Ťažba dreva z mestských lesov. Poďme spolu kultivovať správanie samosprávy k obyvateľom

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Zdá sa, ako by Slovensko bolo zaťažené vzájomnou neúctou a hrubosťou v komunikácie. Vypuklejšie sa to prejavuje vtedy, ak má jedna strana mocenskú prevahu. Napríklad mestská samospráva pri svojom vzťahu s obyvateľmi, ktorí si svojich reprezentatov volia.

03. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Čo mi veľmi prekáža, je stav, keď sa samospráva prostredníctvom svojich zamestnancov (a aj najvyšších orgánov) správa povýšenecky alebo ignorantsky.

Vedú k tomu neraz mnohé okolnosti, ale málokedy také, ktoré by to ospravedlňovali.

Príkladov by bolo mnoho a myslím si, že je to jedna z vecí, ktorú treba nevyhnutne zmeniť k lepšiemu.

Aby bol každý občan rovnocenným a rešpektovaným partnerom v komunikácii, aby sa v konfliktných situáciách používali na obidvoch stranách argumenty, vzájomne sa aktívne počúvali a hľadalo sa riešenie a nie únik z problému na úkor toho druhého.

Ťažba dreva v mestských lesoch vyvoláva konflikty

V našej mestskej časti hádam niet týždňa, kedy by nebola témou konfliktov ťažba dreva v mestských lesoch.

Naposledy v piatok, keď na verejnom prerokovaní k projektu sanácie zosuvov na ulici Pod Willec hôrkou (informácie sú v odkazoch nižšie) uviedla sanačná firma pri vysvetľovaní mechanizmu vzniku zosuvov, že jedným z viacerých faktorov pre aktivizáciu zosuvov v roku 2010 bola aj holorubná ťažba dreva v mestských lesoch. Týkala sa najmú dvoch ulíc - ulica Pod Willec hôrkou a Horárska ulica.

Ani nie tak dávno (a možno stále je to tak) nikto z kompetentných nechcel takéto tvrdenie pripustiť.

Konflikty iného druhu vznikajú pri zvoze dreva cez okrajové ulice v našej mestskej časti.

Často ide o nespevnené a málo únosné komunikácie (ulice Ku Brezinám, Zimný potok), ktoré nedokážu uniesť súčasné objemy a formy vývozu dreva z lesov ťažkotonážnymi nákladnými vozidlami.

To poškodzuje komunikácie v lokalitách, kde slúžili desaťročia aj na bežný prístup k rodinným domom.

Usilie pre korektnejšiu komunikáciu

Dosť veľa času a energie trávim ako poslanec pôsobením na vedúcich pracovníkov mestských firiem a hlavne na vedenie mestského úradu, aby sa k obyvateľom správali tak slušne, ako očákava každý z nás, že sa budú ostatní správať k nemu.

To zahrňuje širokú škálu medziľudských vzťahov - od rôznych písomností, cez informovanosť, až po ohľaduplnosť a zvažovanie, čo všelijaké aktivity (alebo naopak pasivita) môžu spôsobiť ostatným.

Posuny sa pomaly dostavujú, ale stále sme ešte bližšie k začiatku než koncu - kým to bude u nás vyzerať tak, ako v slušnejších a medziľudsky vyspelejších spoločnostiach, na ktoré neraz pozeráme ako na vzor.

Celkom s potešením preto môžem konštatovať, že po mnohých hodinách diskusií a presviedčania, začala mestská firma Technické služby mesta Prešov, konečne aspoň otvorene priznávať a komunikovať, že nejaké problémy vôbec existujú.

A nielen to, ale na rozdiel od minulosti sa už snaží svoje kroky vysvetľovať, v ideálnom prípade dopredu.

Vidieť to napríklad v odpovedi na moju interpeláciu po tom, čo sa na mňa v jeden deň viacerí z vás obrátili telefonicky s obavami, čo sa deje na ulici Zimný potok.

Vysvetľovanie vie vyriešiť mnoho problémov

Toto pravidlo ešte stále nie je dostatočne zažité v našej samospráve, ktorej zamestnanci sa neraz dajú zviesť radšej k mocenskému riešeniu problémov namiesto participatívnejšieho prístupu.

Ten druhý je totiž v konkrétnom čase často pohodlnejší.

Preto ma teší, že Technické služby mesta Prešov pristúpili ku konkrétnemu problému na ulici Zimný potok omnoho kultúrnejším spôsobom, ako tomu bolo v minulosti.

Svedčí o tom odpoveď výkonného riaditeľa spoločnosti na moju interpeláciu.

Keďže to, čo by malo byť samozrejmosťou, ešte samozrejmosťou nie je, považoval som za vhodné o tom napísať a podeliť sa s vami.

Aj preto, aby som trochu skúsil rozptýliť dosť rozšírený depresívny názor, že vlastne nikomu na niečom takom, ako na kultúrnych vzťahoch, nezáleží.

Pokiaľ máte iné konkrétne skúsenosti (čo viem, že mnohí majú a nebudem to spochybňovať), budem rád, ak prekonáte pocit, že nič nemá zmysel, a podelíte sa s nimi so mnou.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...