Zdesenie na Sídlisku II. Plynári vyrúbali zdravé stromy

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Rozruch a negatívne emócie vyvolal minulotýždňový náhly výrub zdravých stromov pri bytovkách na Sídlisku II.

06. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zdravé stromy, ktoré vytvárali obyvateľom tieň, počas jediného dňa padli za obeť pilčíkom.

Ďalšie sú označené a na svoj osud čakajú.

Veľmi emotívne a negatívne pocity, ktoré som včera zažil s niektorými obyvateľmi nášho sídliska, majú jeden spoločný menovateľ s množstvom ďalších podobných prípadov.

Tým je prakticky nulová informovanosť obyvateľov o zmenách vo verejnom priestore v ich okolí. Nielen informovanosť, ale aj nulová možnosť participácie na rozhodovaní..

V tomto prípade išlo o postup plynárov, ktorí dostali od Okresného úradu v Prešove hromadné povolenie na výrub v ochrannom pásme plynovodov.

Nimi je popretkávané celé sídlisko, najmä pozemky pri fasádach bytoviek, kde sú plynové rozvody a prípojky.

Argumentom plynárov býva zodpovednosť za bezpečnú prevádzku plynových potrubí, ktorú môžu narušiť korene stromov.

V tomto prípade len ťažko možno namietať proti argumentu, že bezpečnosť, životy a zdravie majú jednu z najvyšších priorít.

Nič to však nemení na tom, že obyvatelia by si pri kultivovanom prístupe samosprávy zaslúžili byť aj o takomto vážnom zásahu vopred informovaní, aby nemuseli zažívať doslova šokové situácie.

Je mi smutno aj z toho, že sa obyvatelia stretli na mestskom úrade s aroganciou a neslušnosťou. Tvrdia, že sa im to stalo, keď sa vybrali na úrad zisťovať, čo sa deje.

Zeleň, jedna z atraktívnych zložiek nášho sídliska, dostala poriadnu ranu, ktorá by mala byť nahradená. Samozrejme, takou kultivovanou zeleňou, aby ani v budúcnosti po dosiahnutí dospelosti neohrozovala inžinierske siete pod zemou.

Na záver ešte uvediem, že o masívnych rozkopávkach Sídliska II som informoval obyvateľov na pravidelných zasadnutiach výboru v našej mestskej časti a aj tu v článkoch v mojom poslaneckom blogu. Pochopiteľne, toto nie sú spôsoby, ako rozšíriť dôležité informácie medzi kritickú masu obyvateľov.

To by malo byť úlohou a povinnosťou slušnej radnice voči obyvateľom. Na to si však ešte žiaľ asi budeme musieť počkať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.