na internete a nemuseli volať alebo chodiť na cintorín.

30. 10. 2012 | čítať ďalej...

Desiatky výtlkov na Horárskej bolo pred zimou opravených

Dnes som bol skontrolovať výsledok rozsiahlej opravy výtlkov na Horárskej ulici v lokalite za Kalváriou.

29. 10. 2012 | čítať ďalej...

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem

Prešovská radnica na svojom webe zverejnila tzv. rozhodnutia jediného akcionára piatich mestských firiem, a to spätne od roku 2007 až po súčasnosť. Verejnosť tak môže nahliadnuť pod pokrývku diania na radnici.

24. 10. 2012 | čítať ďalej...

Na ulici Obrancov mieru chodcov poteší úprava chodníka

S príchodom daždivého počasia by mal chôdcu na ulici Obrancov mieru uľahčiť nový odvodňovací rigol.

23. 10. 2012 | čítať ďalej...

Na priechode pre chodcov už nezakopnete (a nespadnete pod auto)

Niektoré nedorobky sa dokončia, až keď na ne poukáže poslanec. Tak to bolo aj v prípade priechodu pre chodcov na ulici Pod Kalváriou.

22. 10. 2012 | čítať ďalej...

Pražská ulica v Prešove. Viete kde je?

Už veľa krát som zaskočil Prešovčanov otázkou, či vedia, kde je v Prešove Pražská ulica.

19. 10. 2012 | čítať ďalej...

Rokovali sme o genereli cyklistickej dopravy v Prešove

Cieľom dnešnej diskusie bolo zozbieranie podnetov pre vytvorenie prvého cyklistického generelu v našom meste.

18. 10. 2012 | čítať ďalej...

Na križovatke ulíc Pod Kalváriou a Slávičia pribudlo päť nových stromov

Verím, že sa dobre príjmu a trochu nám spríjemnia životný priestor v našej mestskej časti.

17. 10. 2012 | čítať ďalej...

Nové detské ihrisko nemusí znamenať likvidáciu toho starého

Pri návšteve predstaviteľov samosprávy v Banskej Bystrici ma zaujalo na tamojšom sídlisku, že staré detské ihrisko prežilo v susedstve nového.

11. 10. 2012 | čítať ďalej...

Kde budú v Prešove prístrešia pre tzv. neprispôsobivých obyvateľov?

V týchto dňoch som dostával otázky, kde sa na území mesta budú budovať prístrešia pre neprispôsobivých obyvateľov.

10. 10. 2012 | čítať ďalej...

Máte vyplatené hrobové miesto svojich zomrelých? Ak nie, môžete o neho prísť

Hrozí vyčerpanie kapacity voľných hrobových miest na prešovskom hlavnom cintoríne. To si podľa správcu cintorína vyžiada opatrenia, na ktoré sme v minulosti neboli zvyknutí.

09. 10. 2012 | čítať ďalej...

Viete, kam chodia vodiči a vodičky MHD na záchod?

Mnohým cestujúcim vo vozidlách MHD ani nenapadne, kam a kedy chodieva vodič alebo vodička autobusu alebo trolejbusu na záchod.

08. 10. 2012 | čítať ďalej...

Orientačné smerovky uľahčujú orientáciu v uliciach mesta

Pri mojej návšteve Kremnice som ako návštevník ocenil dôležitosť dobrého orientačného systému v meste. O niečom podobnom zatiaľ len snívajú obyvatelia a návštevníci lokality za Kalváriou u nás v Prešove.

05. 10. 2012 | čítať ďalej...

Obyvatelia ulíc Dúhová a Za Kalváriou už môžu bezpečne prechádzať okolo oporného múra

Počas letného obdobia prebiehala veľká oprava oporného múra na ulici Za Kalváriou, pred križovatkou s Dúhovou ulicou.

04. 10. 2012 | čítať ďalej...

Oprava vozovky na Francisciho ulici

V blízkosti našej mestskej časti sa dočkala opravy výtlkov na vozovke aj Francisciho ulica.

02. 10. 2012 | čítať ďalej...

Pri mestskej hale sa čistil zarastený chodník od trávy

Dnes ráno upratovacia čata motykami čistila zámkovú dlažbu od prerastenej trávy. Zamyslenie, ako to súvisí s poslaneckými notebookmi a nákupom nových autobusov pre Prešovčanov.

01. 10. 2012 | čítať ďalej...

Od dnes budú premávať nedeľné posilové spoje linky č. 38 k prešovskej univerzite

Každú nedeľu počas semestra na Prešovskej univerzite bude v nedeľu večer posilnenená tridsaťosmička.

30. 09. 2012 | čítať ďalej...

Po oplotení mestskej haly by malo ostať zachované bezplatné parkovanie

Stavebný úrad zverejnil stavebné povolenie na oplotenie prešovskej mestskej haly.

28. 09. 2012 | čítať ďalej...

Na ulici Zimný potok konečne pribudla nová panelová cesta

Mnoho ulíc v našej mestskej časti nemá spevnenú cestu, ulica Zimný potok k nim už nepatrí.

27. 09. 2012 | čítať ďalej...

Most na Škultétyho ulici je v havarijnom stave, pripravuje sa projekt jeho rekonštrukcie

Maximálna povolená tridsiatka a diery v moste nad železnicou na Škultétyho ulici. To sú signály, že most je v zlom stave.

26. 09. 2012 | čítať ďalej...

Na ulici Obrancov mieru už obyvateľov nemusí trápiť jedna dlhoročná nepríjemnosť

V tomto roku platí, že o konkrétnych prácach v určitom neveľkom objeme rozhodujú priamo poslanci volení vo svojej mestskej časti.

25. 09. 2012 | čítať ďalej...

Oprava cesty na Pavlovičovom námestí

Pri pochôdzkach mestom si pozorne všímam vykonávanie prác, ktoré platíme z mestského rozpočtu. Aj preto, lebo niekedy počúvam kritiku, že "mesto" nič nerobí.

24. 09. 2012 | čítať ďalej...

Pri Centrále sa už neparkuje kade-tade, autá ustúpili chodcom

Teší ma a podporujem, ak občania nemávnu len rezignovane rukou nad riešiteľnymi problémami, ale vyvinú snahu na ich vyriešenie.

21. 09. 2012 | čítať ďalej...

Dnes sme oficiálne prebrali po rekonštrukcii školu na ulici Čs. armády

Ako poslanec za našu mestskú časť som dnes na pracovnom rokovaní podpísal preberací protokol rekonštrukcie školy spolu s ďalšími kompetentnými osobami z radnice, stavebnej firmy a zástupcami školy.

20. 09. 2012 | čítať ďalej...

Ďalšie ulice našej mestskej časti získali priame spoje MHD zo železničnej a autobusovej stanice

Pri novom zimnom poriadku MHD boli čiastočne vypočuté požiadavky na priame spojenie našej mestskej časti so železničnou a autobusovou stanicou.

10. 09. 2012 | čítať ďalej...

Cestovné poriadky v prešovskej MHD sú prehľadnejšie a informačne bohatšie

Do vedenia prešovského dopravného podniku sa mi podarilo preniesť a následne uviesť do života niekoľko podnetov pre zvýšenie informovanosti cestujúcich.

09. 09. 2012 | čítať ďalej...

V mestských lesoch sa na jeseň má začať masívny geologický prieskum kvôli diaľničnému obchvatu

Vo štvrtok sme na zasadnutí výboru v našej mestskej časti informovali prítomných obyvateľov o tom, prečo sú v mestských lesoch vykolíkované pozemky.

08. 09. 2012 | čítať ďalej...

Začalo sa preberacie konanie dokončenia rekonštrukcie školy na Sídlisku II

Vo štvrtok sa oficiálne začalo komisionálne preberacie konanie rekonštrucie základnej školy na ulici Čs. armády.

07. 09. 2012 | čítať ďalej...

Centrum mesta cez víkendové noci žije

Zmapovať na vlastné oči situáciu v centre mesta som sa podujal v piatok po polnoci.

03. 09. 2012 | čítať ďalej...

Do začiatku školského roka rekonštrukciu dokončíme, zaznelo v škole na ul. Čs. armády

V stredu som sa zúčastnil kontrolného dňa rekonštrukcie, ktorá by po 16 mesiacoch mala byť do konca augusta dokončená.

27. 08. 2012 | čítať ďalej...

Sťažnosti na hlučné kanalizačné poklopy boli vyslyšané

Na predchádzajúce zasadnutia výboru v našej mestskej časti prišli viacerí obyvatelia so sťažnosťami na hlučné kanalizačné poklopy. Prvý hlučný poklop včera správca cesty začal konečne opravovať.

22. 08. 2012 | čítať ďalej...

Kedy budú doplnené stromy na Požiarnickej ulici?

Po oprave dlho poškodeného chodníka na Požiarnickej ulici ostali prázdne výsadbové misy bez stromov, ktoré v minulosti dotvárali túto osobitú frekventovanú ulicu, ktorá spája našu mestskú časť z centrom.

20. 08. 2012 | čítať ďalej...

Sídlisko II má konečne komplexný projekt parkovacích plôch

Koncom minulého roka vznikol projekt organizácie dopravy pre Sídlisko II. Jednoduchšie povedané, ide o prvý rozsiahlejší projekt umiestnenia parkovacích miest s výhľadom na dlhšie obdobie.

15. 08. 2012 | čítať ďalej...

Začalo sa územné konanie pre obratisko MHD na Terchovskej ulici

Stavebný úrad včera zverejnil verejnou vyhláškou oznam o začatí územného konania pre obratisko MHD na Terchovskej ulici v lokalite Za Kalváriou v našej mestskej časti.

09. 08. 2012 | čítať ďalej...

Podarí sa dokončiť rekonštrukciu ZŠ Čs. armády do konca prázdnin?

Stavebná firma sľubuje dokončenie jedálne a kuchyne do konca augusta, avšak akákoľvek komplikácia by tento zámer mohla narušiť.

09. 08. 2012 | čítať ďalej...

Začalo sa maľovanie prístrešku na zastávke Pod Kamennou baňou

Dnes sa partia natieračov pustila do obnovy zastávkového prístrešku na Pražskej ulici, ktorý slúži pre obyvateľov ulice Pod Kamennou baňou.

08. 08. 2012 | čítať ďalej...

Koľko a komu platíme za opravy chodníkov a ciest v meste Prešov?

Začiatkom jari prichádzali na stretnutia s poslancami občania a sťažovali sa, že radnica necháva cesty a chodníky opravovať pridraho. Pozrime sa spolu do zmlúv s firmami, ktoré pre mesto pracujú.

06. 08. 2012 | čítať ďalej...

Získali sme grant na obnovu Neptúnovej fontány

Mesto podpísalo grantovú zmluvu s Nadáciou VÚB, ktorá poskytne dar 6000 eur na opravu fontány v centre Prešova.

05. 08. 2012 | čítať ďalej...

Koncert vážnej hudby za Kalváriou

Vernisážou, odovzdávaním diplomov a putovného kolíka sa včera večer skončilo týždňové sochárske sympózium s názvom "Práci česť!" v tvorivej dielni Michala Kačmára za Kalváriou.

29. 07. 2012 | čítať ďalej...

Rekonštrukcia ZŠ Čs. armády sa blíži k záveru

Deti majú prázdniny, ale v budove školy na ulici Československej armády sa pracuje na rekonštrukcii kuchyne a jedálne.

28. 07. 2012 | čítať ďalej...

Niekoľko výtlkov na Horárskej ulici bolo opravených

Dnešný podvečer som strávil obhliadkou opravy výtlkov na Horárskej ulici a stretnutiu s niektorými jej obyvateľmi.

18. 07. 2012 | čítať ďalej...

Materská škola na Sídlisku 2 dostane novú strechu a okná, schválili sme financie na jej opravu

V stredu sme na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili prostriedky na opravu 50-ročnej strechy na budove materskej školy na ulici Fraňa Kráľa a výmenu okien.

29. 06. 2012 | čítať ďalej...

Oplotenie detského ihriska zabráni jeho znečisteniu psími výkalmi

Majitelia psov žiaľ zatiaľ veľmi nedbajú, aby psi nevnikali do priestorov detských ihrísk. Pozrime sa, ako tento sporný moment spolunažívania psov a detí riešia inde.

21. 06. 2012 | čítať ďalej...

Na Hlavnej ulici opekneli predajné automaty

Predajné automaty na lístky MHD na Hlavnej ulici oproti bagetérii získali nový šat.

19. 06. 2012 | čítať ďalej...

<

1

2

3

4

5

6

7

>

Úradné dokumenty

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever

Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 14/2014 na stavebný zámer verejnej práce.

Diaľnica D4, križovatka DNV II/505 - štátna hranica

Záverečné stanovisko číslo 1137/2014-3.4/ml zo dňa 31. 10. 2014 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu diaľnice D4 a R7 (PPP projekt)

Pozrite si dokument tzv. "feasibility study" projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 formou tzv. PPP projektu. Vznikol 30. 10. 2014.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...