Zdesenie na Sídlisku II. Plynári vyrúbali zdravé stromy

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Rozruch a negatívne emócie vyvolal minulotýždňový náhly výrub zdravých stromov pri bytovkách na Sídlisku II.

06. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zdravé stromy, ktoré vytvárali obyvateľom tieň, počas jediného dňa padli za obeť pilčíkom.

Ďalšie sú označené a na svoj osud čakajú.

Veľmi emotívne a negatívne pocity, ktoré som včera zažil s niektorými obyvateľmi nášho sídliska, majú jeden spoločný menovateľ s množstvom ďalších podobných prípadov.

Tým je prakticky nulová informovanosť obyvateľov o zmenách vo verejnom priestore v ich okolí. Nielen informovanosť, ale aj nulová možnosť participácie na rozhodovaní..

V tomto prípade išlo o postup plynárov, ktorí dostali od Okresného úradu v Prešove hromadné povolenie na výrub v ochrannom pásme plynovodov.

Nimi je popretkávané celé sídlisko, najmä pozemky pri fasádach bytoviek, kde sú plynové rozvody a prípojky.

Argumentom plynárov býva zodpovednosť za bezpečnú prevádzku plynových potrubí, ktorú môžu narušiť korene stromov.

V tomto prípade len ťažko možno namietať proti argumentu, že bezpečnosť, životy a zdravie majú jednu z najvyšších priorít.

Nič to však nemení na tom, že obyvatelia by si pri kultivovanom prístupe samosprávy zaslúžili byť aj o takomto vážnom zásahu vopred informovaní, aby nemuseli zažívať doslova šokové situácie.

Je mi smutno aj z toho, že sa obyvatelia stretli na mestskom úrade s aroganciou a neslušnosťou. Tvrdia, že sa im to stalo, keď sa vybrali na úrad zisťovať, čo sa deje.

Zeleň, jedna z atraktívnych zložiek nášho sídliska, dostala poriadnu ranu, ktorá by mala byť nahradená. Samozrejme, takou kultivovanou zeleňou, aby ani v budúcnosti po dosiahnutí dospelosti neohrozovala inžinierske siete pod zemou.

Na záver ešte uvediem, že o masívnych rozkopávkach Sídliska II som informoval obyvateľov na pravidelných zasadnutiach výboru v našej mestskej časti a aj tu v článkoch v mojom poslaneckom blogu. Pochopiteľne, toto nie sú spôsoby, ako rozšíriť dôležité informácie medzi kritickú masu obyvateľov.

To by malo byť úlohou a povinnosťou slušnej radnice voči obyvateľom. Na to si však ešte žiaľ asi budeme musieť počkať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...