Sídlisko II má konečne komplexný projekt parkovacích plôch

Koncom minulého roka vznikol projekt organizácie dopravy pre Sídlisko II. Jednoduchšie povedané, ide o prvý rozsiahlejší projekt umiestnenia parkovacích miest s výhľadom na dlhšie obdobie.

15. 08. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Projekt je časovo rozdelený do niekoľkých etáp, pretože na základe prieskumu projektanti dospeli k záveru, že populácia na sídlisku sa bude obmieňať, mladšie ročníky budú vlastniť viac áut ako vlastnia súčasní, prevažne pôvodní starší obyvatelia tohto sídliska v našej mestskej časti.

Projekt zadefinoval plochy, ktoré by sa postupne mohli a mali premieňať na parkoviská tak, aby čo najcitlivejšie v rámci možností zasiahli do životného prostredia na sídlisku.

V počiatočnej etape sa nové parkovacie miesta vytvoria zmenou organizácie dopravy. Ako ukazuje analýza, postupne to pre komfortné parkovanie kapacitne stačiť nebude.

Preto projekt vytypováva, kde by bolo možné postaviť ďalšie parkovacie miesta.

Ako sa ďalej uvádza, ani to však nebude stačiť, lebo sídlisko je pomerne husto zastavané a po ako-tak únosnom "zaasfaltovaní" vhodných plôch stále nemusí byť dosihanutý potrebný počet parkovacích miest.

V ďalšej etape projektanti navrhuju automatizované zakladacie systémy pre parkovanie áut. V praxi to vyzerá ako prístavba ku niektorým panelákom, v ktorej sa pohybuje automatizovaný výťah, ktorý za niekoľko desiatok sekúnd tzv. založí vozidlo bez vodiča na niektoré z voľných miest.

Keďže z analýzy vyplýva, že ani tak sa nepodarí naplniť potrebný počet parkovacích miest, v poslednej etape projektanti navrhujú vybudovať parkovací dom pri Centrále, v mieste súčasného parkoviska na južnej strane tohto nákupneho strediska, smerom na ulicu Československej armády.

Niekoľko čísel

Predchádzajúce slová znejú pre niekoho desivo, pretože laikovi sa môže zdať, že stačí už len "zopár" nových parkovísk a bude dosť miest na odstavovanie vozidiel.

V blízkej dobe sa to tak dá vidieť, ale ak sa naozaj naplní predpoveď, že počet vlastnených vozidiel bude s omladzovaním sídliska narastať, na sídlisku v noci budú o stovky vozidiel viac, ako dnes.

Dnes v mnohých domácnostiach žiadne vozidlo nemajú, najmä starší Prešovčania, ktorí sa už svojho posledného auta zbavili a z finančných alebo zdravotných dôvodov už auto nemajú, alebo ani auto v domácnosti nikdy nemali.

V mladšej rodine však v budúcnosti môže byť jedno auto, v niektorých aj dva, ak má auto každý z manželov, časom môže pribudnúť tretie, napríklad pre dospelé dieťa, či dokonca štvrté.

Ďalším faktorom, ktorý pozorujeme už dnes, je budovanie nadstavieb nad súčasnými bytmi.

Na Sídlisku II je podľa štúdie 1 904 bytov. Počet oficiálnych parkovacích miest je 761, v skutočnosti tam parkuje 942 vozidiel.

V štúdii je sídlisko rozdelené na 9 sektorov. V sektore 4 býva obsadených len 92 percent oficiálnych miest (tam by nemal byť v súčasnosti problém nájsť miesto na parkovanie). V sektore 8 však parkuje viac ako dvojnásobok vozidiel v porovnaní s oficiálnymi parkovacími miestami.

Tabuľka je na jednej z fotografií. Odkaz na fotografie zo štúdie nájdete nižšie.

Potrebný počet miest podľa normy je 2 100 resp. 3 147, čo je niekoľko násobne viac, ako súčasných 761 parkovacích miest.

Na čo je táto štúdia dobrá?

Je takmer isté, že v krátkej dobe nedôjde ku vybudovaniu všetkých navrhnutých parkovacích miest. Ani to nie je nevyhnutné, pretože nárast počtu áut na sídlisku sa predpokladá postupne.

Keďže postupné by malo byť aj budovanie nových parkovacích plôch, štúdia podáva celistvý obraz o tom,  kde možno postupne vyčleňovať plochy.

Štúdia už bola takto využitá pri výbere júlovom výbere staveniska pre rozšírenie parkovísk pri materskej škole na ulici Československej armády.

Taktiež dáva informáciu pre prípad, že by niekto chcel realizovať iné aktivity na pozemkoch sídliska. Budeme vedieť, kde také aktivity nie sú vhodné kvôli ich budúcemu využitiu pre odstavovanie vozidiel.

Štúdia bola prezentovaná dvakrát na zasadnutí výboru v mestskej časti, kde sa pravidelne stretávajú poslanci a úradníci s obyvateľmi, ktorí majú záujem alebo potrebu predostrieť svoje názory a požiadavky.

Okrem iného v diskusii zaznelo, že štúdia nie je definitívna, sú priebežne očakávané pripomienky. Štúdia je k dispozícii na odbore dopravy na mestskom úrade. Ktokoľvek má záujem dozvedieť, ako je navrhované riešenie napríklad pod svojimi oknami, môže si ísť túto štúdiu pozrieť.

Niektoré podstatné časti štúdie som zachytil na sérii fotografií, ktoré si môžete pozrieť v galérii.

Možno na fotografiách nájdete, čo hľadáte a nemusíte ísť hneď na úrad.

Koľko treba zaplatiť za vytvorenie jedného parkovacieho miesta?

Štúdia ponúka odpoveď aj na túto otázku.

Stavebné náklady na jedno parkovacie miesto na úrovni terénu (vzhľadom na pomery na sídlisku teda namiesto zelene) sú 1 700 eur. To je odhadovaná cena na úrovni roku 2011.

Za túto cenu je možné vytvoriť už len ďalších 478 nových parkovacích miest, potom už jednoducho nebude kde, pretože nie je možné "zaasfaltovať" celé sídlisko, potrebná je aj zeleň, aby sídlisko úplne neprišlo o svoj charakter.

Cena za jedno parkovacie miesto v automatizovanom zakladacom systéme je v štúdii odhadnutá na 12 000 eur.

Za túto cenu je možné vytvoriť ďalších 552 nových parkovacích miest.

V tretej etape sa predpokladá vybudovanie parkovacieho domu. Situovaný by mal byť tak, že do najvzdialenejšieho kúta sídliska by to vodič nemal mať ďalej ako 300 metrov. Náklad na jedno parkovacie miesto v parkovacom dome je odhadnutý na 8 100 eur.

Kto to bude platiť?

To je otázka, na ktorú sa pýta málokto, pretože existuje všeobecné očakávanie obyvateľov sídlisk, že parkovanie na sídlisku by mala zaplatiť radnica.

Pochopiteľne, radnica disponuje len tými peniazmi, ktoré vyzbiera od obyvateľov.

Pre zaujímavosť uvediem, že v Prešove je na sídliskách približne 20 000 bytov. Príjem z dane z bytov je pri tomto množstve predpokladaný v celkovom objeme približne 600 000 eur.

Priemerne je to teda príjem do mestského rozpočtu približne 30 eur na jednu domácnosť ročne. Pri trojčlennej domácnosti sa obrazne povedané jeden obyvateľ bytu na dani z bytu skladá na chod mesta čiastkou 10 eur ročne.

Pochopiteľne, je to priemer, vlastníci niektorých bytov platia viac, iní menej.

Po tomto úvode je zrejmé, že na vytvorenie jedného parkovacieho miesta na úrovni terénu s nákladom 1 700 eur (najlacnejšia možnosť) by sa jedna domácnosť svojimi daňami z bytu obrazne povedané skladala priemerne 57 rokov. Pričom daň z bytu nie je určená len na budovanie parkovacích miest, v meste totiž potrebujeme aj svietiť, upratovať, odhŕňať sneh, opravovať cesty a chodníky a poskytovať veľa ďalších služieb pre obyvateľov.

Na miesto v parkovacom dome sa jedna sídlisková domácnosť zloží z daní obrazne povedané za 270 rokov.

Z takéhoto jednoduchého porovnania vidieť, že výstavba parkovacích miest v potrebnom tempe z daňových príjmov mesta prakticky nie je reálna, tempo výstavby zrejme nemôže byť rýchlejšie ako doterajšie tempo, čo je nanajvýš niečo nad priemerne desať nových parkovacích miest ročne na našom sídlisku.

Chýbajúcich 2 431 parkovacích miest (výhľad do dlhšej budúcnosti) sa pri financovaní len z mestského rozpočtu a pri súčasnej výške daní dá dobehnúť pri tomto tempe až o približne dvesto rokov, čo je samozrejme nezmysel.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...