Výtlky pri Exercičnom dome smerom na Kalváriu boli vyspravené. Čo však s výtlkmi v celom meste?

Drobnosti potešia. V nedeľu ma potešilo, že sú vyspravené najhoršie výtlky na desaťročia starej ceste pri Exercičnom dome. Poukázalo to na komplexný problém nášho mesta - neexistuje plán údržby ciest a chodníkov.

13. 08. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Poďme na úvod späť ku ceste na obľúbenú Kalváriu. Ešte začiatkom prázdnin tam "strašili" obrovské výtlky.

Miestom prechádzajú početní návštevníci exercičného domu a Kalvárie. Výtlky špatili už nejaký čas, najmä v daždivom počasí, nebezpečné boli aj pre chodcov.

Vec som nahlásil radnici cez portál Odkaz pre starostu: http://www.odkazprestarostu.sk/4923

Z opravy sa úprimne teším, hoci ma v súvislosti s tým trápi, že do priebežnej obnovy komunikácií v meste ide už roky primálo peňazí. Stav cestnej siete (vrátane chodníkov a parkovísk) sa postupne celoplošne zhoršuje.

Je to dlh, ktorý pred sebou neodvratne tlačíme. Cesty a chodníky starnú, každoročne je potrebné opravovať tie najstaršie. Na tých novších je zasa potrebné sanovať miestne chyby, ktoré pri zanedbaní a po jednej bežnej zime dokážu znásobiť náklady na opravy. Včasná oprava mohla ušetriť peniaze.

Žiaľ, je to daň za to, že nie sme zvyknutí robiť veci poriadne. Tiež za to, že ako občania nevieme presvedčiť dostatok poslancov, aby sa na infraštruktúru v meste pozerali z dlhodobého hľadiska a nie len cez prizmu rýchlych a "efektných" výsledkov, ktoré zarezonujú akurát pred voľbami.

Ak sa niekoľko rokov "šetrí" na údržbe, tak prvý, druhý, ba aj tretí rok takéhoto "šetrenia" (v úvodzovkách) si všimne málokto. No potom sa už situácia prudko zhoršuje, rozbitých ciest a chodníkov je zrazu priveľa a opraviť ich je zrazu priveľké sústo.

Plán opráv - momentálne nie je

Určite sa treba zaoberať tým, aby konečne vznikol seriózny prehľad o tom, v akom stave máme všetky komunikácie v meste, ktoré spravuje Mesto Prešov a dostal sa pred poslancov. Nemyslím tým zoznam ulíc, ktoré obľubujú jednotliví poslanci, lebo tam bývajú alebo po nich jazdia.

Od toho by sa odvíjal rozsah potrebných udržiavacích prác a rekonštrukcií, v neposlednom rade premenený na potrebu financií v rozpočte mesta.

Dnes žiaľ vedenie radnice nemá vôbec prehľad o tom, ako optimálne dostať rozbité cesty a chodníky v meste do dobrého stavu, nemá vôbec predstavu o tom, ako zvoliť priority, aby sme do budúcnosti nezanedbávali údržbu takých úsekov, kde oprava dnes nám ušetrí obrovské peniaze v budúcnosti.

Pretože dnes podklady neexistujú, opravuje sa to, kde dokážu poslanci urobiť najväčší krik. Áno, každú poškodenú komunikáciu je potrebné opraviť. Nie je však jedno, či za veľké peniaze alebo za menšie s porovnateľným výsledkom.

Nie je jedno, ak sa peniaze použijú na cestu v pomerne dobrom stave, ktorá by solídne prežila budúcu zimu na úkor cesty, ktorú sme dnes mohli opraviť za desaťtisíce eur ale po najbližšej zime sa bez opráv doslova rozpadne a na jar to bude stáť stotisíce.

Máme správcu, ten však nefunguje ako by mal

Zistil som, že správca mestských komunikácií, mestská firma s majetkovou spoluúčasťou Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., s ktorou má mesto uzavretú mandátnu zmluvu, si neplní povinnosti a nepredkladá radnici pravidelnú mesačnú správu o monitoringu miestnych komunikácií (čl. V. ods 6. mandátnej zmluvy).

Upozornil som na to kolegov poslancov na zasadnutí mestskej rady a aj na zasadnutí zastupiteľstva.

Ako poslancovi mi chýbajú podklady na rozhodovanie o prioritách pri rozdeľovaní peňazí na údržbu komunikácií.

Radnica jednoducho tieto informácie nemá. Bez informácií o skutočnom stave však nie je možné cesty v meste udržať v dobrom stave, keď ten, kto o údržbe rozhoduje, nevie o cestnom fonde nič.

Presnejšie (a ironicky) povedané, je možné naliať obrovské peniaze do opráv bez adekvátneho výsledku, po ktorom ostane stále veľké množstvo iných ciest v meste v žalostnom stave bez nádeje na skoré zlepšenie.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že riešenie je jednoduché. Stačilo by, keby si správca plnil svoje povinnosti a na radnicu by predkladal potrebné informácie.

Spolupráca so správcom sa však narušila potom, ako veľkú zákazku na opravy prešovských ciest získal Doprastav a bola po určitých peripetiách uzatvorená rámcová zmluva medzi touto spoločnosťou a Mestom Prešov.

Pred tým totiž prešovské cesty opravala spoločnosť J.V.S., s. r. o., ktorá je historicky menšinovým spoluvlastníkom mestskej firmy Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.

Tým, že spoločnosť J.V.S., s. r. o., do konca roka 2011 opravovala prešovské cesty, mali jej predstavitelia, ktorí sú súčasne aj vo vedení dcérskej mestskej firmy Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., prehľad o stave ciest v meste.

Údržbu totiž vykonávala materská firma a jej predstavitelia sami vykonávali aj neformálny monitoring popri opravách. Jednoducho stav ciest mali v hlavách.

Tento model začal "haprovať" v predchádzajúcom volebnom období a úplne sa narušil po snahe primátora nezabezpečovať údržbu prešovských ciest lokálnou firmou, ale prostredníctvom niektorej zo slovenských stavebných megafiriem.

Podmienky verejnej súťaže na údržbu prešovských ciest boli nastavené tak, že jej podmienky mohli splniť len veľmi veľké firmy a napokon ich splnil práve Doprastav.

Spoločnosť J.V.S., s. r. o., tak ostala mimo hry (okrem možnosti vykonávať dovtedajšiu činnosť ako subdodávateľ Doprastavu).

Dôsledkom zmeny je že mestskej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. - potom, ako jej materská firma J.V.S., s. r. o., prišla o zákazku v prospech Doprastavu - už dovtedajšia symbolická odmena nepostačuje na vykonávanie monitoringu cestnej siete v meste.

Doprastav tak získal obrazne povedané čerešničku na torte v podobe inkasovania mestských peňazí za výkony opráv v uliciach mesta, avšak nie povinnosť mať starosť a robiť monitoring cestného fondu mesta Prešov.

Dnes je situácia v meste taká, že nikto nevie povedať, čo sa v meste má akútne opravovať, ktoré súvislé opravy môžu počkať, lebo efektívnejšie je zatiaľ plátanie, a ani to, kde naopak hrozia zanedbaním opravy v budúcnosti oveľa vyššie náklady.

Riešenie

Za organizáciu a vyhlasenie verejných súťaží je zodpovedný primátor. Prečo vyhlásil súťaž tak, aby je podmienky preferovali stavebné megafirmy, by mal vysvetliť on.

Keďže mi záleží na tom, aby sa nám cestný fond v meste nerozpadol pod očami v priebehu nasledujúcich pár rokov, navrhol som uznesenie, aby primátor do 15. augusta 2013 uzatvoril dodatok so správcovskou spoločnosťou Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o., tak, aby správca získal adekvátnu odmenu za monitoring cestnej siete, za vypracovávanie pravidelných mesačných správ a vypracovávanie krátkodobých a dlhodobých plánov opráv a údržby miestnych komunikácií, ktoré budú mať hlavu a pätu - a v konečnom dôsledku umožnia za menej peňazí dosiahnúť lepší výsledok.

Tieto plány v súčasnosti neexistujú a stav ciest v meste Prešov je toho dôsledkom, ktorý vnímame každý deň v uliciach nášho mesta a za volantmi áut.

Zastupiteľstvo tento môj návrh uznesenie podporilo a uložilo primátorovi uznesením č. 409/2013 uskutočniť kroky, aby sa v uliciach mesta robil monitoring a mali sme konečne zmysluplné plány údržby ciest a chodníkov.

Primátor uznesenie podpísal, termín je do 15. augusta 2013.

Na ťahu je primátor, či potrebné a logické kroky urobí, aby sa spravovanie mestských ciest dostalo opäť do normálneho stavu.

Po doterajších skúsenostiach sa obávam, že nie a namiesto plánovania hospodárnych opráv sa dočkáme megaprojektu opráv niekoľkých vybraných ciest v meste za požičané peniaze v takom rozsahu, že na ostatné cesty v žalostnom stave sa už tak skoro nedostane, keďže mesto v predchádzajúcom volebnom období na seba zobralo pomerne veľký dlh a primátor niektoré jeho splátky odložil na budúce volebné obdobia, pričom zatiaľ platíme úroky bankám.

Keď sa neplánuje, potom sa dejú aj také veci, že zaplatíme a opravíme to, čo sa o rok a pol bude opäť rozkopávať. To už bude po voľbách, ale na vyvolanie dojmu, že "v meste sa niečo urobilo," to postačí.

Ale nemalo by to tak byť, tak sa to totiž podľa mňa dlhodobo nedá a nemá robiť. Dlhodobo zanedbávané veci sa totiž do poriadku dajú dať len veľmi ťažko a bolestivo.

Dôsledok vidieť práve pri Exercičnom dome na ulici Pod Kalváriou. Výtlky boli opravené, no cestné teleso je po desiatkach rokoch v takom stave, že po zime na jar môžeme výtlky očakávať na tých istých miestach opäť.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...