Zdesenie na Sídlisku II. Plynári vyrúbali zdravé stromy

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Rozruch a negatívne emócie vyvolal minulotýždňový náhly výrub zdravých stromov pri bytovkách na Sídlisku II.

06. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zdravé stromy, ktoré vytvárali obyvateľom tieň, počas jediného dňa padli za obeť pilčíkom.

Ďalšie sú označené a na svoj osud čakajú.

Veľmi emotívne a negatívne pocity, ktoré som včera zažil s niektorými obyvateľmi nášho sídliska, majú jeden spoločný menovateľ s množstvom ďalších podobných prípadov.

Tým je prakticky nulová informovanosť obyvateľov o zmenách vo verejnom priestore v ich okolí. Nielen informovanosť, ale aj nulová možnosť participácie na rozhodovaní..

V tomto prípade išlo o postup plynárov, ktorí dostali od Okresného úradu v Prešove hromadné povolenie na výrub v ochrannom pásme plynovodov.

Nimi je popretkávané celé sídlisko, najmä pozemky pri fasádach bytoviek, kde sú plynové rozvody a prípojky.

Argumentom plynárov býva zodpovednosť za bezpečnú prevádzku plynových potrubí, ktorú môžu narušiť korene stromov.

V tomto prípade len ťažko možno namietať proti argumentu, že bezpečnosť, životy a zdravie majú jednu z najvyšších priorít.

Nič to však nemení na tom, že obyvatelia by si pri kultivovanom prístupe samosprávy zaslúžili byť aj o takomto vážnom zásahu vopred informovaní, aby nemuseli zažívať doslova šokové situácie.

Je mi smutno aj z toho, že sa obyvatelia stretli na mestskom úrade s aroganciou a neslušnosťou. Tvrdia, že sa im to stalo, keď sa vybrali na úrad zisťovať, čo sa deje.

Zeleň, jedna z atraktívnych zložiek nášho sídliska, dostala poriadnu ranu, ktorá by mala byť nahradená. Samozrejme, takou kultivovanou zeleňou, aby ani v budúcnosti po dosiahnutí dospelosti neohrozovala inžinierske siete pod zemou.

Na záver ešte uvediem, že o masívnych rozkopávkach Sídliska II som informoval obyvateľov na pravidelných zasadnutiach výboru v našej mestskej časti a aj tu v článkoch v mojom poslaneckom blogu. Pochopiteľne, toto nie sú spôsoby, ako rozšíriť dôležité informácie medzi kritickú masu obyvateľov.

To by malo byť úlohou a povinnosťou slušnej radnice voči obyvateľom. Na to si však ešte žiaľ asi budeme musieť počkať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...