Torysa nám zarastá, interpeloval som primátorku aby využila stretnutie

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Viacerí ste sa na mňa obrátili kvôli zanedbaným brehom Torysy, kde vyrástli stromy tak vysoké, že si to hádam nikto nepamätá od poslednej regulácie Torysy pred viac ako polstoročím.

22. 09. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Povinnosť starať sa o brehy Torysy však nemá naša mestská samospráva, ale štátny vodohospodársky podnik.

V zastupiteľstve sme v auguste schvaľovali prenájom mestských parciel vodohospodárskemu podniku na výstavbu protipovodňového valu v úseku od mosta pri mestskej hale (ul. Jána Pavla II) po most na ulici Pod Willec hôrkou.

Až sa vodohospodári rozhodnú pustiť do tejto stavby, mali by sa po jej dokončení cítiť bezpečnejšie najmä obyvatelia ulice Pod Kamennou baňou v našej mestskej časti a tiež obyvatelia a podnikatelia okolo Budovateľskej ulice.

Súčasťou stavby protipovodňového valu by vraj mala byť aj obslužná cesta pre vodohospodárov, ktorí ju recipročne vraj majú sprístupniť cyklistom. Tým by sa mala predĺžiť cyklocesta od Bikoša až po Willec hôrku.

Ideálnym riešením križovania cyklocesty s frekventovanou cestou pri mestskej hale by mohol byť podjazd cyklocesty popod most. Okrem situácií keď je nadmerný vodný stav, by riešil bezpečné oddelenie automobilovej a cyklistickej dopravy. Ide o bežné riešenie a dúfam, že s ním projektanti budú počítať aj tu.

Späť k stromom v koryte Torysy

Keďže primátorka by mala so štatutárom vodohospodárskeho podniku podpisovať zmluvu o prenájme pozemkov, vyzval som ju, aby túto príležitosť využila a ako štatutárka mesta "pripomenula" vodohospodárom, aby sa o brehy Torysy starali.

Nielen z estetického hľadiska ale najmä preto, aby nás nevytopilo.

Všetko však napokon bude v rukách vodohospodárov, čo urobia a kedy.

Uvedomujem si, že protipovodňový val by mal zvýšiť ochranu ulice Pod Kamennou baňou, no na svoju ochranu budú aj potom stále čakať obyvatelia spodnej časti ulice Pod Willec hôrkou.

Smutné na tom celom je, že prácu platených profesionálov na mestskom úrade musia zaskakovať poslanci, ktorí svoj mandát vykonávajú vo voľnom čase popri svojej "civilnej" práci a upozorňovať vedenie mestského úradu na vážne nedostatky v meste, na zisťovanie a odstraňovanie ktorých by mal byť na mestskom úrade zavedený štandardný zabehnutý systém.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...