Videozáznamy z prešovského zastupiteľstva sú už aj v sieti YouTube.com

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Všeobecnej pozornosti ušlo, že videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sú pohodlne dostupné každému už aj cez internet.

18. 11. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Obvykle sú podobné počiny medializované vedením prešovskej radnice.

V tomto prípade je zatiaľ ticho a chýba mu aj propagácia, aby verejnosť o tejto možnosti vedela.

Otázku zverejňovania videozáznamov som otvoril v zastupiteľstve po zistení, že televízna firma má podľa zmluvy odovzdávať radnici videozáznam na dátovom nosiči, za čo dostáva odmenu.

Žiadal som, aby boli tieto videozáznamy zverejňované. Keďže zaznievali protiargumenty, že je to drahé, navrhol som využiť bezplatnú sieť YouTube.com, ako napríklad v Rožňave.

Po čase sa na chvíľu objavili videozáznamy na mestskej internetovej stránke, potom opäť zmizli a už neboli dostupné.

Náprava nastala až po mojej interpelácii primátora.

Primátor k tomu v odpovedi na interpeláciu (až takmer po troch mesiacoch) napísal: "Videozáznamy zo zasadnutí MsZ neboli vo vami uvedenom čase k dispozícii na webe z dôvodu výpadku serverov. V súčasnosti je táto vec už vyriešená a ako ste požadovali, záznamy sú k dispozícii okrem webovej stránky mesta presov.sk a mediaservis.sk aj na stránke youtube.com."

Môžete si pozrieť list s odpoveďou primátora na moju interpeláciu z 25. mája 2012.

Prečo YouTube.com?

Sprístupnenie videozáznamov na sieti YouTube.com prináša možnosť podstatne lepšej kontroly volených predstaviteľov mesta zo strany obyvateľov mesta a médií.

Donedávna mohli videozáznamy sledovať len abonenti káblovej televízie. Pokrýva len určitú časť mesta, takže pre mnohých obyvateľov bol záznam zo zastupiteľstva nedostupný. Záznam je vysielaný v slučke, takže divák môže pozerať len práve to, čo televízia vysiela.

Záznam na internete si môže pozrieť ktokoľvek, kdekoľvek (nie len v dosahu káblovky - ale kdekoľvek na svete, kde je internet), len presne to, čo vidieť chcekedykoľvek (nie len vtedy, keď káblovka vysiela záznam, čiže len v tých hodinách a len niekoľko dní - ale naozaj hocikedy, keď si občan má chuť alebo potrebu si záznam pozrieť).

Na rozdiel od videozáznamu na mestskej stránke, je záznam na stránke YouTube.com ľahko prepojiteľný zo sociálnymi sieťami, takže dianie na zasadnutí zastupiteľstva a vystúpenia volenych predstaviteľov sa tak oveľa jednoduchšie môžu stať predmetom širšej verejnej diskusie.

To by mohlo prispieť k vytvoreniu tlaku na prijímanie kompetentnejších, prospešnejších a zodpovednejších rozhodnutí zo strany poslancov a primátora.

Pre médiá je to zasa možnosť získania ďalšieho doplňujúceho mediálneho obsahu pre internetové portály.

Ako prehrať záznam zo zasadnutí zastupiteľstva?

V čase písania tohto článku napríklad záznam z posledného zasadnutia dostupný na adrese:

http://www.youtube.com/watch?v=MFY_X8OuvfI&list=PLMXKYZIcZauJnbpEkjAZ2beTxY_tTLPzO

Vo veľmi prehľadnej forme nájdete prehľad všetkých záznamov na adrese:

http://www.youtube.com/user/PresovMediaServis/videos?view=1

Zatiaľ posledné zverejnené video v dĺžke niečo vyše jednej minúty zachytáva, ako sa žiaľ nečakane skončilo zasadnutie pre nízku účasť poslancov, v podstate po prerokovaní len troch bodov z rozsiahleho programu zasadnutia.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...