Drutarovský: Prešov sa stal mestom pre autá a nie pre ľudí

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Zaujímalo nás, čo považuje za dôležité a aké vidí riešenia. Hovorí aj o tom, ako nás dobehla snaha budovať mestá pre autá – a nie pre ľudí. Aký postoj má ku korupcii v samospráve?

21. 09. 2017

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Ako komunálny poslanec sa špecializujem na dopravu, územné plánovanie a životné prostredie.

Tak, ako moji doterajší voliči, aj vy mi môžete zavolať vždy, keď to budete potrebovať (0905 279 842). Vážim si vzájomný dialóg. Len tak vás dokážem dobre zastupovať.

Časť mojej doterajšej poslaneckej práce môžete vidieť v mojom poslaneckom blogu. Píšem ho pre vás už od roku 2010.

Dobre viem, že obce spolu s krajským mestom tvoria jeden silno prepojený celok. Len vzájomnou spoluprácou sa dajú priniesť ozajstné zlepšenia do každodenného života nás, ich obyvateľov. Potrebujeme sa navzájom.

Záleží mi na tom, aby náš kraj a Prešov spolu lepšie fungovali a vzmáhali sa. Mám odhodlanie presadzovať potrebné riešenia dôsledne a vytrvalo.

Predstavujeme kandidáta na poslanca PSK

Prešovčania vás poznajú ako mestského poslanca. Prečo kandidujete do PSK?

Obce v kraji a krajské mesto tvoria spolu jeden prepojený celok. Navzájom sa potrebujú. Len ich úzkou spoluprácou sa dá zlepšiť náš každodenný život. Viem ako presadzovať potrebné riešenia. Mandát krajského poslanca to umožňuje.

Čo je podľa vás dnes pre Prešovský kraj a krajské mesto dôležité?

Je to aj riešenie dopravy a mobility. Ľudia z okolia Prešova často nemajú inú možnosť, iba sadnúť do auta, aby sa dostali do mesta. Desaťtisíce vodičov a cestujúcich zbytočne strácajú čas na výpadovkách a potom všetci spolu ešte aj v uliciach mesta. Stojíme v autách a autobusoch.

Čo je riešením?

Volá sa to „integrovaná doprava“. Je doplnkom nevyhnutného presunutia tranzitu za hranice mesta. Potláča aj ďalšie negatíva každodenného príjazdu tisícov áut z obcí do mesta – ako je hluk, zaberanie ulíc autami, horšia bezpečnosť, znižovanie atraktivity mesta, zdravotné dopady.

Menej áut z obcí do mesta

O integrovanej doprave sa vie už roky, ale tu sa nič nezmenilo. Ako to chcete presadiť?

Potrebujeme, aby ľudia získali možnosť rýchlejšie sa dopraviť do krajského mesta aj inak, ako autom. Spoľahlivo a pohodlne, modernými autobusmi. Kde je železnica, tak aj vlakmi. Menej áut potom bude nutné šoférovať do ulíc Prešova. Spoje majú premávať tak často, aby sa cestujúci rýchlo dostali tam, kam potrebujú. Prestupy majú nadväzovať a vozidlá pri meškaní čakať na cestujúcich. Jednotný systém cestovného má platiť všade. Na prímestské autobusy, na mestské trolejbusy, autobusy a aj osobné vlaky.

Nepredbiehate dobu?

Práveže nie. Zavedenie systému musí byť postupné, aby sa ujal a obyvatelia regiónu si na neho zvykli. Trvá to viac rokov. Nestačí začať až po vybudovaní obchvatov. Je najvyšší čas urobiť prvé kroky. Nebudú hneď viditeľné, ale sú nevyhnutné. Už sme si mohli užívať niektoré výhody, ak by sme ich mali za sebou. Ak cestujte napríklad z domu na stanicu a niekam na rýchlik cez Kysak alebo späť, tak viete, o čom hovorím.

Mesto sa nedá nafúknuť

Za zavedenie integrovanej dopravy je zodpovedná župa?

Nielen župa. Aj všetci dopravcovia. Niekto ich musí koordinovať. Kraj dnes dotuje prímestskú dopravu. Je kľúčovým hráčom a partnerom. Mám skúsenosť z Brna s úspešným uvedením takéhoto projektu do života. Porovnal som fungovanie integrovaného systému v Nemecku. Ľudia ho obľubujú. Stal sa výhodnou alternatívou cestovania pre každého. Zvyšuje kvalitu mesta a atraktivitu celého regiónu.

Ako si predstavujete ideálny dopravný model?

Tranzitná doprava musí zmiznúť na obchvaty a diaľnice mimo obývaných štvrtí. Ľuďom sa žiaľ nehovorí, že iba toto opatrenie samo osebe stačiť nebude. Dobehla nás chybná predstava budovať mestá iba pre autá a nie pre ľudí. Autá nám prerástli cez hlavu. Každá nová cesta a parkovisko pritiahnu ďalšie autá. Mestá a ulice sa však nedajú nafúknuť. Musíme sa pozerať do budúcnosti. Bez áut sa nezaobíde takmer žiadna rodina, ale ich množstvo sa dá v špičkách zmenšiť.

PSK má kompetencie v mnohých oblastiach. Prečo zdôrazňujete práve dopravu?

Iste. Krajská samospráva je zriaďovateľom stredných škôl, sociálnych zariadení, kultúrnych inštitúcii, spravuje cesty. Každý poslanec by však mal mať aj svoju vlastnú nosnú tému, ktorej sa chce hlbšie venovať. Doprava a mobilita súvisí so všetkými oblasťami života.

Ako si máme predstaviť tú mobilitu?

Ide o to, aby sa všetci členovia rodiny rýchlo dopravili do práce, aj keď je ďalej od ich bydliska. Aby študenti prišli včas na vyučovanie alebo sa vedeli večer dostať z kultúrneho podujatia v meste bezpečne domov. Aby sa starí rodičia mohli častejšie postarať o vnúčatá, aj keď nebývajú blízko. Krajské mesto žije aj vďaka ľuďom z okolia. Preto je to pre mňa jedna z priorít.

Aký je váš názor na korupciu v samospráve?

Bohužiaľ existuje. V rôznych podobách. Veľa verejných vecí sa nerieši správne alebo vôbec práve preto, lebo ovplyvňuje rozhodnutia. Často prebíja aj odbornosť a vecné argumenty. V konečnom dôsledku tým trpíme všetci. Osobne chcem prispieť k tomu, aby sa z nášho regiónu stalo perspektívne a moderné miesto pre život. Zaslúžime si to.

Príďme voliť. Vyjadrime, po čom túžime. Rozhodnime, čo chceme.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...