Vznikla prvá oficiálna verzia generelu cyklistickej dopravy

Nedávno som informoval, že na úrade sme pripomienkovali vznikajúci generel cyklistickej dopravy v meste. Čo obsahuje?

21. 11. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Na zasadnutí komisie pre dopravu nám projekčná firma prezentovala prvé výsledky a návrhy.

Téme zlepšenia podmienok pre cyklistov v Prešove sa snažím systematicky venuvať a najmä ako poslanec sa snažím podporiť tých, ktorí sa problematike venujú profesionálne a hlbšie.

Pri otváraní územného plánu mesta som okrem iného navrhol, aby vznikol záväzný výkres cyklistickej dopravy a cyklistická doprava bola zahrnutá do záväzných regulatívov.

S potešením môžem oznámiť, že takýto výkres vznikol a mal by byť predložený ako súčasť územného plánu na schválenie do mestského zastupiteľstva začiatkom budúceho roku. Tento týždeň bol dokonca už aj zverejnený na mestskej internetovej stránke (v čase písania tohto článku na adrese http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=18606)

Dovolím si zhrnúť podstatné body, ktoré sa dajú vidieť vo vznikajúcom genereli.

Generel vychádza z riešenia napojenia mestských cyklotrás na európsku cyklotrasu, ktorá mestom prechádza od Veľkého Šariša na severe po Hanisku na juhu mesta. V genereli sú definované aj rekreačné trasy.

Prioritou generelu sú však trasy pre každodenné využívanie bicykla, aby sme mohli nechať auto doma a ísť do práce na bicykli.

Projektant vyčíslil, že keby sa v meste mala vytvoriť dostatočná sieť mimoúrovňových križovaní vyhradených cyklistických trás s ostatnými komunikáciami, stálo by to najmenej 5 miliónov eur.

To je priveľká suma na krátke obdobie, preto sa pripravili aj tzv. nízkonákladové opatrenia. O nich by som chcel informovať inokedy.

Systém nosných cyklotrás

Projektant prirovnal cyklotrasy v meste svojim významom k tomu, čo poznajú vodiči.

Použijem tento príklad.

Najpohodlnejšie a najvýznamnejšie sú diaľnice, po ktorých jazdia len autá. Potom máme cesty 1. triedy, miestne komunikácie, chodníky, poľné cesty.

Takou "diaľnicou" pre cyklistov by bola trasa europskej cyklotrasy od Bikoša po Hanisku, ktorá vedie po brehu Torysy. Vzhľadom na svoj význam by mala mať všade spevnený povrch a v rozumnej miere by na nej mali byť také opatrenia, aby bolo na nej kolíznych bodov čo najmenej (rozumejú sa pod tým najmä križovania s inými komunikáciami, ako sú cesty a chodníky).

Podstatná časť z nej už existuje, pokračovať by mala od mestskej haly po hrádzi okolo západného brehu Torysy až ku mostu v Borkute, ktorým sa prejde do Hanisky. Odtiaľ by cyklotrasa pokračovala do Košíc.

Nosný systém v podobných parametroch majú dotvoriť cyklotrasy:

  • od ZVL po Ľubotice cez Sídlisko Sekčov,
  • spod nemocnice (polia okolo rieky Sekčov pod nemocnicou zozadu) až po Dúbravu, okolo budúcej preložky štátnej cesty I/68.

Všetky trasy tohto nosného systému by mali byť samozrejme prepojené.

Tento nosný systém by mali v budúcnosti doplniť ďalšie cyklistické komunikácie nižšej triedy, ktoré budú spoločné cyklisti + chodci alebo cyklisti + autá, pričom budú oddelení čiarami a zmenou šírkového usporiadania komunikácií, aby jazda účastníkov premávky bola bezpečná.

Nosnými trasami tejto druhej úrovne by mali byť:

  • trasa v smere Poprad - Vranov, po vylúčení tranzitu po Levočskej, až sa vybudujú obchvaty mesta,
  • prepojenie Sídliska Sekčov a Torysy pri mestskej hale, cez Rusínsku ulicu,
  • ulica Pod Willec hôrkou cez nový obslužný most diaľničného tunelového portálu - Šváby - Sekčov - Ľubotice.

Sieť nosných komunikácií bude doplňať množstvo trás ešte nižšej úrovne, ktoré nebudú až tak dôsledne oddelené od ostatnej dopravy, pretože budú viesť po už existujúcich komunikáciách.

V zásade by dopravný režim cyklodopravy po meste mal byť taký, že pri jazde mestom by sa mal každý relatívne rýchlo dostať na bicykli z domu na trasy najvyššej úrovne, na nich sa bezpečne a rýchlo presunúť na dlhšie vzdialenosti po meste a blízko cieľa svojej cesty sa cez cyklotrasy nižšej úrovne dostať až do cieľa svoje cesty.

Anketa

Naše mesto je účastníkom projektu Central Meet Bike (http://meetbike.presov.sk/). Jeho realizátori koordinujú aktivity zamerané na rozvoj cyklodopravy v meste.

Okrem iných aktivít pripravili aj dotazník ku generelu cyklistickej dopravy, ktorý môžete tiež vyplniť a napomôcť tak s vašimi postrehmi k tomu, aby bol generel čo najlepší a reflektoval na skutočné problémy, ktoré v meste pociťujete.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...