Radnica mu odmietla poskytnúť informácie: Si príliš mladý!

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Pätnásťročný Jakub Čech požiadal radnicu o dve jednoduché informácie. Nedočkal sa ich, jeho rodičia dostali list, že syn bez ich súhlasu žiadosť podať nemôže.

14. 05. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Jakub Čech požiadal prostejovskú radnicu o dôvodovú správu k uzneseniu rady o počte pracovníkov odboru komunikácie a analýzu k práci advokáta, za ktorú mesto minulo štyritisíc korún.

"Chcel som napríklad vedieť, prečo má mesto mediálnu referentku a súčasne aj externého poradcu pre rovnakú oblasť. U advokáta ma zaujímali výsledky jeho práce, pretože pracuje pre mesto a vo voľbách kandidoval za jednu z koaličných strán," vysvetlil Jakub Čech pre médiá dôvody svojej infožiadosti.

Vyhovieť prosbe by úradníkovi trvalo niekoľko minút - pár kliknutí na klávesnici.

Podobnosť s Prešovom čisto náhodná?

Príbeh českého študenta mi pripomenul prešovskú aféru tiež z minulého roku, keď prešovské mestské zastupiteľstvo reagovalo na žiadosť občana o zvukový záznam zo zasadnutia mestskej rady tak, že zmenilo rokovací poriadok mestskej rady.

Podľa nového rokovacieho poriadku sa zvukový záznam vyhotovuje už len pre vnútornú potrebu mestského úradu a po vyhotovení zápisnice sa vymaže (čl. 8 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove).

Občan sa tak k zvukovému záznamu nedostal. Podrobnosti si môžete pozrieť v článkoch, odkazy nájdete na konci článku.

Ako dopadol Jakub Čech?

Príbeh značne rozvíril stojaté vody v susednej Českej republike. Jakub Čech sa stal hosťom známej Show Jana Krausa, kde briskne vysvetľuje a opisuje pomery na prostějovskej radnici.

Ak podá mladistvý žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, úrad mu musí vyhovieť. Pätnásťročnému Jakubovi Čechovi dal za pravdu olomoucký krajský úrad v jeho spore s prostějovskou radnicou.

Nie je potrebný súhlas rodičov. Mladistvý žiadateľ má právo na informácie a úradníci k nemu musia pristupovať ako k dospelému. Nemajú žiadne právo hodnotiť, či je schopný pochopiť to, na čo sa pýta. To je v stručnosti názor krajských úradníkov, na ktorých sa obrátil študent Jakub Čech po tom, keď s ním odmietla komunikovať prostějovská radnica.

"Záver je taký, že moja sťažnosť je dôvodná a radnica pri vybavovaní žiadosti niekoľkokrát porušil zákon," komentoval verdikt študent.

Úrad namiesto toho skúmal, či sa Jakub vôbec smie pýtať, a rozhodol sa, že nie.

"V danom prípade je nutné najskôr skúmať svojprávnosť tejto osoby (svojprávnosť sa nadobúda až plnoletosťou)," napísala jeho rodičom Kateřina Kimlová, vedúca oddelenia informačných služieb prostějovskej radnice.

Postup prostějovskej radnice je ojedinelý, úradníci normálne s mladistvými komunikujú a ich žiadosti vybavujú. Kritika zaznela aj od špecialistov.

"Pätnásťročný má samozrejme právo na informácie ako ktokoľvek iný a bez ďalších obmedzení. Odpoveďou by si pritom úrad ušetril veľa času a starostí," povedal týždenníku Týden analytik Adam Rut z neziskovky Otvorená spoločnosť, ktorá sa fungovaním verejných inštitúcií zaoberá. Pripomenul, že Jakubov postup je naopak chvályhodný a zaslúži si ocenenie. "Čím viac pätnásťročných bude javiť záujem o verejné dianie, tým lepšie," dodal.

Pätnásťročný chlapec vyškolil radnicu aj druhýkrát

Mladý aktivista už druhýkrát v krátkom čase preukázal, že mesto porušilo zákon. Najprv mu odmietlo vydať informácie o kontroverznej prestavbe centra, teraz vďaka nemu vyšlo najavo, že radnica ohla petičný zákon.

Jakub sleduje chod radnice, zháňa si dodatočné informácie, angažuje sa na sociálnych sieťach, píše blog a pomáha so zbieraním podpisov pod najrôznejšie petície.

Naposledy išlo o protest proti zbúraniu tunajších Jazdeckých kasární, u ktorého mladík dokonca vážnym záujemcom o podpis ponúkal, že za nimi príde na bicykli na ktorékoľvek miesto v Prostějove.

Vďaka tomu Jakub Čech objavil smernicu štatutárneho mesta Prostějova č. 4/2011, ktorá stanovuje pravidlá pre prijímanie, spracovávanie a vybavovanie petícií.

Zistil, že odporuje petičnému zákonu, podľa ktorého musí byť každá petícia vybavená do tridsiatich dní. Prostějovskí radní si však povedali, že si túto lehotu v zložitejších prípadoch zdvojnásobia.

Čech sa obrátil na ministerstvo vnútra, a to oznámilo, že takéto ohýbanie zákona nie je možné. "Podľa smernice môže primátor v zložitejších prípadoch rozhodnúť, že petícia bude vybavená do šesťdesiatich dní. Predĺženie lehoty odporuje petičnému zákonu a takú úpravu pravidiel nemožno hodnotiť ako prípustnú, pretože nerešpektuje zákonom danú tridsaťdňovú lehotu na vybavenie petície," potvrdila Mária Kostruhová, riaditeľka odboru verejnej správy, dohľad a kontrolu na ministerstve vnútra.

Ministerstvo nariadilo tajomníkovi prostějovskej radnice Lubomírovi Balašovi, aby smernicu uviedol do súladu s petičnom zákonom a potom vnútro informoval o výsledku.

"Návrh pána tajomníka, že zaistenie nápravy odporučí najbližšej schôdzi rady mesta, sme uvítali," dodala riaditeľka Kostruhová.

Radní Prostějova o kontroverznej smernici zatiaľ nerokovali. "Predpokladám, že lehota, ktorá je daná petičnom zákonom sa dodržiava. Predĺženie lehoty by bolo možné len z technických dôvodov, keby sa napríklad nestihlo zvolať zastupiteľstvo, ktoré má o petícii rozhodnúť. Nespomínam si ani, že by sme niekedy nejaké predĺženie lehoty na šesťdesiat dní vôbec využili," tvrdí primátorka Prostějova Alena Rašková.

Prečo sa sporný odsek v smernici mesta vôbec objavil, si primátorka ani ostatní radní však už nespomínajú.

Podľa Jakuba Čecha je v poriadku, že sa vybavovanie petícií v Prostějove vráti do zákonných hraníc.

"Hoci sa to niekomu môže zdať ako banalita, ak sa v zákone píše, že petícia má byť vybavená do tridsiatich dní, tak má byť vybavená do tridsiatich dní. Nemôže si niekto len tak povedať a napísať do smernice, že ju vybaví do šesťdesiatich dní. To sa jednoducho nesmie. Otázka tejto smernice je zaujímavá aj z iného dôvodu, pretože ukazuje na netransparentnosť mesta. Smernica nie je - podobne ako iné mestské smernice - na webe mesta. Je tam z nej iba výťah. Avšak aj z neho je zjavné, že je nezákonná," kritizuje prax Prostějova Čiech.

Je to už druhýkrát, čo radnicu usvedčil z nezákonnosti. Vlani v lete Čech žiadal o niektoré dokumenty v kontroverznom prípade prestavby centra mesta.

Namiesto toho, aby mu radnica v pätnásťdňovej lehote odpovedala, ako prikazuje zákon, vylustrovala si jeho rodičov a žiadala ich o súhlas.

"Vyžadovaním súhlasu zákonných zástupcov bol porušený občiansky zákonník a zákon o slobodnom prístupe k informáciám," oznámila však vedúca legislatívneho odboru Krajského úradu Márie Mazánková.

Krajský úrad zároveň prostějovskú radnicu ostro pokarhal za to, že skúmala, aké informácie chcel Jakub Čech vlastne získať. "Radnicu neprislúcha hodnotiť rozumové schopnosti žiadateľa vo vzťahu k obsahu požadovaných informácií, dochádzalo by tým k neprípustné kategorizáciu žiadateľov," uviedol vo svojom rozhodnutí krajský úrad.

Mesto nakoniec Čechovi požadované dokumenty vydalo a za svoje obštrukcie schytalo tvrdú kritiku.

"Konečne vyrastá generácia, ktorá sa už nebojí a vie sa pýtať. Od dospelých jej potom úplne stačí byť nearogantný a podať priame odpovede," vyhlásil Adam Rut z Otvorené spoločnosti, s ktorou Čech spolupracoval.

"Je to klasická úradnícka a úplne zbytočná obštrukcie. Mali by sme byť radi, že sú tu mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie, a mali by sme im pomáhať. Nie naopak," hneval sa aj olomoucký advokát Martin Začal.

(Zdroje: tyden.cz, zeleni.cz)

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...