Ťažba dreva z mestských lesov. Poďme spolu kultivovať správanie samosprávy k obyvateľom

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Zdá sa, ako by Slovensko bolo zaťažené vzájomnou neúctou a hrubosťou v komunikácie. Vypuklejšie sa to prejavuje vtedy, ak má jedna strana mocenskú prevahu. Napríklad mestská samospráva pri svojom vzťahu s obyvateľmi, ktorí si svojich reprezentatov volia.

03. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Čo mi veľmi prekáža, je stav, keď sa samospráva prostredníctvom svojich zamestnancov (a aj najvyšších orgánov) správa povýšenecky alebo ignorantsky.

Vedú k tomu neraz mnohé okolnosti, ale málokedy také, ktoré by to ospravedlňovali.

Príkladov by bolo mnoho a myslím si, že je to jedna z vecí, ktorú treba nevyhnutne zmeniť k lepšiemu.

Aby bol každý občan rovnocenným a rešpektovaným partnerom v komunikácii, aby sa v konfliktných situáciách používali na obidvoch stranách argumenty, vzájomne sa aktívne počúvali a hľadalo sa riešenie a nie únik z problému na úkor toho druhého.

Ťažba dreva v mestských lesoch vyvoláva konflikty

V našej mestskej časti hádam niet týždňa, kedy by nebola témou konfliktov ťažba dreva v mestských lesoch.

Naposledy v piatok, keď na verejnom prerokovaní k projektu sanácie zosuvov na ulici Pod Willec hôrkou (informácie sú v odkazoch nižšie) uviedla sanačná firma pri vysvetľovaní mechanizmu vzniku zosuvov, že jedným z viacerých faktorov pre aktivizáciu zosuvov v roku 2010 bola aj holorubná ťažba dreva v mestských lesoch. Týkala sa najmú dvoch ulíc - ulica Pod Willec hôrkou a Horárska ulica.

Ani nie tak dávno (a možno stále je to tak) nikto z kompetentných nechcel takéto tvrdenie pripustiť.

Konflikty iného druhu vznikajú pri zvoze dreva cez okrajové ulice v našej mestskej časti.

Často ide o nespevnené a málo únosné komunikácie (ulice Ku Brezinám, Zimný potok), ktoré nedokážu uniesť súčasné objemy a formy vývozu dreva z lesov ťažkotonážnymi nákladnými vozidlami.

To poškodzuje komunikácie v lokalitách, kde slúžili desaťročia aj na bežný prístup k rodinným domom.

Usilie pre korektnejšiu komunikáciu

Dosť veľa času a energie trávim ako poslanec pôsobením na vedúcich pracovníkov mestských firiem a hlavne na vedenie mestského úradu, aby sa k obyvateľom správali tak slušne, ako očákava každý z nás, že sa budú ostatní správať k nemu.

To zahrňuje širokú škálu medziľudských vzťahov - od rôznych písomností, cez informovanosť, až po ohľaduplnosť a zvažovanie, čo všelijaké aktivity (alebo naopak pasivita) môžu spôsobiť ostatným.

Posuny sa pomaly dostavujú, ale stále sme ešte bližšie k začiatku než koncu - kým to bude u nás vyzerať tak, ako v slušnejších a medziľudsky vyspelejších spoločnostiach, na ktoré neraz pozeráme ako na vzor.

Celkom s potešením preto môžem konštatovať, že po mnohých hodinách diskusií a presviedčania, začala mestská firma Technické služby mesta Prešov, konečne aspoň otvorene priznávať a komunikovať, že nejaké problémy vôbec existujú.

A nielen to, ale na rozdiel od minulosti sa už snaží svoje kroky vysvetľovať, v ideálnom prípade dopredu.

Vidieť to napríklad v odpovedi na moju interpeláciu po tom, čo sa na mňa v jeden deň viacerí z vás obrátili telefonicky s obavami, čo sa deje na ulici Zimný potok.

Vysvetľovanie vie vyriešiť mnoho problémov

Toto pravidlo ešte stále nie je dostatočne zažité v našej samospráve, ktorej zamestnanci sa neraz dajú zviesť radšej k mocenskému riešeniu problémov namiesto participatívnejšieho prístupu.

Ten druhý je totiž v konkrétnom čase často pohodlnejší.

Preto ma teší, že Technické služby mesta Prešov pristúpili ku konkrétnemu problému na ulici Zimný potok omnoho kultúrnejším spôsobom, ako tomu bolo v minulosti.

Svedčí o tom odpoveď výkonného riaditeľa spoločnosti na moju interpeláciu.

Keďže to, čo by malo byť samozrejmosťou, ešte samozrejmosťou nie je, považoval som za vhodné o tom napísať a podeliť sa s vami.

Aj preto, aby som trochu skúsil rozptýliť dosť rozšírený depresívny názor, že vlastne nikomu na niečom takom, ako na kultúrnych vzťahoch, nezáleží.

Pokiaľ máte iné konkrétne skúsenosti (čo viem, že mnohí majú a nebudem to spochybňovať), budem rád, ak prekonáte pocit, že nič nemá zmysel, a podelíte sa s nimi so mnou.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...