Vedenie radnice: Petícia za zastavenie tažby v mestských lesoch je neopodstatnená

Na internetovej poslaneckej stránke som informoval o zámere zmeniť využívanie našich mestských lesov z hospodárskej funkcie na rekreačnú.

08. 06. 2012

Autor: Richard Drutarovský, poslanec v období 2010 - 2018

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Viac si o tom môžete prečítať v odkazoch na konci tohto textu. V jednom z článkov nájdete aj fotografie, ako nepekne vyzerajú mestské lesy v súčasnosti.

Jednym z mojich krokov bolo oficiálne podanie podnetu, aby sa funkcia lesa zmenila v územnom pláne mesta.

Zmeny územného plánu práve teraz prebiehajú a mohli ste sa k nim vyjadrovať aj vy.

Dnes však chcem informovať aj o tom, že občania podali nedávno petíciu podľa zákona o petičnom práve s požiadavkou, aby radnica zastavila výrub v mestských lesoch.

Úrad v týchto dňoch vyhodnotil petíciu ako neopodstatnenú.

Z textu odpovede, ktorou bola petícia vybavená, však vyplýva aj to, že Technické služby mesta Prešov, ako obhospodarovateľ lesa, podaju návrh na zmenu kategorizácie, ktorá sa "bude výrazne týkať zadefinovania kategórie lesov osobitného určenia („U"), s akcentom na celospoločenské funkcie (rekreačná, oddychová, športová atď.) s navrhnutím jemnejších spôsobov hospodárenia, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zníženie ťažby v priebehu platnosti ďalšieho Programu starostlivosti o lesy."

Odpoveď radnice na petíciu občanov prinášam v plnom znení, aby ste ju mohli sami posúdiť a utvoriť si názor.

Oznámenie výsledku prešetrenia petície PET-7-2012

Vážená pani Kuzmová,

obdržali sme od Vás petíciu vo veci okamžitého zastavenia ťažby dreva v mestských lesoch v lokalite Za Kalváriou, Horárskej a Terchovskej ulice, ku ktorej podávame nasledovné vyjadrenie.

Technické služby mesta Prešov, a. s. (ďalej TSmP, a. s.) ako obhospodarovateľ lesných pozemkov a lesných porastov sa riadi Programom starostlivosti o lesy v platnom znení na roky 2004 - 2013, ktorý je nástrojom vlastníka a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

Obhospodarovateľ v plnej miere dodržiava časovú a ťažbovú úpravu lesa, ktorá je zárukou dosiahnutia cieľov hospodárenia a trvalého plnenia funkcií lesa. Ťažbová činnosť lesa, ktorá sa realizuje je v súlade s objemovým a časovým plánom ťažby na rok 2012 aj v súlade s Plánom starostlivosti o lesy platným na roky 2004 -2013. Úplné vylúčenie ťažbovej činnosti z hľadiska záväzných ukazovateľov Programu starostlivosti o lesy, najmä v prípade výchovných ťažieb do 50. rokov nie je možné. Nevykonávanie výchovných ťažieb znamená zaručený sankčný postih zo strany orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pre obhospodarovateľa lesa a nastavenie nepriaznivého vývoja porastu.

V roku 2009 bol TSmP, a. s., udelený FSC certifikát (Forest Stewardschip Council), ktorý je prejavom, že realizované lesohospodárske postupy sú environmentálne vhodné, hospodársky správne, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné. Ťažbová činnosť lesa vykonávaná na základe Programu starostlivosti o lesy nemá žiadny dopad na súkromné pozemky ani na kvalitu bývania, ak stavebná činnosť je riadená v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s obnovou Programu starostlivosti o lesy TSmP, a. s., ako obhospodarovateľ lesa podajú návrh na zmenu kategorizácie lesa v zmysle legislatívnych možností (podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z. n. p.) na základe podmienok prostredia, v ktorom sa mestské lesy nachádzajú. Kategorizácia lesa sa bude výrazne týkať zadefinovania kategórie lesov osobitného určenia („U"), s akcentom na celospoločenské funkcie (rekreačná, oddychová, športová atď.) s navrhnutím jemnejších spôsobov hospodárenia, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zníženie ťažby v priebehu platnosti ďalšieho Programu starostlivosti o lesy.

V čase plánovania a organizácie ťažbovej činnosti budeme minimalizovať záťaž pri odvoze dreva prepravnými prostriedkami a v rámci plánovania zvýšime dôraz na koncentráciu ťažieb a vhodné načasovanie na priaznivé klimatické podmienky. V čase nepriaznivých klimatických podmienok pozastavíme ťažbovú činnosť a odvoz v daných lokalitách.

V rámci obnovy Programu starostlivosti o lesy dotknuté strany (občania) budú mať priestor na vyjadrenie pripomienok a požiadaviek, ktoré môžu byť zakomponované do tvorby Programu starostlivosti o lesy.

S poukazom na uvedené skutočnosti považujeme Vašu petíciu za neopodstatnenú. S pozdravom a úctou

Ing. Branko Benko, MBA
prednosta MsÚ v Prešove

Na vedomie: všetkým poslancom MsZ v Prešove

Sledujte môj profil: https://instagram.com/richard_drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...