Zbytočné prejazdy cez Botanickú by sa mohli stať minulosťou

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Vzhľadom na situáciu na Botanickej ulici a sprvu neúspešnú petíciu tamojších obyvateľov, pristúpil napokon mestský úrad k vydaniu rozhodnutia o "určení dopravného značenia" pre zamedzenie nežiadúceho parkovania. Keďže ostatné nástroje na zabezpečenie poriadku zlyhali, navrhované regulačné stĺpiky by mali zabrániť zbytočným prejazdom vozidiel s cieľom zaparkovať pri vstupnej bráne do Ekoparku, kde to nie je legálne možné.

07. 01. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Problémy a konflikty nabrali na intenzite potom, ako sa areál Ekoparku pri Kolmanke stal známou vyhľadávanou destináciou na trávenie voľného času detí v sprievode ich rodičov.

V dochádzkovej vzdialenosti od Ekoparku niekoľko verejne prístupných bezplatných parkovísk. Návštevníci prichádzajú do areálu spravidla za oddychom a relaxovať.

Vjazd motorovými vozidlami do areálu je pochopiteľne zakázaný a legálne zaparkovať pred bránou do areálu nie je možné. Je tam mestský chodník a trávnik na súkromnom pozemku.

Vodiči vedia, že na trávniku sa nemá parkovať. Vyhováranie na nevedomosť a fakt, že autá už kolesami trávnik zničili, by na ospravedlnenie nemal stačiť.

Neoficiálne "parkovisko"

Neoficiálne trávnikové parkovisko sa v postupne rozrastalo tak, že jednopruhová cesta, na ktorej dve vozidlá nemôžu vyhnúť, na takú dopravnú "záťaž" prestala stačiť.

Vodiči na "parkovisko" prichádzali, ďalší odchádzali, prístupová komunikácia kde sa nedá vyhnúť nútila vodičov cúvať do križovatky, aby ďalšie autá mohli komunikáciu opustiť a podobne.

Naviac, cesta nemá chodník pre chodcov a sťažnosti sa začali množiť aj od rodičov detí, ktorí cítili zbytočné ohrozenie chodcov - v tomto prípade detí.

To paradoxne mnohých motivovalo, aby do Ekoparku prišli radšej autom až priamo na neoficiálne parkovisko, aby sa nemuseli s deťmi prepletať medzi rôzne cúvajúce autá.

Sťažnosti pribúdali aj od niektorých obyvateľov Botanickej ulice, pretože z konfliktov sa začala stavať bežná vec. Ulica stratila svoj upokojený charakter, ktorý by mal takým ostať ako súčasť zážitku pre návštevníkov Ekoparku.

Čo s tým?

Snažím sa dbať na to, aby sme v našom meste mali kvalitné verejné priestory, kde sa budeme cítiť príjemne, bezpečne, budeme v nich chcieť pobudnúť a stretávať sa s inými ľuďmi.

Je to zatiaľ dosť podceňovaná téma, s výnimkou zopár ďalších poslancov mám dojem, že je to pre ďalších téma, ktorá im je buď ľahostajná alebo jej nerozumejú.

Prejavuje sa to ich rozhodnutiami v iných veciach, ktoré majú vplyv na kvalitu verejných priestorov v meste.

V predminulom roku došlo k skultúrneniu povrchu a okrajov Botanickej ulice tak, aby slúžila aj ako "výkladná skriňa" pre návštevníkov Ekoparku, čo sa dovtedy o nej kvôli jej veku už dosť dlho povedať nedalo. O návštevu v Ekoparku majú totiž podľa mojich informácií záujem skupinové zájazdy z celého kraja.

Komunikácia s mestskou políciou problém s jazdením na neoficiálne parkovisko trvale nevyriešila.

Pochopiteľne, veď dlhotrvajúci účinok pôsobenia mestskej polície sa prejaví len tam, kde vládne určitá kultúra dodržiavania pravidiel a vzájomného rešpektu.

V tom zatiaľ v Prešove veľmi nebodujeme, o čom sa neraz veľmi plasticky presviedčam na zasadnutiach výboru v našej mestskej časti - pravidelnom stretnutí obyvateľov s poslancami.

Takou ukážkou je téza, že pravidlá majú platiť len pre ostatných a o ich dodržiavanie a vymáhanie sa má vždy postarať niekto iný, nie je to záležitosť toho, komu nedodržiavanie pravidiel prekážajú.

Našťastie, takýto postoj ešte nie je totálny, ale žiaľ má rozširujúci trend.

Overené riešenie

V spoločnosti, kde sa darí väčšine dodržiavať pravidlá, by bola vec už vyriešená.

Rešpektovaním pravidiel, ktoré sa učí každý budúci vodič v autoškole a vodičský preukaz by mal získať až po úspešnej skúške.

Keďže na to sa zatiaľ v Prešove spoľahnúť nedá, na môj popud navrhol mestský úrad riešenie spočívajúce v osadení fyzickej zábrany - tzv. regulačných stĺpikov.

Regulačné stĺpiky sú podľa zákonov riadnym dopravným zariadením (značením).

Ako doplňujúce opatrenie bude aj nástrek dopravnej značky na asfalt. Podľa mňa je trochu zbytočný, ale výchove detí a aj dospelých možno trochu napomôže.

Rozhodnutie o osadení značenia je vydané a správcovi miestnych komunikácií by nemalo nič zásadné brániť, aby na jar toto "dopravné značenie" osadil.

Efekt by mal byť podobný, ako neďaleko v nástupnom priestore návštevníkov na Kalváriu, kde boli osadené podobné regulačné stĺpiky, aby chodníky patrili chodcom a nie autám, ako dovtedy.

Keď sa nič nezmení, autá zapracú všetok priestor

Myslím si, že nastal čas, aby sme začali byť viac citliví na kvalitu verejných priestorov - a hlavne o tom nahlas medzi sebou aj s poslancami, primátorkou a zamestnancami radnice - rozprávať!

Miesta pre chodcov, hry detí, chodníky a trávniky - čoraz viac obsadzujú autá. Chodcov vytláčajú na cesty.

Ulice nášho mesta sa postupne stávajú neatraktívne pre chodcov. Mnohí sa v nich necítia dobre a bezpečne.

Presadávanie do áut a jazda až takmer ku cieľu cesty, ľudí nezbližuje, ale naopak.

Príkladmi, kde sa situácia zhoršuje, nie je len Botanická ulica, alebo spomenutý chodník pod Kalváriou, ale aj okolie Centrálu na Sídlisku II, aby som nešiel ďaleko. Iste by ste vedeli poukázať aj na ďalšie miesta.

Mnohí ste sa mi v poslednej dobe ozvali, že zaberanie verejného priestoru na parkoviská by malo mať určité hranice. Tie zatiaľ v našom meste vytýčené nemáme, čo považujem za problém. Začína to prekážať. Hovorme o tom!

Veľmi vás prosím, ak na to máte názor, dajte mi ho vedieť. Ako na to, nájdete v článkoch nižšie.

Nižšie nájdete tiež aj ďalšie súvisiace informácie.

Informačná kampaň Ekoparku

Keďže rád riešim veci dôsledne, komunikoval som aj s riaditeľom technických služieb a zamestnancami v Ekoparku o tom, aby marketingovo a osvetovo pôsobili na návštevníkov Ekoparku.

Dôkazom, že k tomu pristúpili aktívne, je mapa priľahlých parkovísk na navigačnej stránke Ekoparku. Informuje každého, kto hľadá cestu do Ekoparku, kde môže svoje vozidlo (vrátane autobusov) zaparkovať.

https://www.ekoparkpo.sk/kde-je-ekopark

Mojou víziou je, aby celý priestor Kalvárie, Ekoparku, Kolmanky, tunajšej školy, zimného štadióna a nábrežia Torysy tvoril hodnotný verejný oddychový priestor.

To všetko vzhľadom na to, že niektoré z atrakcií sa nachádzajú práve v tomto území. Napríklad už zmienený Ekopark, ale najmä areál Prešovskej Kalvárie s kaplnkami krížovej cesty, jedinečným výhľadom na mesto, ale aj historickým podzemným vodojemom na Kalvárii.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...