Zdesenie na Sídlisku II. Plynári vyrúbali zdravé stromy

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Rozruch a negatívne emócie vyvolal minulotýždňový náhly výrub zdravých stromov pri bytovkách na Sídlisku II.

06. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Zdravé stromy, ktoré vytvárali obyvateľom tieň, počas jediného dňa padli za obeť pilčíkom.

Ďalšie sú označené a na svoj osud čakajú.

Veľmi emotívne a negatívne pocity, ktoré som včera zažil s niektorými obyvateľmi nášho sídliska, majú jeden spoločný menovateľ s množstvom ďalších podobných prípadov.

Tým je prakticky nulová informovanosť obyvateľov o zmenách vo verejnom priestore v ich okolí. Nielen informovanosť, ale aj nulová možnosť participácie na rozhodovaní..

V tomto prípade išlo o postup plynárov, ktorí dostali od Okresného úradu v Prešove hromadné povolenie na výrub v ochrannom pásme plynovodov.

Nimi je popretkávané celé sídlisko, najmä pozemky pri fasádach bytoviek, kde sú plynové rozvody a prípojky.

Argumentom plynárov býva zodpovednosť za bezpečnú prevádzku plynových potrubí, ktorú môžu narušiť korene stromov.

V tomto prípade len ťažko možno namietať proti argumentu, že bezpečnosť, životy a zdravie majú jednu z najvyšších priorít.

Nič to však nemení na tom, že obyvatelia by si pri kultivovanom prístupe samosprávy zaslúžili byť aj o takomto vážnom zásahu vopred informovaní, aby nemuseli zažívať doslova šokové situácie.

Je mi smutno aj z toho, že sa obyvatelia stretli na mestskom úrade s aroganciou a neslušnosťou. Tvrdia, že sa im to stalo, keď sa vybrali na úrad zisťovať, čo sa deje.

Zeleň, jedna z atraktívnych zložiek nášho sídliska, dostala poriadnu ranu, ktorá by mala byť nahradená. Samozrejme, takou kultivovanou zeleňou, aby ani v budúcnosti po dosiahnutí dospelosti neohrozovala inžinierske siete pod zemou.

Na záver ešte uvediem, že o masívnych rozkopávkach Sídliska II som informoval obyvateľov na pravidelných zasadnutiach výboru v našej mestskej časti a aj tu v článkoch v mojom poslaneckom blogu. Pochopiteľne, toto nie sú spôsoby, ako rozšíriť dôležité informácie medzi kritickú masu obyvateľov.

To by malo byť úlohou a povinnosťou slušnej radnice voči obyvateľom. Na to si však ešte žiaľ asi budeme musieť počkať.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...