Kto je kto v kauze Nábrežná komunikácia v Prešove?

(ku hlavnému článku Ako Vás štát môže pripraviť o majetok? - V Prešove sa vyvlastňuje horšie ako za socializmu)

Veľa súvislostí sa nezainteresovanému pozorovateľovi objasní, ak sa zameria na jednotlivé postavy okolo Nábrežnej komunikácie a najmä vzťahy medzi nimi. Zrazu uvidí problém manželov D. z hlavného článku v oveľa jasnejšom svetle. Zistí totiž, že takmer každý sa s každým dobre pozná a spolu ich spája nemálo spoločného.

Milan Ambróz

Milan Ambróz - dnes už bývalý vedúci bývalého Odboru dopravy, pozemných komunikácii a iných odvetvových vzťahov na Krajskom úrade v Prešove. Bol priamym podriadeným Jozefa Polačka. Tento odbor vznikol pri reorganizácii v júli 2002 a bol do neho zahrnutý dovtedajší odbor dopravy a cestého hospodárstva, ktorý dovtedy viedol Jaroslav Greguš. Odbor dopravy na krajskom úrade definitívne zanikol 31. 12. 2003 ako súčasť zmeny v organizácii štátnej správy.

Milan Benč

Milan Benč
Milan Benč

Milan Benč - narodil sa vo Veľkom Šariši, bývalý primátor Prešova, súčasný poslanec prešovského mestského zastupiteľstva a poslanec prešovského VÚC. Po parlamentných voľbách v roku 1998 sa stal prednostom Okresného úradu v Prešove. Od komunálnych volieb v tom istom roku bol aj poslancom prešovského Mestského zastupiteľstva spolu s Jozefom Macejkom a Jozefom Polačkom. Ako prednosta okresného úradu bol priamym nadriadeným Mariána Harčaríka a bol ním aj na poste primátora Prešova, keď Mariána Harčaríka vymenoval za vedúceho Stavebného úradu úradovne spoločného obecného úradu Prešova a susedných obcí.

V prvých voľbách poslancov prešovského vyššieho územného celku sa stal poslancom za SDĽ. V druhých voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát.

Milan Benč v komunálnych voľbách v decembri 2002 porazil v boji o post primátora dovtedajšieho primátora Juraja Kopčáka a bol vo volebnom období 2002 - 2006 primátorom mesta Prešov za koalíciu SDĽ, HZDS, SDA, HZD, SNS, RDH-Východ. Kandidoval ako nezávislý kandidát na primátora aj v komunálnych voľbách v roku 2006. V tomto súboji ho porazil nezávislý kandidát na primátora Pavel Hagyari. Milan Benč kandidoval súčasne aj ako kandidát na poslanca, kde získal dostatok hlasov a stal sa poslancom mestského zastupiteľstva.

Na zasadnutí mestkého zastupiteľstva v novembri 2007 kritizoval primátora Pavla Hagyariho za dosiahnutie dohody o vyriešení dostavby Nábrežnej komunikácie a navrhoval vyvlastnenie majetku obyvateľov.

Zo životopisu Milana Benča:

  • 1986 – 1990 – poslanec Mestského národného výboru v Prešove a Okresného národného výboru v Prešove
  • 1988 – 1990 – podpredseda Mestského národného výboru v Prešove, člen Rady Okresného národného výboru v Prešove
  • 1990 – 2002 – poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove
  • 1994 - 1998 – zástupca primátora mesta Prešov
  • 1998 – 2002 – prednosta Okresného úradu v Prešove
  • 2002 - 2006 - primátor Prešova
  • Od roku 2001 – poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
  • Od roku 2006 - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Jaroslav Greguš

Jaroslav Greguš
Jaroslav Greguš

Jaroslav Greguš - bol vedúcim Odboru dopravy a cestného hospodárstava na Krajskom úrade v Prešove. Bol priamym podriadeným Jozefa Polačka.
V júni 2001 podpísal stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. Po odvolaní občanov ministerstvo dopravy v októbri 2001 zrušilo vydané stavebné povolenie. Dôvodom bolo porušenie 16 ustanovení zákonov, porušenie záväzných predpisov a noriem.

V novembri 2001 podalo prednostovi krajského úradu Jozefovi Polačkovi vyše 850 občanov petíciu za jeho odvolanie z postu vedúceho odboru. Prednosta úradu na petíciu v zákonnej lehote nereagoval. Až neskôr konštatoval, že nezistil nič, čo by mohlo byť dôvodom na odvolanie Jaroslava Greguša z postu vedúceho.

V júli 2002 došlo na krajskom úrade k reorganizácii a pôvodný odbor dopravy a cestného hospodárstva bol zahrnutý do nového odboru dopravy, pozemných komunikácii a iných odvetvových vzťahov. Jaroslav Greguš sa stal jeho radovým pracovníkom a na jeho poste ho nahradil Milan Ambróz.

Pri reorganizácii orgánov štátnej správy a zániku odboru dopravy ku 1. 1. 2004 prešiel pracovať do novozriadeného Krajského úradu dopravy v Prešove.

Marián Harčarík

Marián Harčarík
Marián Harčarík

Marián Harčarík - Prešovčan. Po voľbách v roku 1998 sa stal vedúcim Odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove, pod vedením Milana Benča.

Je zodpovedný za rozhodnutia o vyvlastnení domov a pozemkov na výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie. Návrhy na vyvlastnenie dostal od Jozefa Uebersaxa, riaditeľa košického investorského útvaru Slovenskej správy ciest. Bez výhrad všetkým návrhom vyhovel a nehnuteľnosti vyvlastnil.

Bol kandidátom na post krajského predsedu rady SOP, po rezignácii Prešovčana Michala Baloga, štátneho tajomníka vtedajšieho ministra dopravy Jozefa Macejka.

V decembri 2001 neúspešne kandidoval za SOP na post poslanca prešovského vyššieho územného celku.

Začiatkom roka 2003 sa stal vedúcim Stavebného úradu spoločnej úradovne obcí združených v obecnom stavebnom úrade Prešova a susedných obcí.

Juraj Kopčák

Juraj Kopčák
Juraj Kopčák

Juraj Kopčák - V roku 1994 sa stal primátorom Prešova. V roku 1998 bol opäť zvolený za SDK. 17. januára 2000 spolu s Jozefom Macejkom a ďalšími podpísal politickú deklaráciu SDKÚ a stal sa iniciátorom vzniku SDKÚ. V novembri 2000 sa stal na ustanovujúcom zjazde SDKÚ podpredsedom strany pre vnútornú politiku.

V jeho volebnom programe na post primátora bolo riešenie dopravnej situácie Prešova. Tam patrí i tzv. Nábrežná komunikácia v Prešove. V médiách pripustil násilné vyvlastňovanie nehnuteľností potrebných pre výstavbu na území Prešova. Opakovane presviedčal verejnosť, že poskytnutie primeranej náhrady občanom za zaberané domy a pozemky by bol precedens a ostro proti nim vystupuje.

Stal sa poradcom premiéra Mikuláša Dzurindu, spolu s Alojzom Rajničom (do konca roka 2001 košickým krajským šéfom SDKÚ a predsedom, neskôr členom predstavenstva Inžinierskych stavieb Košice, ako generálneho dodávateľa výstavby Nábrežnej komunikácie).

V decembri 2001 neúspešne kandidoval za SDKÚ a KDH na post predsedu prešovského vyššieho územného celku. Po nespokojnosti s poradím na pripravovanej kandidátke do parlamentných volieb, v máji 2002 odstúpil z postu podpredsedu SDKÚ. Vzápätí z tejto strany vystúpil, aby ohlásil svoju nezávislú kandidatúru na primátora Prešova. Odmietnutie podpory mu opakovane vyslovilo KDH a SDKÚ. Avšak tesne pred komunálnymi voľbami v roku 2002 KDH stiahlo svojho dlho ohlasovaného kandidáta a začalo podporovať Juraja Kopčáka.

V komunálnych voľbách v decembri 2002 ho porazil v boji o primátorské kreslo protikandidát Milan Benč. Ani jedno zo sľubovaných riešení dopravnej situácie Prešova sa počas ôsmych rokov primátorského pôsobenia Juraja Kopčáka nepodarilo dokončiť.

V roku 2005 kandidoval opäť neúspešne na post predsedu prešovského samosprávneho kraja za podpory Slobodného fóra (SF). Rovnako neúspešne kandidoval v roku 2006 na posti primátora mesta Prešov.

František Kurilla

František Kurilla - vedúci Odboru životného prostredia na Krajskom úrade v Prešove. Je priamym podriadeným Jozefa Polačka. Rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiam Mariána Harčaríka.

Jozef Macejko

Jozef Macejko
Jozef Macejko

Jozef Macejko - Prešovčan. Po parlamentných voľbách v roku 1998 sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest (SSC). Občania Prešova ho v komunálnych voľbách v tom istom roku zvolili za poslanca prešovského mestského zastupiteľstva spolu s Jozefom Polačkom a Milanom Benčom. V auguste 1999 sa po korupčnej afére svojho predchodcu stáva ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácii v Dzurindovej vláde. 17. januára 2000 spolu s Jurajom Kopčákom a ďalšími podpisuje politickú deklaráciu SDKÚ a tak sa stáva zakladajúcim členom SDKÚ.

Podľa koaličnej dohody po voľbách v roku 1998 rezort dopravy "patril" SDK. Meno Jozefa Macejka sa v súvislosti s SSC dostalo do centra záujmu v marci 2000, keď Najvyšší kontrolný úrad zverejnil výsledky kontroly na Slovenskej správe ciest. Najväčšie nezrovnalosti sa viazali na obdobie, keď bol J. Macejko generálnym riaditeľom SSC a Najvyšší kontrolný úrad konštatoval, že prikazoval podpisovať uprednostňujúce faktúry. Známy je tiež kauzou "mobilný telefón", ktorý mu platila SSC po jeho odchode na post ministra.

Štát si prostredníctvom ministerstva dopravy až do novembra 2000 zachoval svoj vplyv v akciovej spoločnosti Inžinierske stavby Košice. V predstavenstve tejto spoločnosti je v tom čase Alojz Rajnič. Táto spoločnosť za podozrivých okolností vyhrala výberové konanie na výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove.

V decembri 2001 neúspešne kandidoval za SDKÚ na post poslanca prešovského vyššieho územného celku.

Poslaneckého mandátu v prešovskom mestskom zastupiteľstve sa nechcel vzdať ani po nástupe na post ministra dopravy, čím došlo k protiústavnému konfliktu záujmov. Médiam tvrdil, že o tom nevedel. Napokon sa 31. 12. 2001 vzdal poslaneckého mandátu.

Na jar roku 2002 sa v primárnych voľbách SDKÚ do parlamentných volieb dostal na 7. miesto kandidátky. Potom, ako zasiahol do tendra na dodávku vozňových súprav pre slovenské železnice, ktorý organizoval brat predsedu vládu Mikuláša Dzurindu, ho predseda vlády v júni 2002 odvolal z postu ministra dopravy a vyčiarkol ho z kandidátky do parlamentných volieb. Koncom septembra 2002 bolo voči nemu začaté trestné stíhanie za konanie v súvislosti s tendrom.

Jozef Polačko

Jozef Polačko
Jozef Polačko

Jozef Polačko - Prešovčan. Po voľbách v roku 1998 sa stal prednostom Krajského úradu v Prešove. V komunálnych voľbách v tom istom roku sa stal aj poslancom prešovského Mestského zastupiteľstva spolu s Jozefom Macejkom a Milanom Benčom. V novembri 2000 sa na ustanovujúcom krajskom zjazde SDKÚ stal prešovským krajským šéfom SDKÚ po boku košického krajského šéfa a zároveň vtedajšieho šéfa predstavenstva Inžinierskych stavieb Košice Alojza Rajniča.

Je známy kauzou nákupu mimoriadne drahých áut pre Krajský úrad v Prešove. V súvislosti s výstavbou Nábrežnej komunikácie jeho úrad ako odvolací orgán potvrdzuje v plnom rozsahu rozhodnutie o vyvlastnení, o ktorom v prvom stupni rozhodol Marián Harčarík.

V decembri 2001 neúspešne kandidoval za SDKÚ na post poslanca prešovského vyššieho územného celku. V roku 2006 neúspešne kandidoval za SDKÚ na post primátora Prešova.

Alojz Rajnič

Alojz Rajnič
Alojz Rajnič

Alojz Rajnič - Po voľbách v roku 1998 sa stal predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Inžinierske stavby Košice. V rovnakom čase sa spolu s Jurajom Kopčakom stal poradcom premiéra Mikuláša Dzurindu. Po vzniku SDKÚ sa stal košickým krajským šéfom SDKÚ a bol ním až do rezignácie v decembri 2001.

Za jeho pôsobenia vyhrali Inžinierske stavby Košice za podozrivých okolností výberové konanie na výstavbu Nábrežnej komunikácie v Prešove. Za výberové konanie je zodpovedný Jozef Uebersax, riaditeľ košického investorského útvaru Slovenskej správy ciest.

Po mimoriadnom valnom zhromaždení 4. novembra 2000 ho na jeho poste vystriedal manažér Slávie Capital, ale 9. februára 2001 sa stal členom predstavenstva Inžinierskych stavieb Košice.

V decembri 2001 neúspešne kandidoval za SDKÚ na post predsedu košického vyššieho územného celku. Neúspech vo voľbách označil za oficiálny dôvod svojej rezignácie na post košického krajského šéfa SDKÚ. Súčasne bolo ukončené aj jeho pôsobenie ako člena predstavenstva Inžinierskych stavieb. Od 1. 12. 2001 prestal pôsobiť aj ako poradca premiéra Mikuláša Dzurindu.

Jozef Uebersax

Jozef Uebersax
Jozef Uebersax

Jozef Uebersax - Prešovčan. Po voľbách v roku 1998 sa stal riaditeľom košického investorského útvaru Slovenskej správy ciest. Menovací dekrét mu podpísal Jozef Macejko, vtedy ešte generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest.
Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice, je investorom Nábrežnej komunikácie v Prešove. Ako jej riaditeľ je zodpovedný za výberové konanie na jej výstavbu, ktoré za podozrivých okolnosti vyhrala akciová spoločnosť Inžinierske stavby Košice.

Podpísal nejeden návrh na násilné vyvlastnenie rodinných domov a nehnuteľností ležiacich v mieste výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove. Návrhy smerovali na Odbor životného prostredia Okresného úradu v Prešove. Jeho vedúci Marián Harčarík bez výhrad všetkým návrhom vyhovel a nehnuteľnosti vyvlastnil, hoci niektoré boli neskôr zrušené pre ich protizákonnosť.

Koncom roka 2003 odišiel z funkcie riaditeľa investorského útvaru. V Slovenskej správe ciest pracuje aj naďalej ako radový prípravár stavieb.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.