Šváby: Výjazdové zasadnutie komisie, čo sa chystá na Šváboch?

Komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie bola na prvom výjazdovom zasadnutí v tomto volebnom období. Cieľom bolo Sídlisko Šváby.

05. 07. 2013

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prebehnime telegraficky, ktoré zámery boli predmetom zasadnutia.

Zasadnutia komisie spravidla prebiehajú na úrade, začiatkom júla sa členovia komisie výnimočne vybrali do ulíc nášho mesta. Z bežných zasadnutí môžete nájsť na internete zápisnice a aj materiály o ktorých komisia bude rokovať. Komisia je poradný orgán mestského zastupiteľstva, zastúpený sú v nej poslanci (tých musí byť väčšina) a neposlanci, ktorí by mali byť odborníkmi. Členov komisie volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Uznesenia komisie sú spravidla súčasťou materiálov, ktoré k jednotlivým veciam dostávajú poslanci v materiáloch na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Cintorín Šváby

Keďže kapacita mestského cintorína na Vajanského ulici sa vyčerpáva, pripravuje sa nový veľký cintorín na Šváboch.

Na prvú etapu cintorína sú už vykúpené pozemky. Prebiehal nutný archeologický výskum, žiaľ dodávateľ prác stratil licenciu a prieskum sa prerušil. Úrad sa snaži vybrať ďalšieho zhotoviteľa.

V teréne vidieť stopy po archeologickom prieskume.

V prvej etape by malo byť vybudované parkovisko, prekládka elektrického vedenia, vstup do cintorína a samozrejme plocha na pochovávanie

Rozšírenie Urxovej ulice

Nový cintorín zvýši nároky na dopravnú obsluhu, do lokaliy bude prichádzať viac vozidiel ako v súčasnosti. Aby to táto jedna z viacerých prístupových tepien zvládla, treba už v predstihu myslieť na jej rozšírenie.

Cyklochodník Šváby

Mal by viesť po východnej strane Švábskej ulice, v zelenom páse.

Dlažba za zastávkou pri námestí s fontánou už tvorí krátky úsek cyklochodníka.

Napojený by mal byť na cyklochodník zo Sídliska Sekčov a výhľadovo pokračovať jednak na Delňu a hlavne k budúcej cykloželezničke.

Prečo sú stromy na vydláždenom námestí zelené?

Okraj námestia okolo fontány lemujú stromy. Napriek horúčave a suchu boli pekne zelené, darilo sa im.

Nebyť dômyselného zavlažovacieho systému pri koreňoch by to nebolo možné. Aj takéto neviditeľné detaily musia byť, aby verejný priestor vyzeral dobre, ich prevádzku si financujeme z našich spoločných peňazí z rozpočtu mesta.

Prepájanie kotolní

Pozreli sme si aj prepájanie doposiaľ izolovaných kotolní novým teplovodom. Hotový by mal byť do začiatku vykurovacej sezóny.

Z jednej kotolne sa stane už iba vymenníková stanica, do druhej kotolne má byť namontovaný kogeneračný zdroj (kombinovaná výroba elektriny a tepla, ktorá je v súčasnosti štedro dotovaná).

Kogeneračný zdroj

Spomínaný kombinovaný zdroj výroby elektriny a tepla bude osadený v jednej z dvoch kotolní.

Keď sme preberali na zasadnutí mestskej rady ekonomické výsledky mestských obchodných spoločností, položil som otázku riaditeľke Spravbytkomfortu otázku, ako sa vysporiadajú z hlukom, ktorý kogeneračné jednotky produkujú, vzhľadom na umiestnenie zdroja na sídlisku.

Odpovedala približne v zmysle, že majú kladné vyjadrenia príslušných orgánov.

Chcel by som dúfať, že kogeneračná jednotka nebude zdrojom problémov a nevôle práve kvôli hluku.

Prepojenie Janáčková - Švábska

Pozreli sme si aj miesto, kde časť obyvateľov požaduje priame prepojenie Švábskej ulice a Janáčkovej, kvôli urýchleniu dopravy. Zaznelo tiež, že časti obyvateľov Janáčkovej ulice tento nápad nie je po vôli.

Okružná križovatka Košická - Petrovianska - Pražská

Pri "ZVL" práve prebieha výstavba kruhového objazdu a budúceho viaduktu. Pôjde o krížovanie piatich smerov. Na budúci kruhový objazd bude vyústená nová komunikácia (Pražská ulica), ktorá začína pri mestskej hale pri ulici Pod Kamennou baňou. Pôjde o preložku štátnej cesty I. triedy a po jej dokončení by mala prevziať tranzitnú dopravu z ulice Jána Pavla II, Škultétyho ulice, Masarykvej ulice okolo stanice a Košickej ulice.

Tento týždeň by podľa predbežného plánu mala byť uzavretá Švábska ulica, aby bolo možné postaviť prvú časť kruhového objazdu s napojením na Švábsku ulicu až po križovatku s Chalúpkovou ulicou.

Pri obhliadke sme zistili, že rozostavanosť nie je taká, že by lánovaný termín (10. 7. 2013) bol reálny. Uvidíme už tento týždeň.

Trolejizácia Švábov

Ako zaznelo, stĺpy okolo Švábskej ulice sú od začiatku dimenzované tak, aby uniesli trolejové vedenie, v zemi sú zakopané chráničky na natiahnutie napájacích káblov.

V súčasnosti sa viac ako polovica cestujúcich prepraví v trolejbusoch, ktoré sú aj v územnom pláne považované za nosný druh dopravy.

Napojenie Jiráskovej ulice

Posledným miestom obhliadky bol zámer rekonštrukcie napojenie Janáčkovej ulice na Švábsku ulicu (pri "Grékovi"). Z v minulosti pokojnej uličky sa rozširovaním výstavby v tzv. Malej Prahe stala rušná ulica, domy pri Švábskej ulice obývajú firmy, ku Grékovi chodia návštevy na autách.

V štúdii je nakreslený nový most cez potok, cesta okolo plota letnej terasy u Gréka by mala napokon slúžiť už len ako peší ťah.

Kedy?

Je správne, že sa uvažuje perspektívne, čo a kde by malo v budúcnosti stáť.

Dovoľuje to lepšie a bez rôznych zbytočných prekvapení koordinovať rôzne zámery, a to nie len tie "mestské", ale aj súkromné.

Vyberať teda je z čoho, sny a plány momentálne predbiehajú finančné možnosti mesta.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...