Sanácia zosuvov nepokročila ani tento rok, občania sa pýtajú prečo

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

V piatok som sa stretol na ulici Pod Willec hôrkou s obyvateľmi tejto ulice v okrajovej časti mesta. Každý, kto chce navštíviť Borkút a ide z mesta, musí prejsť cez túto ulicu.

08. 09. 2014

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Prvotným dôvodom, prečo som sa stretol s obyvateľmi, bolo tzv. odovzdanie staveniska výstavby jedného z viacerých úsekov odvodňovacieho rigola. V budúcnosti, po dokončení, má sústava rigolov odviesť vodu z cestnej komunikácie tak, aby sa zvýšila jej odolnosť proti poveternostným podmienkam. Najmä na rozhraní zimného obdobia, keď zle odvodnené cesty veľmi trpia a ich životnosť sa rapídne skracuje.

Sústava rigolov sa buduje postupne tak, ako sú k dispozícii každý rok finančné prostriedky, ktoré je zastupiteľstvo ochotné z celého rozpočtu vyčleniť na túto stavbu.

Občania sa pochopiteľne pýtali aj na druhý problém, ktorý ich trápi. A tým je zatiaľ neuskutočnená sanácia zosuvov. V roku 2010 postihli túto lokalitu, spolu s časťou Horárskej ulice nadmerné dažde a svahy sa začali zosúvať. Niekoľko domov sa takmer zrútilo a dnes sú buď už zbúrané alebo neobývané.

Keďže podobný osud postihol aj iné mestá a dediny, Environmentálny fond vytvoril fond na sanáciu zosuvných území. Mestá a obce sa mohli uchádzať o finančnú podporu, ktorá pokrývala všetky potrebné práce.

Ja som sa o vec už pred rokmi od počiatku zaujímal. Zistil som, že na úrade jednoducho zlyhali a nepodali včas potrebnú žiadosť. Pritom iným obciam sa získať finančné prostriedky úspešne podarilo a ich územia už sú sanované.

No prešovskému úradu sa to nepodarilo ani o rok. To ma dosť nazlostilo, tak v ďalšom roku som sa o vec zaujímal ešte intenzívnejšie a pre istotu vopred. Odhalil som, že úradnici neposlali ku žiadosti geologickú projekt, na ktorej potrebu boli vopred upozornení. Zhrniem: Neviem si to vysvetliť inak, ako tak, že to zbabrali.

Tento rok som preto začal priebežne apelovať, aby úradnici na nič nezabudli a na požadovaný projekt sme v rozpočte vyčlenili finančné prostriedky.

Hoci teda peniaze na projekt geologických prác sú vyčlenené, od úradu som sa dozvedel, že na projekte sa pracuje a teda, tento rok sa o prostriedky na sanáciu mesto Prešov uchádzať nebude a skúsi to na budúci.

Som sklamaný, lebo takýto prístup úradu by sa expresívne vo vojenskej terminológii označil asi pojmom sabotáž.

Viac informácií a písomností o doterajšej snahe sanovať zosuvné svahy na ulici Pod Willec hôrkou a na Horárskej ulici je v článkoch na konci tohto textu.

A to som ešte nespomenul, že obyvateľov trápi aj chýbajúca kanalizácia. V tejto veci som tiež interpeloval primátora, ktorý je dokonca členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Odpoveď už mám a je žiaľ podobne beznádajná.

Zdá sa, že naozaj potrebné veci, ktoré si vyžadujú tvrdú prácu a dlhodobú prípravu, pričom ich efekt je na prvý pohľad málo atraktívny, nemajú pod súčasným vedením radnice prioritu.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...