Verejné zákazky mesta sú pod lepším dohľadom, plánovanie obstarávania však stále chýba

To, že sa vo verejnom sektore kradne a plytvá, je vo všeobecnosti známe. Poukázať na konkrétny prípad je však ťažšie. Nie inak je tomu aj v prešovskej samospráve a mestských firmách.

24. 08. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Urobiť ozajstné opatrenia proti rozkrádaniu a neefektivite nechce takmer nikto, kto je vo funkcii.

Keďže na najnižšej úrovni, teda tam, kde sa o zákazkach rozhoduje, taká vôľa vo všeobecnosti chýba, zasiahol zákonodarca a opať zmenil zákon o verejnom obstarávaní.

Od precíznejšieho a podrobnejšieho zverejňovania informácií o verejných zákazkách si sľubuje, že konečne začne fungovať verejná kontrola a zvýši sa tlak na funkcionárov, ktorí o zákazkach rozhodujú.

Toľko teória. A čo prax?

V praxi to znamená toľko, že na stránke Úradu pre verejné obstarávanie sú po novom zverejnené tzv. profily verejných obstarávateľov.

Medzi nich patrí samotné Mesto Prešov, ale aj mestské firmy a príspevkové organizácie mesta.

Sledovať sa dajú vyhlásené verejné obstarávania na jednotlivé zákazky. Zverejnené sú podľa povahy zákazky dokumenty počnúc výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi, zápisnic z otvárania a vyhodnotenia ponúk, až po zmluvu a informáciu o jej uzatvorení.

Zverejňujú sa aj tzv. súhrné spravy o zákazkach, ktoré pravidelne sumarizujú menšie zákazky, ich hodnoty, predmet zákaziek a kto bol vybraný za dodávateľa.

Novinkou sú tzv. referencie, kde verejný obstarávateľ hodnotí skúsenosti s dodávateľmi. Tieto hodnotenia je možné využiť v budúcnosti na znevýhodnenie dodávateľov, ktorí poskytli napríklad nekvalitnú službu alebo porušili podmienky zmluvy.

Nášho mesta sa týkajú tieto profily, kde nájdete zoznam verejných obstarávaní, súhrnné správy a referencie:

(Poznámka: Uvedené adresy stránok platia v čase písanie tohto článku.)

Na portáli Úradu pre verejné obstarávanie je zverejné aj množstvo ďalších informácií.

Záujemcov o zákazky môže zaujímať zoznam zákaziek: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zakazky

Prešovu chýba plánovanie obstarávania

Transparentnejšie zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní môže trochu pomôcť v orientácií, no priamo neodstráni jeden z veľkých neduhov.

Ten vyplýva z toho, že funkcionári nerozhudujú o svojich peniazoch a tak existuje tendencia nakupovať v skutočnosti nepotrebné a zbytočné veci a služby.

Síce sa dodrží zákonný postup, no ním obstaraný tovar alebo služba je v podstate zbytočná. Peniaze, ktoré sa zaplatia, sú vlastne vyhodenými peniazmi.

Slovensko ešte nemá zažitú tradíciu dobrého spravovania verejných vecí, no vyspelejšie krajiny poznajú postupy, ako obmedziť nielen kradnutie ale aj plytvanie na zbytočnosti.

Z poznatkov, ktoré mám, vidím, že by tieto postupy boli veľmi vhodné aj pre Prešov.

Ide o tzv. plánovanie verejného obstarávania.

V praxi to vyzerá tak, že mestské zastupiteľstvo pravidelne schvaľuje tzv. plán verejného obstarávania.

Plán verejného obstarávania je akousi dohodou o tom, čo sa bude v nasledujúcom období obstarávať.

Výhody:

  • Schvaľovanie plánu vytvára priestor na širokú a verejnú diskusiu o tom, čo vlastne mesto potrebuje. Táto etapa rozhodovania tak oproti súčasnosti nie je skrytá v úzkom kruhu funkcionárov, ktorí rozhodujú bez priamej kontroly. Dnes hrozí riziko, že rozhodnú o obstarávaní zbytočností. Neverejnosť tohto procesu v súčasnosti nevytvára tlak na to, aby rozhodovali zodpovedne.
  • Dodávatelia sa vedia lepšie pripraviť, aby pripravili výhodnejšie ponuky pre mesto. Jednak preto, lebo plán sa schvaľuje v predstihu ešte pred samotným spustením verejného obstarávania. Ale najmä preto, že môžu sledovať proces diskusie pri schvaľovaní plánu verejného obstarávania, transparentne do neho vstupovať a tak lepšie pochopiť, čo je naozaj cieľom zákazky.
  • Úradníkom mesta proces schvaľovania pomôže v tom, aby kvalitnejšie pripravili súťažné podklady, najmä presnejšie zadefinovali, čo vlastne mesto potrebuje obstarať a prečo.
  • Politická dohoda, ktorú schválený plán predstavuje, potom urýchľuje a zlacňuje ďalšie procesy. Keď je raz dohodnuté, schválené a odôvodnené, že sa bude niečo obstarávať, je menej pravdepodobné, že neskôr nebude vôľa povedzme vyčleniť z rozpočtu peniaze na zaplatenie obstarávanej služby alebo tovaru.

Typickým príkladom k posledne uvedenému javu je obrovské množstvo zaplatenej projektovej dokumentácie na prešovskej radnici, ktorá leží v zásuvkách a s najvyššou pravdepodobnosťou sa už nikdy nezrealizuje.

Je to preto, lebo vedenie radnice dalo vypracovať a zaplatilo všelijaké projekty bez toho, aby bolo isté, že bude dostatok peňazí aj na ich realizáciu.

Už v minulosti sme si dali od úradníkov predložiť vyčíslenie sumy peňazí za zásuvkové projekty. Projektanti za ne od mesta vyinkasovali závratných - poviem to v slovenských korunách, lebo si to takto lepšie pamätám, 40 miliónov korún!

V konečnom dôsledku sú to doslova vyhodené peniaze. Úžitok z nich nemali Prešovčania, ale iba projektanti. Či niektoré projekty neboli projektované s vedomím, že sa nikdy nebudú realizovať a podstatou projektovania bolo len dostať nejako peniaze preč z mestského rozpočtu, to nemožno vylúčiť.

Budem rád, ak sa dožijem toho, že človek na čele radnice alebo s ambíciou na jej čele stáť otvorene vyhlási, že je pripravený urobiť maximum toho, čo môže, aby sa na radnici nekradlo.

Presnejšie, nielen vyhlási, ale aj urobí a bude mu presvedčivo záležať na tom, aby o tom bolo čo najmenej pochybností.

Primátor toho môže urobiť dosť, ak sa k takejto snahe rozhodnutiami pripojí aj mestské zastupiteľstvo, tak o to lepšie.

V politike je presadzovanie zmien behom na dlhé trate, ale verím, že raz sa tak stane.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...