Torysa nám zarastá, interpeloval som primátorku aby využila stretnutie

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Viacerí ste sa na mňa obrátili kvôli zanedbaným brehom Torysy, kde vyrástli stromy tak vysoké, že si to hádam nikto nepamätá od poslednej regulácie Torysy pred viac ako polstoročím.

22. 09. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Povinnosť starať sa o brehy Torysy však nemá naša mestská samospráva, ale štátny vodohospodársky podnik.

V zastupiteľstve sme v auguste schvaľovali prenájom mestských parciel vodohospodárskemu podniku na výstavbu protipovodňového valu v úseku od mosta pri mestskej hale (ul. Jána Pavla II) po most na ulici Pod Willec hôrkou.

Až sa vodohospodári rozhodnú pustiť do tejto stavby, mali by sa po jej dokončení cítiť bezpečnejšie najmä obyvatelia ulice Pod Kamennou baňou v našej mestskej časti a tiež obyvatelia a podnikatelia okolo Budovateľskej ulice.

Súčasťou stavby protipovodňového valu by vraj mala byť aj obslužná cesta pre vodohospodárov, ktorí ju recipročne vraj majú sprístupniť cyklistom. Tým by sa mala predĺžiť cyklocesta od Bikoša až po Willec hôrku.

Ideálnym riešením križovania cyklocesty s frekventovanou cestou pri mestskej hale by mohol byť podjazd cyklocesty popod most. Okrem situácií keď je nadmerný vodný stav, by riešil bezpečné oddelenie automobilovej a cyklistickej dopravy. Ide o bežné riešenie a dúfam, že s ním projektanti budú počítať aj tu.

Späť k stromom v koryte Torysy

Keďže primátorka by mala so štatutárom vodohospodárskeho podniku podpisovať zmluvu o prenájme pozemkov, vyzval som ju, aby túto príležitosť využila a ako štatutárka mesta "pripomenula" vodohospodárom, aby sa o brehy Torysy starali.

Nielen z estetického hľadiska ale najmä preto, aby nás nevytopilo.

Všetko však napokon bude v rukách vodohospodárov, čo urobia a kedy.

Uvedomujem si, že protipovodňový val by mal zvýšiť ochranu ulice Pod Kamennou baňou, no na svoju ochranu budú aj potom stále čakať obyvatelia spodnej časti ulice Pod Willec hôrkou.

Smutné na tom celom je, že prácu platených profesionálov na mestskom úrade musia zaskakovať poslanci, ktorí svoj mandát vykonávajú vo voľnom čase popri svojej "civilnej" práci a upozorňovať vedenie mestského úradu na vážne nedostatky v meste, na zisťovanie a odstraňovanie ktorých by mal byť na mestskom úrade zavedený štandardný zabehnutý systém.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...