Rušná prešovská križovatka sa má rozširovať, pribudne most

Slovenská správa ciest chce rozšíriť jednu z najrušnejších prešovských križovatiek. Zajtra je k tomu ústne pojednávanie pre verejnosť a posledná možnosť vyjadriť sa alebo podať pripomienky.

07. 02. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ide o križovatku ulíc Levočská a Obrancov mieru, ako súčasti cesty 1. triedy I/18. Zmeny budú zahŕňať aj ulicu Vlada Clementisa.

Na zajtra, 8. februára 2017 o 10-tej hodine, je pre verejnosť nariadené ústne pojednávanie v budove okresného úradu, ktorý rozhodne o vydaní stavebného povolenia.

Vyplýva to z verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Hoci ide o pomerne závažnú záležitosť a zásah do života obyvateľov, radnica okrem povinného zverejnenia na úradnej tabuli o tomto povoľovacom konaní na rozdiel od iných udalostí mlčí.

Priestor pre vaše vyjadrenie

Každý, kto sa cíti navrhovanou stavbou dotknutý, môže do zajtra podať pripomienky alebo sa zúčastniť ústeho pojednávania. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Územné konanie pre túto stavbu sa začalo už v roku 2013.

Význam rozšírenia križovatky

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie prerozdelí značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez iné časti Prešova, nakoľko by to potom mala byť najrýchlejšia a najkapacitnejšia mestská komunikácia v smere sever - juh.

Súčasťou stavby je aj dobudovanie ďalšieho mosta cez Torysu na Levočskej ulici (pri Kauflande).

Po jeho dobudovaní by mal byť Prešov prejazdný v smere východ - západ v plne štvorpruhovom profile.

Žiaľ, projekt nijako nerieši odstránenie železničného priecestia na Levočskej ulice. Aj naďalej bude každý prejazd vlaku hatiť najzaťaženejšiu tranzitnú komunikácie v Prešove.

Územné rozhodnutie bolo vydané 28. februára 2014.

Rekonštrukcia vyvolala nevôľu

Zámer rozšírenia križovatky a vytvorenie bariéry pre chodcov vo forme nadchodu vyvolal v tom čase veľkú nevôľu obyvateľov priľahlého sídlíska.

Úmyslom bolo mimoúrovňové vylúčenie chodcov z cestnej komunikácie s cieľom zvýšiť priechodnosť križovatky a skrátiť tak jazdné časy automobilovej dopravy.

Dôsledkom protestov obyvateľov bola korekcia projektu. Investor upustil od výstavby nadchodov.

Zámeny pozemkov

Začatiu stavebného konania predchádzali zámeny pozemkov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Prešov, keďže navrhované rozšírenie križovatiek zaberie doterajšie mestské pozemky a rozšírené komunikácie a jazdné pruhy sa priblížia bližšie k bytovkám na uliciach Obrancov mieru a Levočská.

Má tiež dôjsť ku odstráneniu stromov a zelene. Zeleň určená na výrub bola už dávnejšie vyznačená.

Pre úplnosť dodávam, že na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove bolo tiež prijaté uznesenie, týkajúce sa ďalšej zámeny pozemkov pod budúcu kruhovú križovatku Východná - Solivarská (pri autobusovej stanici, Hypertescu, Obi, Nay).

Aj tu by stavebníkom a investorom mala byť štátna organizácia Slovenská správa ciest.

Viac informácií aj s detailami z tohto obdobia nájdete v článkoch v odkazoch nižšie.

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...