Sanácia zosuvov Pod Willec hôrkou, mesto už má rozpočet prác. Horárska čaká

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Prešovská radnica sa chce uchádzať o financie na sanáciu zosuvov na uliciach Pod Willec hôrkou a na Horárskej ulici. Došlo k nim v roku 2010 a okrem sledovacích geologických vrtov sa situácia zatiaľ nijako nezmenila.

19. 12. 2015

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Sanácia zosuvných svahov spočíva v ich prevŕtaní takmer vodorovnými vrtmi s miernym sklonom a vložením potrubí, cez ktoré vytečie z podmočených svahov voda preč.

Ide o prácu na viacero etáp a jej náklady sú podľa predpokladov doslova "miliónové".

Taká veľká čiastka peňazí je nad finančné možnosti mesta, ktoré žije prevažne z peňazí daňových poplatníkov cez dane z nehnuteľností a z prídelu podielových daní z príjmov fyzických osôb.

Preto sa mesto musí spoliehať na prerozdeľovanie peňazí z Environmentálneho fondu alebo z peňazí Európskej únie, na ktoré sa nám skladajú v prevažnej miere obyvatelia ostatných vyspelejších krajín.

Vedenie radnice sa už v minulosti niekoľkokrát pokúšalo získať na tieto sanačné práce peniaze, no kvôli sérii pochybení to nevyšlo.

Viac si o príčinách neúspechu a chýb môžete prečítať v článkoch na konci tohto textu.

Na vykonaní sanácií mi záleží, preto opakovane aj interpelujem primátorku mesta, aby sa na vec "nepozabudlo". Nikto totiž nevie, kedy sa situácia môže zopakovať. Niekoľko domov totiž po zosuvoch v roku 2010 ostalo kvôli narušeniu ich statiky trvale neobývaných.

Zatiaľ naposledy som dostal odpoveď v júni.

Keďže si chcem urobiť prehľad o tom, ako ďaleko je príprava dokumentácie, ktorú treba priložiť ku žiadosti o peniaze, vypýtal som si takzvaný rozpočet geologickej úlohy, aby som si urobil predstavu o finančnej náročnosti.

Z rozpočtu prvej etapy vyplýva odhad nákladov za takmer 700 000 eur.

Z úradu mi prezradili, že o pomoc sa chcú uchádzať najprv pre sanačné práce na ulici Pod Willec hôrkou. Termín výzvy úrad očakáva v januári 2016.

Ak sa podarí sanovať svahy na ulici Pod Willec hôrkou, ako ďalšia na rad by mala prísť Horárska ulica.

Na Horárskej ulici presadzujem, aby sa prípadne odvodnenie svahu vrtmi skombinovalo s odvodnením vozovky na tejto ulici, ktorá trpí v zimnom období práve preto, že je zle odvodnená.

To by mohlo, ako sa hovorí, zabiť dve muchy jednou ranou, ak sa k sanácii zosuvov dostaneme skôr, ako k prípadnej rekonštrukcii komunikácie na Horárskej ulici. Jedno aj druhé je zatiaľ tak trochu vo hviezdach.

Ako je však vidieť, mesto si so svojou finančnou kapacitou nemôže dovoliť financovať sanáciu, sme doslova odkázaní na financie z prostredia mimo.

Viac o celej problematike si môžete prečítať v mojich ďalších poslaneckých blogoch.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...