Vyše pol tisíca občanov žiada petíciou linku MHD a vybudovanie obratiska na Terchovskej ulici

531 občanov sa petíciou obrátilo na primátora Prešova a mestské zastupiteľstvo. Požadujú vybudovanie obratiska pre autobus MHD na Terchovskej ulici a do jedného roka zavedenie autobusovej linky.

30. 10. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Impulzom na spustenie petičnej akcie bolo rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva zrušili z rozpočtu prostriedky v sume 77 200 eur na výstavbu obratiska.

Investičná akcia bola pritom zaradená do rozpočtu mesta už pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, stavba je naprojektovaná, má vydané stavebné povolenie a s majiteľom pozemku bola už v roku 2012 podpísaná predbežná zmluva.

Naviac, na tom istom zasadnutí zastupiteľstva v septembri poslanci paradoxne schválili nákup midibusov pre mestský dopravný podnik, ktoré by mali byť využité aj pre pokrytie Terchovskej ulice a priľahlého okolia linkou mestskej dopravy.

Chronológia prípravy obratiska

Samotnej petícii predchádzalo niekoľko kľúčových momentov riadnej prípravy výstavby obratiska. Príprava trvala vyše jedného roka, inžinierske, územno-plánovacie a projektové práce si už z mestského rozpočtu vyžiadali tisíce eur.

Náhle "stopnutie" stavby sa udialo bez akéhokoľvek odôvodnenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva, keď členovia návrhovej komisie bez toho, aby takýto návrh predtým zaznel na rokovaní, doplnili do návrhu uznesenia zrušenie položky pre výstavbu obratiska a prerozdelili prostriedky na iné investičné akcie.

Uzatvorenie zmluvy s vlastníkom pozemku

Primátor mesta Prešov uzatvoril s vlastníkom pozemku na Terchovskej ulici dohodu zo dňa 8. 11. 2012 o vzájomnom usporiadaní práv vo veci budúcej kúpy pozemku KNE 2810/1 v kat. území Prešov pre obratisko.

V preambule zmluvy sa uvádza:

„Mesto Prešov v záujme zlepšenia siete verejnej dopravy a rozšírenia dopravnej obslužnosti územia mesta, ako aj v záujme zlepšenia životných podmienok obyvateľov s akcentom na ekológiu mesta chce vybudovať obratisko vozidiel MHD na ulici Terchovskej v Prešove.“

Územný plán - výkres MHD a "biele" miesta na mape mesta

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo 6. 5. 2013 zmenu územného plánu mesta, súčasťou ktorého bol aj výkres mestskej hromadnej dopravy.

Z výkresu je zrejmé, že rozsiahle častí ulíc Terchovská, Súľovská, Ku Kyslej vode, Malkovská, Skromná a ďalších, sú mimo štandardnej pešej dostupnosti k najbližším zastávkam mestskej hromadnej dopravy.

V lokalite nie sú ani chodníky, takže obyvatelia sú nútení na najbližšiu zastávku kráčať pešo po vozovke pomedzi autá, pričom vozovka je úzka a jej šírka neumožňuje ani vzájomné vyhnutie protiidúcich vozidiel.

Uznesenie o predložení návrhu na kúpu pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo uznesením 6. 5. 2013 uznesenie, ktorým zaviazalo primátora, aby konečne predložil do zastupiteľstva návrh na schválenie majetkového prevodu pre výstavbu „Obratiska vozidiel MHD Terchovská ul.“

Navýšenie prostriedkov na výstavbu obratiska

Mestské zastupiteľstvo už pri schválení tohoročného rozpočtu v decembri 2012 schválilo na výstavbu obratiska 50 000 eur.

Po spracovaní projektu sa ukázalo, že táto suma by mohla byť nedostatočná.

Preto zastupiteľstvo schválilo 18. 3. 2013 rozpočtové opatrenie č. 3, v ktorom bola čiastka na výstavbu obratiska navýšená z prostriedkov výboru v metskej časti č. 2 na 77 200 eur.

Stavebné povolenie

Príprava stavby pokračovala v plnom prúde ďalej so zámerom, že do konca roka bude obratisko vybudované.

Mesto Prešov vydalo dňa 27. 6. 2013 stavebné povolenie č. B/2013/8227-Mk na stavbu „Prešov – Obratisko vozidiel MHD Terchovská ulica“ na pozemkoch parc. č. KNC 9467 a KNE 2810/1 v kat. území Prešov.

„Zrušenie“ obratiska v rozpočte

Napriek všetkým predchádzajúcim krokom mestské zastupiteľstvo v Prešove zrušilo uznesením zo dňa 16. 9. 2013 čiastku 77 200 eur na výstavbu obratiska.

Nádejná správa na koniec

Petícia 531 občanov bola podaná na úrad v pondelok 28. 10. 2013, tesne pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo následne schválilo v rozpočtovom opatrení 12 000 eur na výkup pozemku kvôli obratisku. Uznesenie ešte musí podpísať primátor.

K schváleniu samotného majetkového prevodu nedošlo, keďže v programe rokovania tentoraz schvaľovanie majetkových prevodov nebolo.

Pre vybudovanie obratiska "stačí urobiť" už len niekoľko zdanlivo jednoduchých krokov:

  • do konca roka schváliť v mestskom zastupiteľstve majetkový prevod, ktorým mesto kúpi pozemok pod obratisko,
  • primátor by mal podpísať s vlastníkom pozemku kúpnu zmluvu, pričom vlastník sa už zmluvne zaviazal pozemok predať a súhlasil s výstavbou obratiska na ňom,
  • poslanci by mali vyčleniť v rozpočte na budúci rok čiastku na výstavbu obratiska,
  • primátor by mal zabezpečiť verejné obstarávanie na výstavbu obratiska tak, aby sa výstavba stihla v budúcoročnej stavebnej sezóne,
  • primátor by mal zabezpečiť podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby a potom dohliadnuť aj na samotnú výstavbu.

Občania v petícii vyjadrili požiadavku, aby obratisko a linka MHD bola zavedená do októbra budúceho roka.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...