Uskutočnil sa tzv. "výber staveniska" pre parkovisko na Októbrovej ulici

Vyberám zo zápisnice z tzv. výberu staveniska pre parkovisko na Októbrovej ulici, pred vchodmi č. 34 až 40.

26. 11. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Výber staveniska je akési pozvanie a stretnutie množstva zainteresovaných inštitúcií, aby mali príležitosť na mieste sa vyjadriť k pripravovanému investičnému zámeru.

To preto, aby sa už pri fáze projektovania zohľadnili a vyriešlili všetky požiadavky či rozporné záujmy.

Tentoraz ide o miesto medzi bytovkami a materskou školou na ulici Československej armády.

Výsledkom výberu staveniska je záznam dohodnutých stanovísk, na základe ktorého potom projektant vypracuje konkrétny projekt. Ten sa stáva súčasťou zásobníka investičných akcií na radnici.

Z tohto konkrétneho "výberu staveniska" vzišli tieto závery:

  • Umiestnenie parkoviska realizovať v zmysle existujúcej štúdie "Prešov, sídl. II - projekt organizácie dopravy v časti - návrh úrovňových parkovísk".
  • Rozšíriť komunikáciu cca o 1 meter na úkor zeleného pásu tak, aby zelený pás bol v šírke 3,0 m od fasádu obytného domu.
  • Odvádzanie povrchových vôd riešiť uličnými vpustami do dažďovej kanalizácie so zaústením do kanalizácie na ul. Československej armády. V rámci kanalizácie zabezpečiť zachytávanie ropných látok buď za centrálnym lapolom ropných látok alebo za integrovaným čistiacim kusom v uličnej vpusti.
  • Verejné osvetlenie riešiť buď výmenou jestvujúcich stĺpov a svietidiel v jestvujúcej trase alebo položením celej trasy pozdĺž bytového domu 34 - 40 v zelenom páse s nastavením svietidiel smerom k parkovisku.
  • Povrchová úprava komunikácie - asfaltobetón.
  • Povrchová úprava parkovacích plôch - zámková dlažba.
  • V rámci parkovacích plôch riešiť aj umiestnenie kontajnerov na domový odpad - po odkonzultovaní s Technickými službami mesta Prešov.
  • Počas rozpracovanosti projektu zvolať najmenej 2 x tzv. výrobný výbor za účasti odborov mestského úradu, správcu verejného osvetlenia, technických služieb, predsedu výboru v mestskej časti (čiže poslanca), Spravbytkomfortu a domového dôverníka bytového domu Októbrová 34 - 40.

Ako som informoval už skôr, pre podstatnú časť Sídliska II existuje projekt organizácie parkovacích plôch, ktorý rieši postupné budovanie parkovísk systematicky, v širších súvislostiach a vo vzájomnej časovej nádväznosti.

Som rád, že sa postupuje takto. Je to kvôli tomu, aby sa zachoval podľa možností príjemný charakter nášho sídliska, aby bol zachovaný jednotný koncept a nepostupovalo sa chaoticky.

Viac si o tomto projekte môžete prečítať v článku na konci tohto textu, kde sú podrobnosti a aj snímky z dokumentácie.

Projekt bol prezentovaný dvakrát aj na zasadnutí vyboru v metskej časti (VMČ), čiže na pravidlenom stretnutí obyvateľov s poslancami a úradníkmi z radnice. Je stále otvorený na pripomienkovanie, takže ak ste obyvateľmi Sídliska II, ste kedykoľvek vítaný s vašimi návrhmi a pripomienkami, nielen k projektu parkovania na našom sídlisku.

Verím, že takýto prístup zachová naše sídlisko ako príjemné a bezpečné miesto, s dobrým prístupom k občianskej vybavenosti. Bol by som rád, keby sa radnica pokúsila počas fázy projektovania viac zapojiť obyvateľov, aby výsledok bol čo najprijateľnejší a netrpel chybami len kvôli tomu, že sa na niečo "zabudlo".

Ďalším dôvodom je aj to, že výstavba so sebou môže prinesieť aj úvahy na odstránenie zelene, ktorú je potrebné čo najviac chrániť a zachovať, pretože jej nahradenie na tom istom mieste je niekedy nemožné a ak aj áno, je to zdĺhavý proces.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...