Radnica dnes zverejnila odpovede na otázky k rezidenčnému parkovaniu

Tip: Pre najčerstvejšie novinky kliknite na môj poslanecký profil!

Na prešovskej mestskej internetovej stránke sa dnes objavil článok s otázkami a oficiálnymi odpoveďami ku téme rezidenčného parkovania.

06. 12. 2016

Autor: Richard Drutarovský, poslanec
(Pozrite si aj môj poslanecký "denník".)

Richard Drutarovský, poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Doplňujem tak informácie a názory rezidenčnému parkovaniu v Prešove, o ktorých už nejaký čas píšem na mojom poslaneckom blogu.

Nájdete ich v odkazoch na konci tohto textu.

Zdá sa, že časť z mojich publikovaných pripomienok a návrhov padla na úrodnú pôdu.

Všimol som si totiž, že dnešné odpovede nevychádzajú z téz pôvodného septembrového návrhu parkovacieho nariadenia.

V niektorých bodoch sa totiž priblížili princípom, o ktorých som tu písal, že by ich mal parkovací systém obsahovať - o čom ešte v októbri na radnici nechceli jeho tvorcovia ani len s porozumením počúvať.

Z niektorých odpovedí však badať, že tvorcovia systému stále nedomysleli niektoré princípy a detaily, ktoré budú ľudí zbytočne iritovať, budú nespravodlivé a ich zmysel mi nie je jasný.

O tom ale budú diskusie, kde verím, že zaznejú buď presvedčivé argumenty, prečo na nich tvorcovia trvajú alebo dôjde ku ďalším korekciám.

Na webe prešovskej radnice je k téme napísané toto:

Parkovanie - najčastejšie otázky a odpovede

Zdroj: www.presov.sk

1. Čo je rezidenčné parkovanie?

Rezidenčné parkovanie znamená, že mesto vyhradí parkoviská pre obyvateľov (rezidentov) v blízkosti ich bydliska, na ktorých v určených hodinách v čase 15.00 – 8.00 hod., budú môcť parkovať len oni.

2. Čo je cieľom zavedenia regulovaného rezidenčného parkovania?

Cieľom je poskytnúť obyvateľom bytových domov na sídliskách, ktorí sú vlastníkmi áut, aspoň jedno isté parkovacie miesto v blízkosti ich bydliska.

3. Kto má nárok na rezidenčnú kartu?

Nárok na rezidenčnú kartu majú obyvatelia s trvalým pobytom v zóne alebo obyvatelia s trvalým pobytom v inej časti Prešova, ktorí majú platný nájomný vzťah k bytu v danej zóne. Zároveň sú vlastníkmi motorového vozidla alebo jeho držiteľmi na základe prenájmu.

4. Aká bude cena rezidenčnej karty?

Cena sa predpokladá – symbolické 1€.

5. Pre koľko vozidiel bude slúžiť rezidenčná karta?

Jedna karta bude pre jedno vozidlo.

6. Čo v prípade, ak má rezident viac automobilov? Môže si kúpiť ďalšie rezidenčné karty?

V zónach, kde to kapacity dovolia, bude možné dostať i ďalšiu kartu (mesto preto pripravuje výstavbu 1 500 nových parkovacích miest). Bude ale platiť zásada, najprv karta na jedno vozidlo v domácnosti, až potom ďalšia.

7. Bude rezidenčná karta prenosná?

Nie.

8. Kde budú parkovať autá, pre ktoré nebude vydaná rezidenčná karta?

Budú parkovať na vyhradených parkovacích miestach pre nich určených.

9. Čo v prípade, ak je obyvateľ mesta vlastníkom  viac bytov, ale trvalý pobyt má len v jednom z nich?

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať len na byt, kde má trvalý pobyt.

10. Čo ak v jednom byte býva niekoľko obyvateľov s trvalým pobytom v ňom, ktorí majú aj  svoje automobily?

V prvom rade bude vydávaná jedna karta na domácnosť a ak to kapacity parkovísk dovolia, môže byť vydaná ďalšia karta.

11. Ako to bude vyriešené s návštevami v rezidenčných zónach?

Pre návštevníkov budú vyhradené parkovacie miesta, ktoré budú spoplatnené sadzbou 0,2  €/hod, max 1,0 €/ deň.

12. Platí zakúpený parkovací lístok aj v iných pásmach?

Bude platiť pravidlo, že parkovací lístok zakúpený v drahšom pásme, bude platiť aj v lacnejšom pásme. Podobné pravidlo bude platiť aj pre parkovacie karty, okrem rezidenčných kariet, ktoré budú vydávané len pre konkrétnu zónu, v ktorej budú platiť.

13. Ako bude systém rezidenčného parkovania kontrolovaný?

Bude kontrolovaný mestskou políciou.

14. Prevádzkovateľom parkovania bude mesto alebo súkromná firma?

Prevádzkovateľom bude mesto.

15. Ako to bude s vozidlami zakúpenými na lízing?

Na vozidlá na lízing sa bude pozerať, ako by boli vo vlastníctve rezidenta.

16. Kde budú parkovať služobné vozidlá konateľov, zamestnancov firiem a živnostníkov s trvalým pobytom v zóne?

Na služobné vozidlá konateľov, zamestnancov firiem a tiež živnostníkov sa bude pozerať ako na súkromné, pokiaľ títo budú mať právo používať motorové vozidlo na súkromné účely podľa ustanovenia § 2 písm. s) Zákona č. 595/2003 v znení neskorších predpisov.

17. Rezidentom bude aj nájomník s trvalým pobytom v inom byte (dome) v meste Prešov?

Áno, ak má nájomný vzťah k bytu v zóne a vlastník bytu s tým vyjadrí súhlas.

18. Ako to bude s nájomníkom bez trvalého pobytu?

Budú parkovať na vyhradených parkovacích miestach pre nich vyhradených dopravnou značkou. Keďže rezidenčné parkovanie  je vysoko dotovanou službou mestom Prešov bolo by nefér, ak by túto službu obyvatelia Prešova dotovali ľuďom, za ktorých dane poberá iná obec alebo mesto.

19. Ako to bude s vydávaním druhej (tretej) rezidenčnej karty?

Pre druhú kartu bude platiť zásada, že najprv jedna karta pre všetkých oprávnených a potom ďalšie karty.

20. Ako to bude s parkovaním zákazníkov prevádzok umiestnených v zóne rezidenčného parkovania?

V tesnej blízkosti prevádzok budú vyhradené riadne parkovacie miesta (nie rezidenčné), aby bolo umožnené zákazníkom prevádzok tam parkovať. Zároveň i na rezidenčných parkovacích miestach, budú môcť parkovať nerezidenti, (zákazníci, návštevy atď.) v čase od 8.00 – do 15.00 hod.

Lajknite môj profil na Facebooku: facebook.com/r.drutarovsky
 

Podrobne monitorujeme:

Príďte diskutovať zoči-voči s primátorkou Prešova o parkovaní  

Prečo v Prešove nezavádzať celoplošné rezidentské parkovanie naraz, všade a počas celého dňa  

Aké vlastnosti by mal mať prešovský parkovací systém?  

Trenčín predstavil riešenie parkovania inak, ako Prešov. Poučíme sa?  

Satirici reagujú na rezidentské parkovanie v Prešove. Čo sa chystá?  

Diskusia viceprimátora s obyvateľmi Sekčova o spoplatnení parkovania  

Tlačová konferencia primátorky k zavedeniu rezidentského parkovania v Prešove  

Prešov má štúdiu na spoplatnenie parkovania na sídliskách  

Chystá sa spoplatnenie parkovania na ďalších uliciach v Prešove  

Za seba ďakujem. Čo sľúbila budúca primátorka Prešova?  

Sídlisko II má parkovanie vyriešené najmä na papieri. No máme aj iné úzke miesta  

Poslanci vyzývajú primátora, aby hotovosť z parkovného vyberala z automatov mestská firma  

Komisia vyzvala primátora, aby zabránil neoprávnenému vyberaniu parkovného a porušovaniu zákona  

Výtlky pri Exercičnom dome smerom na Kalváriu boli vyspravené. Čo však s výtlkmi v celom meste?  

Primátor bez súhlasu zastupiteľstva udelil firme EEI právo prenajímať parkovacie miesta na Sídlisku III za 1 euro denne. Ako ďalej s parkovaním v Prešove?  

Viceprimátor Pucher chce zvýšiť parkovné a do 31. 8. 2013 spoplatniť parkovanie na Táborisku, Sídlisku Duklianskych hrdinov a pri nemocnici  

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...